Se errata

Illustreret Tidende

Illustreret Tidende skildrede i 65 år sin samtid på en enestående måde.  Perioden omfatter bl.a. Det Moderne Gennembruds epoke, og fra 1859 til 1924 kom Illustreret Tidende på gaden med nyheder, aktuelle oplysninger, litterært stof og underholdning af høj værdi.  Bladet var unikt for sin tid og er i dag en vigtig historisk kilde.

Bemærk, at Illustreret Tidendes årgange for det meste gik fra oktober til september og altså ikke fulgte kalenderåret.

Du vil ikke kunne lave fritekstsøgning i denne udgave af Illustreret Tidende, da PDF'erne er affotograferede, men ikke omsat til digital tekst (OCR).  Du vil kunne anvende browserens søgemuligheder i det alfabetiske og topografiske indeks.

Åbn alfabetisk indeks   Åbn topografisk indeks

Åbn et hæfte

Næste

NB: Nogle hæfter blev udgivet som dobbeltnumre, fx årgang 50 nr. 33 og 34 i ét hæfte.

Øvrigt materiale

Affotograferede indholdsfortegnelser for årgange

Errata

Ved migreringen i 2023 af den digitale udgave af Illustreret Tidende har Det Kgl. Bibliotek ikke haft ressourcer til at kontrollere alle de mange tusinde filer i detaljer.  Således kan der være uopdagede fejl.  Men følgende fejl er konstateret ved gennemgang af de 3.349 hæfter.  Fejlene fandtes også i den forrige digitale udgave:

Det er uvist om vi finder ressourcer til at rette disse fejl i nærværende digitale udgave.  Det Kgl. Bibliotek d. 22. maj 2023.