KB logo
iti_logo_3.gif


Topografisk indeks


Illustreret Tidende Forside
Hjælp
INDEX for Årgang 1-15

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

S

Saa let som Løgn, efter det Engelske nr. 597
Saaledes gik det til, Fortælling efter det Engelske nr. 245
Saarede, Transport af, i Slesvig nr. 231
Saaredes Ankomst til Wien nr. 357
Saaredes Transport paa Floddampskibe ad Marnecanalen til Ambulancerne i Paris nr. 592
Sabinerindernes Rov, Skizze nr. 658
Sagasta, Práxedes Mateo, Minister nr. 633
Saint-Aubain, Andreas Nikolai de (Carl Bernhard), Forfatter nr. 323
Sainte-Beuve, Charles Augustin, Forfatter nr. 527
Saisonens femte Concert, efter det Engelske nr. 707
Saisonens femte Concert, efter det Engelske nr. 708
Saisonens femte Concert, efter det Engelske nr. 709
Salomons Capel, Ruiner af, paa Bornholm nr. 644
Saltbæk Vigs Inddæmning nr. 477
Saltsøstaden, Main Street nr. 638
Saltsøstaden, Tabernaklet nr. 638
Saltsøstaden, Youngs og Wells Boliger nr. 638
Salut, de franske Invaliders, paa Napoleonsdagen nr. 203
Salzburg Fæstning nr. 250
Sammenbindningsbanen i Stockholm fra Søder- til Norrmalm nr. 545
Sammenkomst, en selskabelig, Maleri af J. Exner nr. 168
Sammenligning mellem 1848 og 1863 nr. 219
Sammenstødet paa Jernveien i Nord Wales den 20de August 1868 nr. 467
Sammentællingsmaskine, L. H. Bies nr. 701
Samson hos Philisterne, Maleri af C. Bloch nr. 197
San Angelo, Fort, seet fra den store Havn ved Malta nr. 79
San Cataldo, Fyrst nr. 53
San Miguel de los Reyes, Klosteret, ved Valencia nr. 71
Sanct Thomas' Hospital i London nr. 770
Sandarne i Helsingland nr. 628
Sandbjerg ved Alssund nr. 194
Sandefjord Badeanstalt nr. 399
Sandefjord Badeanstalt, Selskabslocale nr. 399
Sandefjord seet fra Huvigstranden nr. 399
Sandringham Hal nr. 182
Sandringham Hal nr. 640
Sandvigselven ved Christiania nr. 347
Sandviken i Gestrikland nr. 699
Sandwichøerne, Thronskiftet paa nr. 763
Sangere, upsalensiske nr. 502
Sangfesten i Aarhus 1874 nr. 768
Sangfuglene, efter det Franske nr. 327
Santesson, Carl Gustaf, Læge nr. 539
Sardou, Victorien, Forfatter nr. 584
Sarrebrücks Indtagelse af Franskmændene, Mitrailleuserne ved nr. 569
Sars, Michael, Professor nr. 553
Sassnitz paa Rügens Østkyst nr. 251
Savalls, Francisco, General nr. 783
Savoyen, Charles Albert Broen i nr. 10
Saxo, Statuette af O. Evens nr. 502
Saxos «Danmarks Krønike», Brudegave til Kronprindsen og Kronprindsessen fra slesvigske Kvinder nr. 528
Scavenius, Peder Brønnum, Godseier nr. 484
Scene ved Børsen. En Islænder udskibes nr. 345
Scene, huslig, fra Sabinerbjergene nr. 649
Scener af Garibaldis Tog til Neapel nr. 104
Scener af Garibaldis Tog til Neapel nr. 105
Scener fra Gaden, af Lorenz Frølich nr. 248
Scener ved en Marketendervogn 1864 nr. 233
Schack, S. P. L., Major nr. 249
Schackske, Brockenhus-, den, Familiebegravelse nr. 181
Schamyl, Imanen nr. 5
Schamyl, paa Ballet ved Prindsesse Dagmars Formæling nr. 375
Scharling, Edvard August, Professor nr. 365
Schau, E. F., Major nr. 243
Scheel, Anton Vilhelm, Generalauditeur nr. 162
Scheele, Ludvig Nicolaus von, Geheimeraad nr. 747
Schierbeck, Peter Christian, Billedhugger nr. 318
Schiller, Friederich, Digter nr. 7
Schiller-Goethe Monumentet i Weimar nr. 7
Schillerfesten den 10de November 1859 nr. 7
Schillerhuset i Marbach nr. 7
Schiøtz, Daniel, Overlæge nr. 234
Schjellerups, Dr., Komet i Kronen den 30te August 1862 nr. 154
Schmidt, E. F. M., Lieutenant nr. 245
Schou, Ludvig Abelin, Maler nr. 524
Schouw, Joakim Frederik, Professor nr. 31
Schow, Ludvig Carl Christian Maximilian, Capitain nr. 228
Schram, Peter, kgl. Skuespiller nr. 581
Schwach, Conrad Nikolai, Digter nr. 53
Schweigaard, Anton Martin, Professor nr. 4
Schweigaard, Anton Martin, Professor nr. 555
Schytte, Frederik Vilhelm, Godseier nr. 700
Schøller, Thomas Georg, Generallieutenant nr. 199
Scott, Sir Walter, Forfatter nr. 622
Scott, Sir Walter, Herresæde Abbotsford i Skotland nr. 622
Scribe, Eugene, Forfatter nr. 76
Secher, C. F. W., Lieutenant nr. 243
Sedans Overgivelse nr. 575
Sedanslaget nr. 575
Sehested-Juul, Christian, til Ravnholt nr. 105
Seid-Muhamed Rachun Bahardur, Khan af Khiwa nr. 751
Seilløb, et nyt, i Kalleboderne nr. 6
Selskabsdame, min, efter det Engelske nr. 768
Selskabsdame, min, efter det Engelske nr. 769
Selskabslivet, Smaabetragtninger om, af B. C. nr. 541
Selskabslivet, Smaabetragtninger om, af B. C. nr. 542
Seltun i Lærdal nr. 258
Senborn, Schwarz-, Baron W. v., Generaldirecteur ved Udstillingen i Wien nr. 711
Sendebrev til Hr. B. C. nr. 548
Sendebrev til Hr. B. C. fra Barnum nr. 705
Senefelder, Johann Aloys, Lithografiens Opfinder nr. 633
Sengested, et, fra det oldnordiske Museum nr. 66
Serailets Brand i Konstantinopel 1863 nr. 207
Sergeant, en spansk, 1860 nr. 71
Serrano, Francisco, Hertug de la Torre, Marechal, Conseilspræsident nr. 474
Serrano, Francisco, Hertug de la Torre, Marechal, Conseilspræsident nr. 633
Servais, Adrien Francois, Violoncellist nr. 171
Servernes Folkepoesi, efter L. A. Frankl, ved Carl Andersen nr. 386
Servernes Folkepoesi, efter L. A. Frankl, ved Carl Andersen nr. 387
Sexa for Sangforeningerne i Aarhus den 7de Jani 1874 nr. 768
Shahen af Persien overrækker Marechal Mac Mahon en Æressabel nr. 722
Shaker-Gndstjeneste, en nr. 738
Shaker-Landsby, en Søndag i en nr. 738
Shakerforsamling, en i London nr. 686
Shakleton Grange, efter det Engelske nr. 610
Sherman, William, General nr. 278
Siam, den danske Regerings Gaver til Kongerne i nr. 18
Sibbern, Breve fra, et lille Tillæg til nr. 376
Sibbern, Frederik Christian, Professor nr. 213
Sidi Mahommed, Sultan af Marokko nr. 732
Siljansøen, Kirkeveien fra, til Leksand nr. 381
Silkeborg nr. 73
Silkeborg nr. 398
Silkeborg Papirfabrik nr. 300
Silkeborg ved nr. 257
Simony, Carl Frederik, Stiftamtmand nr. 690
Simpson, James Young, Læge nr. 393
Sinclars Grav ved Kringen nr. 174
Sinclars Pistoler, Oberst, i det oldnordiske Museum nr. 53
Sionii Tomomi Iwakura, japansk Ambassadeur nr. 710
Skab, et, af Egetræ, fra 1590 nr. 631
Skab, et, af Nøddetræ, med Apothekervarer nr. 144
Skab, et, af Valnøddetræ nr. 5
Skaffes, der, ombord paa «Hekla» nr. 153
Skagefjorden, Parti af, i Island nr. 67
Skagen, Agepost fra nr. 737
Skagen, Odde nr. 324
Skagen, Strand, Fiskere i stormfuldt Veir paa nr. 737
Skagen, Strand, fra nr. 530
Skagen, en Redningsbaads Kæntring ved, den 27de December 1862 nr. 173
Skagen, fra nr. 737
Skagen, ved, Skagens gamle Fyrtaarn, Parti af en Gade i, Skagens gamle Kirke nr. 56
Skak, et Parti med Napoleon I nr. 422
Skak, et Parti med Napoleon I nr. 423
Skakspillet, af L. L. nr. 75
Skaktournering i Café de la Regence i Paris nr. 755
Skamlingsbankens Mindestøtte nr. 481
Skammel, en hæklet nr. 273
Skandinavernes Julefest i Paris 1865 nr. 329
Skarpretterens Datter, af Beatus Dodt nr. 351
Skarpretterens Datter, af Beatus Dodt nr. 352
Skarpskyttefesten paa Ladugårdsgärdet ved Stockholm den 20de September 1868 nr. 472
Skarritsø i Sjælland nr. 391
Skau, Laurids, sønderjydsk Stænderdeputeret nr. 172
Skibe, der føre Fremtids-Belysning nr. 755
Skibe, norske, fra Regattaen i Stavanger nr. 469
Skiftetid, ved, Nutids Idyl nr. 33
Skikke i China, af H. Berlioz nr. 177
Skildpadde-Kanonbaad, den nye franske nr. 82
Skildringer og Eventyr fra Mexico nr. 122
Skildringer og Eventyr fra Mexico nr. 124
Skiløbere og Skiløben nr. 480
Skinnevei, den projecterede atmosfæriske, over New Yorks Hovedgader nr. 601
Skinsyge, efter det Engelske nr. 567
Skinsyge, et Anfald af, efter det Engelske nr. 570
Skinsyge, et Anfald af, efter det Engelske nr. 571
Skinsyge, et Anfald af, efter det Engelske nr. 572
Skipperstiftelsen i Istedgade nr. 9
Skizzer af Forfatterinden til «Brands Døttre» nr. 663
Skizzer af Forfatterinden til «Brands Døttre» nr. 664
Skizzer fra Australien, Efterskrift til nr. 122
Skizzer fra Australien, af Rob. Watt nr. 112
Skizzer fra Australien, af Rob. Watt nr. 113
Skizzer fra Australien, af Rob. Watt nr. 114
Skizzer fra Australien, af Rob. Watt nr. 116
Skizzer fra Australien, af Rob. Watt nr. 117
Skizzer fra Australien, af Rob. Watt nr. 119
Skizzer fra Corvetten «Heimdals» Middelhavstogt nr. 76
Skizzer fra Corvetten «Heimdals» Middelhavstogt nr. 79
Skizzer fra Corvetten «Heimdals» Middelhavstogt nr. 85
Skizzer fra Corvetten «Heimdals» Middelhavstogt nr. 88
Skizzer fra Finland, af Vilh. Thomsen nr. 434
Skizzer fra Finland, af Vilh. Thomsen nr. 435
Skizzer fra Finland, af Vilh. Thomsen nr. 436
Skizzer fra Finland, af Vilh. Thomsen nr. 439
Skizzer fra Finland, af Vilh. Thomsen nr. 441
Skizzer fra Finland, af Vilh. Thomsen nr. 442
Skizzer fra Finland, af Vilh. Thomsen nr. 443
Skizzer fra Finland, af Vilh. Thomsen nr. 444
Skizzer fra Island, af S. L. nr. 63
Skizzer fra Island, af S. L. nr. 64
Skizzer fra Island, af S. L. nr. 65
Skizzer fra Island, af S. L. nr. 73
Skizzer fra Island, af S. L. nr. 79
Skizzer fra Island, af S. L. nr. 85
Skizzer fra London, af J. Plenge nr. 240
Skizzer fra London, af J. Plenge nr. 241
Skizzer fra London, af J. Plenge nr. 243
Skizzer fra London, af J. Plenge nr. 246
Skjelskør nr. 378
Skjenkestuen i Logishuset «Holger Danske» nr. 776
Skjoldskib, Kuppel-, Capitain Coles' nr. 130
Skodsborg Badeetablissement nr. 766
Skodsborg ved Jægersborg Dyrehave nr. 4
Skogafoss i Island nr. 415
Skokloster ved Mälaren nr. 325
Skolen og Livet nr. 69
Skonnert, tremastet, efter det danske Søfartsselskabs Model nr. 330
Skorstenshætte, conisk nr. 58
Skotland, lidt om, af J. Plenge nr. 41
Skov med Kronvildt nr. 663
Skovbranden ved Michigansøen nr. 633
Skovbækken, ved, svensk Landskab, Kong Carl XV.'s sidste Maleri nr. 681
Skovsbo Herregaard paa Fyen nr. 481
Skovtour, en, Tegning af C. Thomsen nr. 434
Skrivekugle, Pastor Malling Hansens nr. 579
Skrueisen i Taarbæk den 27de Februar 1865 nr. 285
Skrueisens Ødelæggelser i Skovshoved den 17de Februar 1865 nr. 283
Skrueskonnerten «St. Thomas'» Afløbning den 26de Juli 1871 nr. 619
Skud, det første (1864) nr. 228
Skuemønt ved Grundtvigs 50aars Embedsjubilæum nr. 88
Skueplads, den danske, og Commissionen nr. 479
Skuepladsen, bag nr. 419
Skuespillerselskab, det franske, i Casino nr. 494
Skurusundet ved Stockholm nr. 337
Skutskär i Upsala Län nr. 721
Skydsskifte i Norge, ved et nr. 509
Skygger paa Livets Vei, efter det Engelske nr. 392
Skygger paa Livets Vei, efter det Engelske nr. 393
Skygger paa Livets Vei, efter det Engelske nr. 394
Skyttecorps, akademisk, modtager en af Damer skjænket Fane nr. 422
Skyttefesten i Horsens den 18de September 1869 nr. 523
Skyttefesten ved Kværndrup den 24de September 1866, af Mads Hansen nr. 368
Skytteforeningens Procession til Festpladsen ved Sønderborg den 29de September 1863 nr. 213
Skytteforeninger, de danske nr. 74
Skytteforeningers, de danske, Præmieskydning paa Enighedsværn 1862 nr. 162
Skyttelaugets Hus i Nørreskov ved Veile nr. 451
Skäralid i Skaane nr. 461
Skæren i Træ nr. 562
Skærsliberfamilie, en omvankende, med en stjaalen Gaas nr. 32
Skøfde ved «Vestra Stambanen» i Vestergøtland nr. 273
Skøiteløben paa Peblingesøen 1869 nr. 488
Skøiteløber, en, af Juveleer Diderichsen nr. 133
Skøiteløbere paa Castelsgraven i Kjøbenhavn nr. 125
Skøiteløbere paa Peblingesøen ved Kjøbenhavn nr. 125
Skøiteløberforeningens Fest paa Sortedamssøen den 4de. Februar 1871 nr. 594
Skøiteløberne Jackson Haines og Leopoldine Adacker i Casino nr. 489
Skøiteparti, det keiserlige, paa Longchampssøen nr. 72
Slaaemaskine, Fischers nr. 309
Slagelse Kloster, det nye nr. 4
Slagelse, Schweizerpladsen i nr. 459
Slagterboderne ved Nicolai Taarn i Kjøbenhavn nr. 130
Slangerup nr. 80
Slaver i Beaufort efter deres Herrers Flugt nr. 137
Slavetransport, en, i Nigerlandet nr. 657
Slavinden, Statue af Theob. Thielemann nr. 132
Slein, Isning af en Rende paa nr. 226
Slesvig, Hestetorvet i nr. 225
Slesvig, fra Gaden i, den 6te Februar 1864 nr. 233
Slesvig, og Haddeby, Prospect af, fra Skandserne vestfor Frederiksberg nr. 226
Slesvigere, de fordrevne, Festen til Bedste for nr. 404
Slesvigerne bekrandse Kong Frederik VII.'s Kiste i Roeskilde Domkirke. nr. 313
Slesvigernes Besøg i Kjøbenhavn 1861 nr. 98
Slesvigernes Besøg i Kjøbenhavn 1865 (Fra Gaden. - I Tivoli.) nr. 312
Slesvigernes Besøg i Middelfart den 8de September 1866 nr. 366
Slesvigernes Festmaaltid paa Klampenborg den 5te September 1865 nr. 312
Slesvigernes Reise til Kjøbenhavn i September 1865 nr. 311
Slesvigernes Reise til Kjøbenhavn i September 1865 nr. 312
Slesvigernes Tog til Kolding 1864 nr. 273
Slesvigs Damers Æresgave fra Christian IX nr. 320
Slesvigs Kvinder i Farens Stund nr. 282
Slesvigske Gjesters, de, Ankomst til Korsør i September 1865 nr. 311
Slesvigske Gjesters, de, Modtagelse paa Farten gjennem Svendborg Sund i September 1865 nr. 311
Slesvigske Sten i Jægersborg Dyrehave, Toget til, den 5te September 1865 nr. 312
Slettafossen i Romsdalen nr. 184
Slotsholmsgade, fra nr. 732
Slotsmøllen Klædefabrik ved Halmstad. nr. 161
Slutteriet i Kjøbenhavn nr. 548
Smaabilleder fra Fyen nr. 722
Smaabilleder fra Sydsjælland nr. 729
Smaahaver, om Anlæg af, ved vore Kjøbstæder nr. 157
Smaaskizzer sydfra, af Vilhelm Bergsøe nr. 594
Smaaskizzer sydfra, af Vilhelm Bergsøe nr. 595
Smaastykker, af G. Brandes nr. 366
Smag, om, et Foredrag af Clemens Petersen nr. 325
Smag, om, et Foredrag af Clemens Petersen nr. 326
Smags-Dommere nr. 624
Smak, en hollandsk, paa Maasfloden nr. 699
Smidstrupgaard ved Vedbæk nr. 370
Smykkeskrin, Dronning Sophie Amalies, paa Rosenborg nr. 342
Smyrna, Katastrofen med et Kaffehus i nr. 703
Snarum Kirke i Modum Præstegjeld, en Gudstjeneste i den gamle nr. 536
Snebolden, af Ivar Ring nr. 723
Snebolden, af Ivar Ring nr. 724
Snebolden, af Ivar Ring nr. 725
Snekastning paa Korsørbanen mellem Viby og Borup den 9de Marts 1865 nr. 286
Snoghøi nr. 69
Sognefjorden, fra nr. 325
Sohlmann, August, Redacteur nr. 194
Soireen paa Christiansborg ved Deres Majestæters Sølvbryllup den 26de Mai 1867 nr. 402
Sokrates' Portrait nr. 7
Soldat, den spanske (1808 og 1860) nr. 71
Soldater ved Rendsborg tilberedende Middagsmad nr. 227
Soldaterhytter, franske, paa Tahiti nr. 170
Soldaterløier i Sundeved nr. 233
Soldaters, vore, Morgentoilette nr. 227
Solformørkelsen den 17de Mai 1863, Digt af Claudius Rosenhoff nr. 190
Solformørkelsen den 18de Juli 1860 nr. 43
Solingen nr. 613
Solowetzky Klosteret ved det hvide Hav nr. 289
Soluhre, efter Engells Patent nr. 687
Somerville, Mary, Forfatterinde nr. 695
Sommer i By, Bønder, som ride nr. 405
Sommerbilleder fra Norge, Digt af A. Munch nr. 621
Sommerferie, en, hos min Onkel, af Mercator nr. 627
Sommerferie, en, hos min Onkel, af Mercator nr. 628
Sommerferie, en, hos min Onkel, af Mercator nr. 629
Sommerferie, en, hos min Onkel, af Mercator nr. 630
Sommerlyst i Frederiksberg Allee ved Kjøbenhavn nr. 503
Sommerspiret paa Møen nr. 660
Sonetter fra Rom, af A. Munch nr. 657
Sophie Magdalene og Hirschholm nr. 104
Sophie, Dronning af Sverig og Norge nr. 680
Sophiero, Kong Oscars Lystslot i Skaane nr. 364
Sorrent, en Sviptour til nr. 493
Sorrent, paa Veien til en af Udsigterne ved nr. 493
Sorrento, Digt af Carl Andersen nr. 236
Sortedamssøen, fra nr. 544
Sorunda Kirke nr. 642
Sorø Akademi nr. 678
Sorø Kirkes Indre nr. 660
Sorø Klosterport nr. 777
Spaakvinde, en, i Dalarne. Maleri af Hugo Salmson nr. 708
Spahis'erne drage ud af Paris nr. 576
Spahis, en Afdeling i Paris nr. 258
Spanien, Brev fra nr. 483
Spanien, Digte fra, af H. C. Andersen nr. 184
Spaniernes Ophold i Jylland 1808, Episode fra nr. 529
Spanske Kongepars, det, Afreise fra Madrid nr. 701
Sparekassen den nye Bygning til nr. 768
Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn nr. 553
Sparre, Gustav Adolph, Universitetscansler nr. 454
Sparreholm i Sødermanland nr. 323
Spillemand, en omvankende nr. 417
Spillesalen i Baden-Baden nr. 686
Spillesalen i Wiesbadens Curhus nr. 624
Spiseanstalten «Californien» i Paris nr. 336
Spitzbergen med de russiske Søfarendes Mærker nr. 292
Splügendalen under Oversvømmelsen i September 1868 nr. 476
Sponneck, W. C. E., Grev, Minister nr. 205
Sport, fashionable Yankee, i New York. nr. 382
Sporveisomnibusser, de nye, i Kjøbenhavn nr. 214
Sporvogne ved Frederiksberghave nr. 292
Sporvognslocomotiv, A. Køhls nr. 704
Spot og Skade følges gjerne ad nr. 393
Springkloen nr. 285
Sprogø nr. 55
Sprogø nr. 545
Sprogø Fyrtaarn nr. 470
Sprængningsforsøg, Feniernes, paa Fængselsmuren i Clerkenwell nr. 431
Spurgeon, Charles Haddon, Præst nr. 329
Spøg, en architektonisk nr. 167
Spøgelset i Deadmoor Tower. Efter det Engelske nr. 499
Spøgelset i Deadmoor Tower. Efter det Engelske nr. 500
Spøgeri ved Frederiksberg Kirke, af Claudius Rosenhoff nr. 153
Spøgeriet, en Skizze fra Landet nr. 721
Spøgeriet, en Skizze fra Landet nr. 722
Spøttrup Herregaard i Salling nr. 630
St. Annæplads i Kjøbenhavn, Parti af den østlige Del af nr. 108
St. Bentskirke i Ringsted nr. 16
St. Clemens Kirke paa Gotland nr. 19
St. Cloud ved Paris, Levninger af Slottet nr. 592
St. Denis, Pasvisering i, under Vaabenstilstanden nr. 599
St. Hans Aften nr. 404
St. Hans Blus i Tjustrup nr. 143
St. Hans Blussene nr. 459
St. Hans Hospital paa Bistrup Gods nr. 11
St. Hans Hospital paa Bistrup Gods nr. 357
St. Hans Hospitalskirke, det Indre af nr. 105
St. Havnen ved, den 29de October 1867 nr. 428
St. Helena, seet fra Nordvest nr. 346
St. Johanneskirken paa Nørrebro, det Indre af nr. 56
St. Knuds Kirke i Odense nr. 16
St. Marguerite, Øen, med dens Fort, Bazaines Fængsel nr. 744
St. Michaels Kirkehule i Thelemarken nr. 380
St. Michaelsfjeldet i Thelemarken nr. 380
St. Olai Marked i Aarhus nr. 466
St. Paolo, Porta, i Rom nr. 651
St. Patricksdagen den 17de Marts nr. 651
St. Peders Kirke i Næstved, Hellig Knuds Altertavle i nr. 634
St. Petersborg, Revuen for Keiser Franz Joseph nr. 756
St. Petersborgs Brandcorps, Revue over, paa Marsmarken den 29de Januar 1874 nr. 752
St. Porte-, i Paris nr. 385
St. Prospect af Byen nr. 189
St. Raadhus under Illuminationen den 23de Januar 1874 nr. 750
St. Revuen den 26de Januar 1874 paa Pladsen foran Vinterpaladset nr. 751
St. Rutschbane nr. 754
St. Skizze af Pladsen ved Slottet nr. 599
St. Skizzer fra nr. 189
St. Stefanskirken paa Nørrebro nr. 720
St. Thomas efter Jordskjælvet den 18de November 1867 nr. 432
St. Vinterpalads nr. 367
St. seet fra Havnen nr. 305
St. tydsk-reformerte Kirke i nr. 593
Stab, den preussiske, paa Lystsøilads nr. 247
Stakkels Onkel Philibert, efter «All the year round», af L. Moltke nr. 158
Stakkels Onkel Philibert, efter «All the year round», af L. Moltke nr. 159
Stamtræet, af Jørgen Dnistel nr. 59
Stang, Frederik, Statsraad nr. 122
Stapleford Grange, efter det Engelske nr. 346
Stat, Forbjerget, i Bergenhus Amt nr. 433
Statistiske Smuler fra London nr. 65
Statlandet og Selje nr. 433
Statsmænd, spanske, siden 1868 nr. 633
Statsoekonomi, lidt, til Husholdningsbrug, af Fr. Algreen-Ussing nr. 201
Statsoekonomi, lidt, til Husholdningsbrug, af Fr. Algreen-Ussing nr. 203
Stavangers Kathedralkirke nr. 530
Stavseletøi, S. Taanings nr. 340
Stednavne, Oprindelsen til adskillige danske, af J. Kønigsfeldt nr. 305
Stedsnavne, gamle danske nr. 51
