Se errata

Illustreret Tidende

Illustreret Tidende skildrede i 65 år sin samtid på en enestående måde.  Perioden omfatter bl.a. Det Moderne Gennembruds epoke, og fra 1859 til 1924 kom Illustreret Tidende på gaden med nyheder, aktuelle oplysninger, litterært stof og underholdning af høj værdi.  Bladet var unikt for sin tid og er i dag en vigtig historisk kilde.

Bemærk, at Illustreret Tidendes årgange for det meste gik fra oktober til september og altså ikke fulgte kalenderåret.

Du vil ikke kunne lave fritekstsøgning i denne udgave af Illustreret Tidende, da PDF'erne er affotograferede, men ikke omsat til digital tekst (OCR).  Du vil kunne anvende browserens søgemuligheder i det alfabetiske og topografiske indeks.

Åbn alfabetisk indeks   Åbn topografisk indeks

Åbn et hæfte

Næste

NB: Nogle hæfter blev udgivet som dobbeltnumre, fx årgang 50 nr. 33 og 34 i ét hæfte.

Øvrigt materiale

Affotograferede indholdsfortegnelser for årgange

Errata

Mere…

X

Ved migreringen af den digitale udgave af Illustreret Tidende i 2023 konstaterede vi følgende fejl ved gennemgang af de 3.349 hæfter.  Fejlene fandtes også i den forrige digitale udgave  Disse fejl er rettet i nærværende udgave: