KB logo
iti_logo_3.gif


Topografisk indeks


Illustreret Tidende Forside
Hjælp
INDEX for Årgang 1-15

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

P

Paa Christiansborg, Digt ved Kong Frederik VII.'s Ligfærd nr. 221
Paa Hjemveien til Gøteborg fra Regattaen den 4de August 1871 nr. 621
Paa Jernbanen, en Fortælling af Friedrich Gerstäcker nr. 277
Paa Kirkebakken, Skizze af Kirsten nr. 344
Paa Kongens Nytorv nr. 491
Paa Liv og Død, efter «All the year round» ved J. K. nr. 299
Paa Veien til Kirken Nyaarsmorgen nr. 692
Paa fri Fod imod Borgen. Efter det Engelske nr. 504
Paa fri Fod imod Borgen. Efter det Engelske nr. 505
Paa fri Fod imod Borgen. Efter det Engelske nr. 506
Paaskeæg, lidt om nr. 707
Palermo, Fugleperspectiv af nr. 38
Palikao, Cousin de Montauban, Greve af, Conseilspræsident. nr. 568
Palmerino, Fortælling af C. Didier nr. 163
Palmerston, Ligfærd den 23de October 1865 nr. 319
Palmerston, Lord, Minister nr. 24
Palmerston, foredrager i Underhuset Resultatet af London-Conferencen om den dansk-tydske Strid nr. 250
Palmerston, i sit eetogfirsindstyvende Aar nr. 270
Palmieri, Luigi, Directeur, Astronom nr. 679
Palmyras Ruiner nr. 262
Paludan-Müller, Caspar Peter, Professor nr. 559
Paludan-Müller, Digt af Fr. Paludan-Müller nr. 232
Paludan-Müller, Frederik, Professor nr. 109
Paludan-Müller, Jens, Cand. theol., Menig i 1ste Inf.-Regiment nr. 232
Pan og Psyche, Gruppe af A. Saabye nr. 156
Panker Hovedgaard i Holsten nr. 59
Panorama, et vandrende, i Salamanca nr. 745
Panser for gamle Skibe nr. 144
Panserbatteri, det australske runde nr. 393
Panserbatteriet «Odins» Afløbning den 12te December 1872 nr. 691
Pansercorvetten «Peder Skrams» Afløbning den 28de October 1864 nr. 267
Panserforsøg paa Amager nr. 473
Panserfregat, en ny dansk nr. 236
Panserfregatterne «Peder Skram» og «Danebrog» samt Panserbatteriet «Lindormen» gaae tilankers udfor Vedbæk nr. 560
Panserplade, en ottetommers, beskudt af en ellevetommers Kanon nr. 473
Panserskib, det preussiske «König Wilhelm» nr. 571
Panserskib, et Fremtids nr. 163
Panserskib, «Inflexible» nr. 765
Pantelegraf, Casellis nr. 289
Paris' Dom, en attisk Vasetegning nr. 740
Paris, Aviser fra, ranede fra en ved Versailles nedfalden Ballon nr. 584
Paris, Bastillepladsen i nr. 316
Paris, Beleiring og Capitulation 1871 nr. 594
Paris, Billeder fra, af Lorenz Frølich nr. 258
Paris, Billeder fra, af Rob. Watt nr. 304
Paris, Billeder fra, af Rob. Watt nr. 306
Paris, Billeder fra, af Rob. Watt nr. 308
Paris, Billeder fra, af Rob. Watt nr. 311
Paris, Billeder fra, af Rob. Watt nr. 315
Paris, Billeder fra, af Rob. Watt nr. 316
Paris, Billeder fra, af Rob. Watt nr. 318
Paris, Boulevard Malesherbes i nr. 278
Paris, Boulevard Montmartre Dagen før Capitulationen nr. 595
Paris, Café de la Regence i nr. 304
Paris, Cløserie des Lilas i nr. 318
Paris, Fiacrer paa en Holdeplads nr. 311
Paris, Flugt fra, ved Nattetide nr. 607
Paris, Folk fra Omegnen, der have faaet Husly i Jernbanevogne nr. 576
Paris, Folkeliv nr. 25
Paris, Forskandsningsarbeidet ved Porte de Clignancourt nr. 570
Paris, Forsvarsværker ved Barrière du Trône nr. 572
Paris, Fremmede paa Politipræfecturet nr. 574
Paris, Fæstningsværker nr. 572
Paris, Insurgenternes Barricade ved Hotel de Ville i nr. 603
Paris, Insurgenternes Flugt fra Nanterre under Ilden fra Fortet paa Mont Valerien nr. 606