Steenberg, Frederik Laurentius, Havnemester paa St. Thomas nr. 428
Steenbock, Magnus, Portrait paa Rosenborg nr. 338
Steffensen, L. M., Lieutenant nr. 249
Stege Raadhus nr. 66
Stehag Folkemødet. nr. 411
Steilbjerg ved Veile nr. 449
Stein, Sophus August Vilhelm, Etatsraad nr. 321
Steinmann, Peter Frederik, General nr. 250
Steinmetz, Karl Friedrich, General nr. 570
Stemningen i Frankrig nr. 615
Stemshesten i Throndhjems Stift nr. 443
Stenhuggerens sex Ønsker, en Fabel fra Japan nr. 703
Stenlars, Huleboen, af Preben Hoskjær. nr. 299
Stensen, Vincens, Landsdommer nr. 536
Stensgaard Herregaard nr. 536
Stensætning, en, ved Helligbæk i Senderjylland, hvor Ansgar, efter Sagnet, har forkyndt Christendommen nr. 277
Stephan, Heinrich, Generalpostdirecteur nr. 655
Stephansen, A., Skolebestyrer paa Holsteinsminde nr. 99
Stephens, James, Feniernes Høvding nr. 344
Stephens, Professor, Værk om de oldnordiske Runemindesmærker i Skandinavien og England, af C. Engelhardt nr. 375
Steppeskib, et amerikansk nr. 75
Stevns Klint nr. 501
Stiftelse for Officeersenker, Heymanns, i Victoriagade i Kjøbenhavn nr. 500
Stillehavsbanen, Nord-, og Yellowstones Vidundere, af Robert Watt nr. 697
Stockfleth, F. H. E. H., Capitain nr. 261
Stockfleth, Niels Joachim Christian Wibe, Finmarkens Apostel nr. 352
Stockhausen, Julius, Sanger nr. 444
Stockholm, Centralbanegaarden i nr. 692
Stockholm, Djurgård, Sletten foran Manegen nr. 373
Stockholm, Djurgård, Udsigt mod Sødermalm nr. 373
Stockholm, Festbal paa Børsen den 15de Mai 1873 nr. 715
Stockholm, Festforestillingen i det store kongelige Theater den 1ste October 1864 nr. 265
Stockholm, Gøteborg Jernbane, Oversigtsplan over nr. 165
Stockholm, Illuminationen i, den 4de November 1864 nr. 270
Stockholm, Industriudstillingsbygning 1866 nr. 351
Stockholm, Katharina-Østra-Kvarngata nr. 390
Stockholm, Livet i, for hundrede Aar siden nr. 639
Stockholm, Løvmarkedet ved Munkbron i nr. 561
Stockholm, Mønttorv nr. 591
Stockholm, Norrbro, seet fra Lejonbacken nr. 406
Stockholm, Parti af Riddarholmen nr. 605
Stockholm, Prospect af, seet fra Fersenske Trädgård nr. 70
Stockholm, Riddarhus nr. 324
Stockholm, Rigsforsamlingshus paa Riddarholmen nr. 383
Stockholm, Skoleungdoms Exercits den 15de Mai 1868 nr. 453
Stockholm, Slot nr. 70
Stockholm, Slot Hvita Hafvet og Stora Galleriet i Praktvåningen nr. 70
Stockholm, Slot Logården ved nr. 562
Stockholm, Slot Trappe og Vestibule nr. 447
Stockholm, Slot seet fra Kungsträdgården nr. 515
Stockholm, Smaaskizzer fra, af Fritz Ahlgrenson nr. 589
Stockholm, Strømparterre nr. 315
Stockholm, et Par Breve fra nr. 373
Stockholm, fra, til Gøteborg nr. 271
Stockholm, indenfor Broerne, seet fra Långholmen nr. 614
Stockholm, katholske Kirke, efter Taarnets Sammenstyrtning den 23de Mai 1866 nr. 350
Stockholm, seet fra Marieberg nr. 352
Stockholm, seet fra Mosebacke nr. 214
Stockholm, «Gränder» nr. 358
Stockholms Svømmeselskab, Aarshøitideligheden den 4de September 1868 nr. 469
Stockholms Sødermalm i nr. 589
Stockholms Østerlånggata nr. 390
Stolemageriet vedkommende nr. 738
Storbofaldet i Jemtland nr. 171
Store Bededags Aften 1868 paa Volden ved Nørreport nr. 451
Storehedinge Kirke nr. 368
Storehedinge Kirke nr. 729
Storfyrst Thronfølgerens Lig i Store Belt paa Fregatten «Newsky» nr. 298
Storkereden, Fortælling af Sophus Bauditz nr. 612
Storm, en Blyantstegning efter Naturen nr. 267
Storm, fra den sidste, April 1874 nr. 763
Stormen den 22de December 1863 nr. 223
Stormfloden 1872, Billeder fra nr. 688
Storthing, det norske, af Clemens Petersen nr. 373
Storthing, det norske, af Clemens Petersen nr. 375
Storthingsbygningen i Christiania, Granitløverne foran nr. 367
Storvik, Gaarden, i Vaage nr. 477
Straalen, Digt af Strahl nr. 411
Strada Santa Lucia i La Valetta nr. 79
Strada Vescovo i La Valetta nr. 79
