KB logo
iti_logo_3.gif


Index Årg. 1-15

Topografisk indeks


Illustreret Tidende Forside

Hjælp til brug af Illustreret Tidende Online

Download og installation af plug-in

Billederne vises ved brug af en plugin (ekstra lille program til browseren) som kan hentes på denne adresse: http://djvu.org/resources/

Her skal du vælge den version der passer til det styresystem du har på din computer. Der er plugins til Windows, Mac og Unix.

Klik på "Download". Din computer gemmer nu filen. Når den er færdig dobbelt-klikker du på filen inde i filhåndtering (eller tilsvarende). Derefter går den selv i gang med at installere. Vejledningen er på engelsk, men som regel er det godt nok bare at klikke "Next" hele vejen igennem. Når installationen er færdig skal du lukke din browser og åbne den igen.

Har man selv alle rettigheder til at installere går det hele af sig selv, men hvis man fx installerer på en arbejdsmaskine hvor man ikke normalt har lov til at installere så kan der opstå følgende:

Programmet giver ingen fejlmeddelelse under installationen, men plugin'en vil ikke vise billederne. Det skyldes at programmet under installationen skriver i et systemkatalog, som kun maskinens administrator har ret til at ændre i. Der er en fejl i installationsprogrammet, som gør at brugeren ikke får at vide at denne del af installationen er slået fejl. Det kan dog let løses ved at kontakte den edb-ansvarlige, eller hvem der nu har administrator-rettigheder til maskinen, som så kan installere plugin'en.

Se i øvrigt download-instrukser på: http://djvu.org/resources/

Brug af DjVu

Der findes knapper for oven i DjVu-vinduet, som kan zoome ind og ud, dreje billedet, skifte mellem panorering og forstørre et bestemt område.

Derudover findes der en option-menu ved klik på højre musetast. Her kan man sætte sine præferencer, ændre visningen af billedet og skrive ud (samtidig med at man kan vælge de samme ting som på knapperne). Det bedste er at eksperimentere sig lidt frem, men her skal dog alligevel gives et par tips:

  • Display: Man kan forbedre visningen af fotografier ved at vælge "Background", som udelukkende viser billederne. Dette kan være nyttigt ved kraftig zoom. Vælger man at printe fra Background display, så får man dog stadig alle lagene ud på papiret.
  • Print: Ved print af hele siden skal man i printerens dialogboks huske at markere "Fit to page"/"Tilpas". Ellers får man et tilfældigt udsnit. Ved print af den del man har valgt at forstørre (dvs. det der er synligt i vinduet når man vælger Print, skal man markere disse to: "Selection"/"Udsnit" OG "Current View"/"Dette udsnit".

Vil man vide mere om funktionerne findes der i højrekliks-menuen også en hjælpefunktion på engelsk. Den er meget udførlig.

Forstørrelsesglas: Man kan, selvom man ikke har zoomet ind på billedet, godt få forstørret et udsnit af billedet. Dette gøres ved at holde enten Shift- eller Ctrl-tasten ned (alt efter hvad man har valgt i Præferencer), samtidig med at man holder venstre musetast nede og lader musen glide henover billedet. Forstørrelsesglassets område og grad af forstørrelse afhænger af hvad man har valgt i Præferencer.

Print af sider fra Illustreret Tidende Online

Den allerbedste metode til at printe en side er at udskrive pdf-versionen på en A3-printer, hvis man er så heldig at have adgang til en sådan. Illustreret Tidende er oprindeligt i A3 format, og der er ingen tvivl om at det forringer kvaliteten og læsbarheden når man printer ud i A4. Det kan dog sagtens lade sig gøre, og vi har bestræbt os på at resultatet er brugbart. Vær opmærksom på at PDF'erne er optimeret til udskrift og derfor ikke altid er af optimal læsbarhed på skærmen.

Det er ikke nødvendigt at specificere hvilken størrelse printer man har, da pdf-dokumentet er sat til at fylde default-størrelsen på en given printer. Man skal altså ikke indstille noget specielt ved udskrift, da dokumentet automatisk tilpasser sig papirstørrelsen.

Bestilling af billeder fra Illustreret Tidende Online

Ønsker man en rigtig god gengivelse af en illustration (eller en hel side) kan man kontakte Det Kongelige Biblioteks Fotografiske Atelier, se http://www.kb.dk/da/priser/foto/ for prisliste og vejledning.

De kan levere både fotografiske print og digitale kopier.

© Det Kongelige Bibliotek 2002 Om Copyright