KB logo
iti_logo_3.gif


Topografisk indeks


Illustreret Tidende Forside
Hjælp
INDEX for Årgang 1-15

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

R

Raadhuset i Drammen nr. 694
Raadhuset i Nyborg, tillige Thing-og Arresthus nr. 210
Raasløff, Valdemar Rudolf, General, Minister nr. 368
Raavad i Dyrehaven nr. 561
Rabbiata, la, af P. Heyse nr. 765
Rabbiata, la, af P. Heyse nr. 766
Rachel, Mademoiselle, en Aften hos nr. 757
Rachels Grav i Bethlehem nr. 691
Raffard, Jean Antoine, Præst nr. 170
Rafn, Carl Christian, Conferensraad nr. 267
Rahbek, Brev, et, fra Knud Lyne til Præsten J. P. Mynster i Spiellerup nr. 64
Rainer, Erkehertug, Præsident for Udstillingen i Wien nr. 711
Ramus, Frederik Emanuel, Generalskattedirecteur nr. 782
Randers Jernbanegaard nr. 156
Randers Skovbakke nr. 499
Randers Thing- og Arresthus nr. 49
Randers Torvedag i nr. 110
Randers-Aalborg-Banens Aabning nr. 522
Randklevskaaret paa Bornholm nr. 364
Randklevskaaret paa Bornholm nr. 704
Rangoons Gouvernements Kirke nr. 184
Raoult, General nr. 569
Rapperswyl ved Zürich, det polske Monument ved nr. 469
Raseborg ved Helsingfors, Levningerne af nr. 436
Rasks, Rasmus Kristian, Fødested i Brændekilde ved Odense nr. 466
Ratazzi, Urban, Minister nr. 113
Rathlovsdal Herregaard i Jylland nr. 446
Raumer, Friederich v., Historiker nr. 721
Ravnen, en Fortælling af Ivar Ring nr. 635
Ravnen, en Fortælling af Ivar Ring nr. 636
Ravnen, en Fortælling af Ivar Ring nr. 637
Ravnen, en Fortælling af Ivar Ring nr. 638
Ravnholt Herregaard paa Fyen nr. 623
Ravnèn, et islandsk Genrebillede af Carl Andersen nr. 744
Reb Mendels Forlovede, en jødisk Fortælling nr. 770
Rebolledo, Bernhardino, spansk Gesandt i Kjøbenhavn nr. 15
Rechberg, Johan Bernhard, Greve, østerrigsk Udenrigsminister nr. 200
Recke, Adolf, Forfatter nr. 429
Rednings-Pontonflaade nr. 670
Rednings-Skraapude, J. P. Matthiesens patenterede nr. 746
Redningsapparat ved Strandinger, Broquets Drage nr. 179
Redningsapparat, J. P. Matthiesens, for Skibbrudne nr. 691
Redningsbaads Kæntring, en, udfor Rønne nr. 731
Redningsflaade, den amerikanske, «Nonpareil» nr. 413
Redningsforsøg et, ved Liverpool nr. 326
Redningsforsøg fra «The Northfleet» nr. 698
Redningsstol, en nr. 67
Redningsvæsenet, om, paa vore Kyster nr. 496
Reformdemonstrationen i London nr. 377
Refshaleøen under Dampskibet «Christian den Niendes» Afløbning den 12te April 1874 nr. 761
Regatta, den internationale, i Gøteborg den 4de August 1871 nr. 620
Regattaen Garnbaadene for Vaarsildfiskeriet vende tilbage til Dommerskibet den 4de August 1868 nr. 467
Regattaen Ranværing, Aafjording, Hvalørbaad, Listerbaad nr. 468
Regattaen i Stavanger. Fartøierne vente paa Signal til Afgang fra Rannebergvig den 3die August 1868 nr. 465
Regattaen i Stavanger. Garnbaadene for Vaarsildfiskeriet under Opseiling fra Tungenæs til Rannebergvig den 4de August 1868 nr. 466
Regeringsforandringen i de nordamerikanske Fristater nr. 62
Regiment, et, paa Veien fra Brohovedet til Dybbøl Mølle nr. 235
Regnault, Henri, Maler nr. 609
Regnbyge, i en Port, under en nr. 374
Regne- og Controlapparat, et nr. 506
Regnemaskine, den Thomasske nr. 249
Regnestykke, et nr. 413
Reich, Christian Emilius, Krigsminister nr. 304
Reichenwald, Christian Birch, Statsraad nr. 21
Reinhardsbrunn, Slottet, ved Gotha nr. 157
Reise, den sidste, Maleri af Bengt Nordenberg nr. 634
Reise, fra en, af Hother Tolderlund nr. 629
Reise, fra en, af Hother Tolderlund nr. 648
Reise, fra en, af Hother Tolderlund nr. 649
Reise, fra en, af Hother Tolderlund nr. 651
Reise, fra en, af Hother Tolderlund nr. 675
Reise, fra en, af Hother Tolderlund nr. 676
Reise, fra en, af Hother Tolderlund nr. 677
Reise, fra en, af Hother Tolderlund nr. 678
Reise, fra en, af Hother Tolderlund nr. 679
Reisebilleder, af Carl Andersen nr. 247
Reisebilleder, af Carl Andersen nr. 248
Reisebilleder, af Carl Andersen nr. 249
Reisebilleder, af Carl Andersen nr. 251
Reisebilleder, af Carl Andersen nr. 255
Reisebreve fra Vyk paa Før nr. 141
Reisebreve fra Vyk paa Før nr. 146
Reisebreve fra Vyk paa Før nr. 147
Reiseeventyr, et, af Otto Bache nr. 252
Reisemaade paa Guldkysten nr. 737
Reiseminder (Luther) Digt nr. 22
Reiseminder fra Grækenland, af Alfred Flinch nr. 525
Reiseminder fra Grækenland, af Alfred Flinch nr. 526
Reiseminder fra Grækenland, af Alfred Flinch nr. 529
Reiseminder fra Grækenland, af Alfred Flinch nr. 530
Relief fra Koyundschick nr. 746
Renan, Ernest, theologisk Forfatter nr. 217
Rendsborg nr. 225
Renlighed contra Hellighed, efter det Engelske nr. 747
Renz, Circus nr. 37
Renz, Circus nr. 40
Republiken og Republikanerne i Frankrig nr. 612
Retssager, engelske nr. 258
Retssager, engelske nr. 260
Retssager, engelske nr. 261
Retzius, Anders Adolf, Professor nr. 31
Reuter, Fritz, Forfatter nr. 545
Reuterdahl, Henrik, Erkebiskop nr. 565
Revuemarche, Gardehusarernes, forbi Kongen den 27de September 1869. nr. 525
Revuen paa Longchamps nr. 722
Reykjahlid Kirke ved Myvatn i Island nr. 63
Reykjavik nr. 137
Reykjavik nr. 773
Reykjavik Domkirke, Gudstjenesten den 2den August 1874 nr. 780
Rhinbroen mellem Kehl og Strasbourg sprænges af Badenserne nr. 567
Rhinbroen mellem Strasbourg og Kehl nr. 83
Rhinbroen ved Cøln, den faste nr. 9
Ribe Domkirke nr. 151
Ribe fra Stenbogade i nr. 629
Ribe «Kathoveddøren» paa nr. 668
Ricasoli, Bettino, Baron, Ministerpræsident nr. 90
Ricochetskuddet, af B. Auerbach nr. 135
Ridderens Hustru, Digt af Adolph Hertz nr. 783
Ridderordener, tre ældre danske, af Carl Andersen nr. 184
Riddersalen paa Kronborg nr. 478
Riddersalen paa Rosenborg nr. 129
Ridderspillet paa Amagertorv i Anledning af Christian IV.'s Kroning, af Carl Andersen nr. 185
Ridepidsken; af Hother Tolderlund nr. 563
Ridepidsken; af Hother Tolderlund nr. 564
Rigi, Jernbanebroen over Schnurtobel nr. 626
Rigi, Jernbanelocomotiv nr. 626
Rigi, en Fart op ad nr. 626
Rimbrev til Fru Julie Sødring fra Nicolaj Bøgh nr. 712
Ringebø i Gudbrandsdal nr. 286
Ringedals Fos i Hardanger nr. 269
Ringsted St. Bents Kirke nr. 16
Ringsted det Indre af nr. 663
Ringstrasse, Parti af, og Schwarzenbergpladsen i Wien nr. 712
Rjukandfos i Thelemarken nr. 317
Robert af Orleans, Prinds, Hertug af Chartres nr. 614
Rochefort, Henri, Deputeret nr. 533
Rocheforts Valg til Medlem af det lovgivende Corps nr. 531
Rocky Mountains, ved, «det sidste Hus» nr. 488
Rodtrækker, amerikansk nr. 513
Roe-Vaskemaskine, Hastrups nr. 206
Roeskilde, Domkirke nr. 16
Roeskilde, Domkirke nr. 604
Roeskilde, Domkirke, det Indre af nr. 663
Roeskilde, Domkirke, fra nr. 529
Roeskilde, Stiftsbibliothek nr. 8
Roeskilde, i, Digt af Vilhelm Møller nr. 529
Roesukkerfabriken «Lolland» nr. 690
Roesukkerfabriken «Lolland», Grundplan nr. 690
Rohweder, C. F. M., Major nr. 241
Rokkesten, en, paa Bornholm nr. 102
Rokkestenen ved Frederiksborg nr. 209
Rolf i Vemmingbund nr. 239
Rollin, Ledru-, Minister nr. 585
Rom, Fyrværkeriet paa Piazza del popolo i; den 21de April 1871 nr. 606
Rom, Hovedsalen i Caracallas Thermer nr. 448
Rom, Oversvømmelse i Campagnen 1871 nr. 591
Rom, Parti af Kirken St. Agostino i nr. 611
Rom, Quirinalet i nr. 625
Rom, et Hus i nr. 594
Rom, italienske Tropper storme Brechen ved Villa Buonaparte den 20de September 1870 nr. 577
Rom, seet i Fugleperspectiv, af Carl Andersen nr. 284
Rom, under Pius IX nr. 759
Romersk Liv, af L. Dietrichson nr. 192
Romerske Bade, antike, og det romerske Bad i Kjøbenhavn, af A. G. Drachmann nr. 448
Roms Corso, paa, i Carnevalet 1872 nr. 653
Roms Indtagelse 1870 nr. 577
Romsdalen, ved Aak i nr. 331
Romsdalshornet nr. 186
Roncière le Noury, de la, Øverstcommanderende over Marinesoldaterne i Paris nr. 592
Roning nr. 408
Ronneby, Vandcuranstalt i Blekinge nr. 377
Roos, C. L. Lieutenant nr. 243
Rosen paa Rosenborg, af Carl Andersen nr. 365
Rosen, C. G., Lieutenant nr. 245
Rosen, S. L. C., Major nr. 243
Rosenborg, Cavalleergangen i, 1785 nr. 350
Rosenborg, Frederik VI.'s Værelse paa nr. 550
Rosenborg, Haves Hovedindgang ved Festen til Bedste for de fordrevne Slesvigere nr. 404
Rosenborg, Haves Vandspring ved Festen til Bedste for de fordrevne Slesvigere nr. 404
Rosenborg, Porcellainskammeret paa nr. 539
Rosenborg, Prospect af nr. 256
Rosenborg, et Skab fra Christian VL's. Tid nr. 591
Rosenborg, og dens Omgivelser nr. 41
Rosenfeld Herregaard nr. 544
Rosenhoff, Caspar Claudius, Digter nr. 489
Rosenkilde, Adolph Marius, kgl. Skuespiller nr. 528
Rosenkilde, Christen Niemann, kgl. Skuespiller nr. 15
Rosenkilde, Christen Niemann, kgl. Skuespiller nr. 112
Rosenkilde, et lille Træk af nr. 117
Rosenkrantz, Ivar, Baron, fhv. italiensk Minister nr. 700
Rosenvold Herregaard nr. 532
Rosenvænget ved Kjøbenhavns Østerbro, Prospect af nr. 192
Rosenørn, Ernst Emil, Overpræsident nr. 665
Rosies Juletræ, efter det Engelske nr. 518
Rosies Juletræ, efter det Engelske nr. 519
Rossini, Gioachino, Componist nr. 478
Rossini, Jordfæstelse nr. 480
Rossini, og den sandselige Nydelses Princip i Musiken, efter Ambros nr. 79
Rosthøy, Landmand, af Horsens Skytteforening nr. 162
Rothe, Herman, Criminalretsassessor nr. 32
Rothe, Viggo, Etatsr., Jernbanedirecteur nr. 714
Rothschild, James, Baron nr. 480
Rotwitt, Carl Edvard, Conseilspræsident nr. 20
Rotwitt, Monument paa Helliggeistes Kirkegaard nr. 138
Rouen nr. 590
Rubbens, et Reiseindtryk, af G. Brandes nr. 472
Rubinstein, Anton, Pianist nr. 142
Rudkjøbing nr. 134
Rulle, Alexander Lesleys nr. 271
Rundane, Parti af, i Vaage Præstegjeld nr. 176
Rundbuekirke, Gjennemsnit af en, paa Bornholm nr. 102
Rune-Døren fra Kirken i Valthiófstad nr. 508
Rune-Gravstenen over Thore, Biskop i Ribe nr. 414
Rune-Ringen i Angelstad nr. 732
Runealfabet, fundet i en islandsk Stol nr. 440
Runeberg, Johan Ludvig, Digter nr. 11
Runekors, et, paa Øen Man nr. 409
Runemindesmærker, de danske, forklarede af P. G. Thorsen, ved C. Flor nr. 253
Runer, Fibulaer og Figur med nr. 375
Runesten, Asfred Stenen paa Louisenlund nr. 253
Runesten, Kong Svens Sten ved Danevirke nr. 253
Runesten, den ældste skandinavisk-christelige Basrelief-Sten med Runer, af George Stephens nr. 752
Runesten, en, fra Shetland, af George Stephens nr. 721
Runesten, fra Kirkebø paa Færøerne nr. 721
Runesten, funden søndenfor Danevirke og Bustorp nr. 71
Runesten, funden ved Vedelspang,nu i Louisenlunds Have nr. 71
Runesten, i Habblingbo paa Gotland nr. 307
Runesten, i Harg, Odensala Sogn i Upland, af George Stephens nr. 762
Runesten, ved Brogaard i Clemensker Sogn paa Bornholm nr. 504
Runesten, ved Brogaard i Clemensker Sogn paa Bornholm nr. 505
Rung, Henrik, Componist nr. 640
Rungs Død, ved Efterretningen om, Digt af A. Munch nr. 640
Rusland, Billeder fra nr. 367
Rusland, Billeder fra nr. 368
Rusland, Billeder fra nr. 370
Russel, John Scott, Ingenieur nr. 715
Russel, William, «Times'» Correspondent nr. 596
Russell, John, Lord, Minister nr. 69
Russerne i Centralasien nr. 730
Russiske Troppers Marche over de Lesghiske Bjerge nr. 332
Rustning, en, fra det 16de Aarhundrede nr. 628
Rydhave Herregaard i Nørrejylland nr. 290
Rye, Olaf, General nr. 771
Rygaard Herregaard nr. 722
Rättvikskulla, efter Maleri af J. F. Høckert nr. 229
Ræv, en, af C. F. Kjørboe nr. 177
Ræv, en, paa Lur, af Carl Bøgh nr. 508
Rødegaard i Sundbyøster paa Amager nr. 736
Rødvig Havn nr. 482
Røgstue, en, i Sætersdalen nr. 773
Rønne, et Hus fra 1600 nr. 757
Rørstrand Porcellains- og Fajancefabrik ved Stockholm nr. 510
Røvere, de græske, Processen mod nr. 560
Rückert, Friederich, Digter nr. 333
Rügens Østkyst, fra nr. 251
«Ridderen ved Kulsvierhytten.» Pennetegning af Lorenz Frølich nr. 367
«Robinson Crusoe» og «Fredag» nr. 254
«Rolf Krake», Panserbatteriet nr. 198
«Ross Winans», den Petersborgske Jagtklubs Dampskib nr. 341

S

© Det Kongelige Bibliotek 2002 Om Copyright