Stranding, en, paa Jyllands Vestkyst nr. 381
Strandmøllen Papirfabrik nr. 437
Strandvagten paa Als, en Scene fra nr. 240
Strandvagter ved Alssund, ligeoverfor Sandbjerg Skov nr. 238
Strandvagtshytte, en, ved Alssund nr. 246
Strandveien. En Familie paa Landet nr. 468
Strasbourg, Domkirke under Bombardementet nr. 578
Strasbourg, Fald nr. 576
Strasbourg, Forsyning med Levnetsmidler nr. 571
Strasbourg, Garnison adspreder en Flok Drenge den 6te August 1871 nr. 623
Strasbourg, Plan over nr. 576
Strokkurs Udbrud den 5te August 1874 nr. 781
Strudsfjeren, af Hother Tolderlund nr. 532
Struensees og Brandts Henrettelse den 28de April 1772 nr. 657
Stræde, et, ved Høibro paa Holbergs Tid nr. 728
Strømsholms Canal nr. 782
Strøtanker af Biskop Esaias Tegnérs Breve nr. 327
Stude, en Drift nr. 29
Studenterforeningsbygningen paa Gammelholm nr. 111
Studenterlivet i Upsala, Træk af, af M. Galschiøt nr. 736
Studenterlivet i Upsala, Træk af, af M. Galschiøt nr. 737
Studentermøde, detnordiske, 1862, Afreisen fra Kjøbenhavn den 17de Juni nr. 145
Studentermøde, detnordiske, 1862, Festen i Normandsdalen den 16de Juni nr. 144
Studentermøde, detnordiske, 1862, Festen i Rosenborghave den 13de Juni nr. 144
Studentermøde, detnordiske, 1862, Indtoget i Frederiksborg den 14de Juni nr. 145
Studentermøde, detnordiske, 1862, paa Veien mellem Frederiksborg og Fredensborg den 15de Juni nr. 145
Studentermøde, i Christiania, Afskedsballet den 20de Juni 1869 nr. 511
Studenterne bringe Kong Carl deres Hyldest i Gøteborg den 14de Juni 1869 nr. 509
Studenternes Carneval i Casino den 12te Marts 1868 nr. 443
Studenternes Carneval i Casino den 12te Marts 1868 nr. 444
Studenternes Sangermøde paa Klingenberg den 17de Juni 1869 nr. 510
Studenternes festlige Modtagelse ved Seffle paa Hjemreisen den 21de Juni 1869 nr. 510
Studenters, de danske og svenske, Ankomst til Christiania den 15de Juni 1869 nr. 510
Studenters, de norske og svenske, Ankomst til Kjøbenhavn den 11te Juni 1862 nr. 143
Studentersangforeningens Udflugt til Marselisborg Skov den 29de Mai 1871 nr. 611
Studentertoget til Christiania 1869 nr. 509
Studentertoget til Christiania 1869 nr. 510
Stuefontaine, Rosenthals nr. 262
Sturzen-Becker, Oscar Patrick, Forfatter nr. 127
Stutteri, det keiserlig-russiske, i Streletzk nr. 733
Styrmanden paa «Desdemona», efter det Engelske nr. 757
Styrmanden paa «Desdemona», efter det Engelske nr. 758
Stærekassen, Fortælling af Klok nr. 462
Stødkaarde, en, fra det 16de Aarhundrede, af Otto Blom nr. 15
Støvler - Støvlepudsere - Støvleknegte nr. 189
Suallivarefjeldet i Vestfinmarken, med de gamle Guddomsstene nr. 498
Suenson, Edouard, Admiral nr. 244
Suez, Landtangen, ved nr. 208
Suezcanalen nr. 528
Suezcanalen Aabning den 15de August 1865 nr. 316
Suezcanalen Aabning, Smaabilleder fra vor specielle Artist nr. 533
Suezcanalen Bittersøbassinernes Indvielse nr. 498
Suezcanalen Indvielse den 17de November 1869, Høitidelighederne ved nr. 534
Suezcanalen Transportbaade under Bugseren mellem Ismailia og Suez nr. 438
Suezcanalen Udgravningsarbeidet ved nr. 208
Suezcompagniets Befordringstøier nr. 208
Sukkersav, Nolets nr. 78
Sukkertoppen ved Rio Janeiro nr. 167
Sundby nye Kirke paa Amager nr. 586
Sundby, Stora, i Sødermanland nr. 157
Sundeved, Begyndelsen af Fægtningen den 22de Februar 1864 nr. 234
Sundeved, Kyst, seet fra Arnkilsøre paa Als nr. 230
Sundeved, en Snehytte ved Forposterne i, 1864 nr. 233
Sundt, Eilert, Præst nr. 179
Susanne Descharmes, efter det Franske nr. 549
Susanne Descharmes, efter det Franske nr. 550
Susanne Descharmes, efter det Franske nr. 551
Svalheimsfolket, efter Henrik Krohn nr. 512
Svalheimsfolket, efter Henrik Krohn nr. 514
Svampdykkere ved Kreta nr. 305
Svangstrandsveien paa Ringerige nr. 191
Sveg i Herjeådalen nr. 340
Sven Peter, efter det Svenske nr. 605
Svendborg Færgebro nr. 554
Svendborg Graabrødreklosterkirken i nr. 68
Svendborg Navigationsskole nr. 330
Svendborg Parti af nr. 330
Svendborg med Thorseng i Baggrunden nr. 342
Svenske Billeder nr. 314
Svenske Billeder nr. 315
Svenske Billeder nr. 318
Svensksund i Finland nr. 416
Sverig, fra alfar Vei, Tegninger af L. Frølich nr. 341
Sverigs Afdeling, Parti af, paa Verdensudstillingen i Paris nr. 397
Svin, et anglochinesisk nr. 42
Svindinge Kirke nr. 722
Sværd, en dansk Officeers, i Angelstad Kirke nr. 695
Svømmeapparat, Krigsassessor Svanes nr. 347
Svømmetour, en lang, efter det Engelske nr. 385
Sydpaa og Nordpaa, Digt af Sophus Bauditz nr. 773
Symaskinen nr. 267
Sympathier, danske, i Schweitz nr. 234
Synagoge, den nye, i Stockholm nr. 575
Särö, Badehotellet paa nr. 551
Särö, Indseilingen til nr. 551
Särö, Lysthuset paa nr. 551
Särö, fra et Sommerophold paa nr. 551
Säve, Carl, Professor nr. 307
Sælhundefangst i det nordlige Ishav, af S. Hallas nr. 437
Sødertelje paa Vestre Stambanen nr. 271
Sødring, Julie, kgl. Skuespillerinde nr. 424
Søfartselskab, det danske nr. 330
Søfolk, Omsorg for, af Chr. H. Kalkar nr. 438
Søgefest, de Danskes i Rom, paa Kong Frederik VII's Bisættelsesdag nr. 223
Søholt Herregaard nr. 540
Sølvbryllup, danske Kongers og Dronningers nr. 400
Sølvcandelabre, udført hos V. Christesen nr. 618
Sølvesborg i Aaret 1460 nr. 269
Sølvfontaine, Dronning Anna Katharines, paa Rosenborg nr. 346
Sølvopsats, en, Gave til Grev Sponneck nr. 251
Sømandskoner, to, Fortælling af P. F. G. nr. 658
Sømfolder, en nr. 159
Søndagskveld, en, i Sætersdalen nr. 460
Søndagsrytterne nr. 732
Sønderborg, et Par Timer i nr. 242
Sønderborg, seet fra Foden af Dybbøl Banke nr. 229
Sønderborgs Beboere paa Flugt under Bombardementet nr. 242
Sønderborgs Brand under Bombardementet den 3die April 1864 om Aftenen, seet fra Dybbølsiden nr. 238
Sønderborgs Slotskirke, det Indre af nr. 54
Sønderborgs Slottet ved, seet fra Havnen nr. 230
Sønderborgs Storgade nr. 239
Sønderborgs Theater, Mlle Godeau paa nr. 235
Sønderborgs Udsigt fra, over Vemmingbund til Broager nr. 232
Sønderjydske Fangers Stue i Fortet Boyen nr. 578
Søndermarken, Grotten i nr. 277
Søndermarken, Reservoiret i nr. 280
Søndermarken, Vandværkets Taarn i nr. 280
Søndermarken, det norske Hus i nr. 277
Sørgehøitideligheden i Garnisonskirken den 27de April 1864 nr. 241
Sørgehøitiden ved Storfyrst Nikolaus' Lig i Nizza nr. 294
Sørgetog, et, paa danske Vande nr. 298
Søroman, en, paa Land nr. 42
Søroman, en, paa Land nr. 44
Søroman, en, paa Land nr. 48
Søroman, en, paa Land nr. 53
Sørqvarn ved Strømsholms Canal nr. 782
Søslaget ved Lissa nr. 359
Søslange, den store, af H. C. Andersen nr. 638
Søslange, en nr. 25
Søster Anna, efter «All the year round» nr. 474
Søster Anna, efter «All the year round» nr. 475
Søster Anna, efter «All the year round» nr. 476
Søster Anna, efter «All the year round» nr. 477
Søstre, de siamesiske, Millie og Christine nr. 740
Søstrene, efter det Engelske nr. 440
Søstrene, efter det Engelske nr. 441
Søstrene, efter det Engelske nr. 442
Søstrene, efter det Engelske nr. 443
Søtræfningen paa Hampton Rhed mellem «Merrimac» og «Monitor» nr. 132
Søtræfningen ved Helgoland den 9de Mai 1864 nr. 243
Søtræfningen ved Rügen den 17de Marts 1864 nr. 236
«Schwarzenberg», Fregatten, efter Affairen ved Helgoland nr. 248
«Secretairen» i Jardin des Plantes nr. 151
«Sjællands», Fregatten, Kamp med preussiske Orlogsskibe under Rügen den 17de Marts 1864 nr. 236
«Sjællands», Skruefregatten nr. 58
«Sjællands», ombord i Skruefregatten (Brev og Tegning fra Rio) nr. 73
«Skibbrudne», «de», Maleri af Fru Jerichau nr. 626
«Skorpionen», norsk Monitor nr. 407
«Skove, de danske» nr. 196
«Stærkodder», Dampvædderen nr. 269
«Svanen» af Exe, et nyt Slags Fartøi nr. 56

T

© Det Kongelige Bibliotek 2002 Om Copyright