Paris, Insurgenternes Tilbagetog fra Broen ved Neuilly nr. 603
Paris, Insurgenternes Vagter i Rue de la Paix og paa Place Vendôme i nr. 603
Paris, Insurgenternes Vagtposter indenfor Maillotporten i nr. 606
Paris, Jagt efter Insurgenter i Katakomberne nr. 613
Paris, Katakomber nr. 322
Paris, Kjøduddeling i nr. 583
Paris, Kludesamlere i nr. 315
Paris, Knokkelgalleriet i Katakomberne i nr. 322
Paris, Meloplag i Halles centrales nr. 585
Paris, Murfolk paa Ydresiden af et Hus nr. 248
Paris, Nattearbeide paa Muren ved Porte Neuilly nr. 572
Paris, Operahus, nye nr. 414
Paris, Opløb af Pøbelen for at befrie den arresterede Paschal Grousset nr. 613
Paris, Palais Royal efter Ildsvaaden nr. 612
Paris, Pansrede Mitrailleuser under Stadens Beleiring 1871 nr. 608
Paris, Parti af Rue Royale ved Faubourg Saint Honoré nr. 613
Paris, Porte Maillot og l'Avenue de la grande armée nr. 614
Paris, Proviantering. Kvægtransport til nr. 572
Paris, Republiken proclameres fra Raadhuset den 4de September 1870 nr. 573
Paris, Saarede fra Forposterne drage ind i nr. 584
Paris, Seinen mellem le Pont des Arts et le Pont des Saints-Pères nr. 434
Paris, Skizze af nr. 581
Paris, Skøiteløben i Boulogneskoven nr. 434
Paris, Theatre du Chatelet, Søilegangen i nr. 296
Paris, Transport af Skibskanoner til Buttes Montmartre i nr. 595
Paris, Transport af Træer i nr. 306
Paris, Uddeling af Suppe nr. 586
Paris, Udrensning af «la Place de l'Etoile» efter de tydske Troppers Bortmarche nr. 600
Paris, Udviisning af mistænkelige Personer fra nr. 573
Paris, Vandbærere i nr. 315
Paris, de nye Gadeanlæg i nr. 146
Paris, den af Insurgenterne omstyrtede Søile paa Vendômepladsen nr. 618
Paris, det 55de Linieregiment indtager den 23de Mai 1871 Barricaden paa Chaussée d'Antin nr. 612
Paris, det bombarderede Kvarteer af, seet fra Trocadero nr. 593
Paris, det nye Vaudevilletheater i nr. 469
Paris, en Omnibus i nr. 311
Paris, en af Communens Delegerede med Følge i nr. 609
Paris, en blind Clarinetblæser med sin Hund i nr. 248
Paris, en marcherende Soldatercolonne nr. 308
Paris, en saaret Insurgents Familie optages af Pressens Ambulance i. nr. 608
Paris, faldende Huse i Rue de Rivoli under Insurgenternes Ødelæggelse. nr. 611
Paris, faldne Nationalgardisters Ligtog paa Boulevard Beaumarchais nr. 607
Paris, fangne Brandstiftere føres til Champ de Mars for at skydes nr. 612
Paris, foran Børsen i, den 6te August 1870 nr. 569
Paris, fra Gaden i, i Ugen før Jul 1871 nr. 641
Paris, franske Troppers Afreise til Grændsen nr. 566
Paris, frivillige Skarpskyttecorps sværger til Fanen nr. 573
Paris, i Efteraaret 1865, en Sviptour til, af Aug. Bournonville nr. 332
Paris, i Tuileriernes Have nr. 308
Paris, og Omegn, Kort over nr. 572
Paris, paa Boulevarderne i nr. 306
Paris, paa Place du Boulevard Malesherbes modtages Bidrag til Indkjøb af Kanoner nr. 584
Paris, summarisk Execution af Communens Agenter i Gaden Saint Germain l'Auxerrois den 25de Mai 1871 nr. 612
Paris, udenfor Industripaladset den 26de Juni 1871 nr. 616
Paris, Ødelæggelsen af Caféen ved RondPoint i Champs Elysées efter Tydskernes Bortmarche nr. 601
Pariser-Echoer, af Rob. Watt nr. 772
Pariser-Echoer, af Rob. Watt nr. 773
Pariser-Echoer, af Rob. Watt nr. 774
Pariser-Echoer, af Rob. Watt nr. 776
Pariser-Echoer, af Rob. Watt nr. 778
Pariser-Echoer, af Rob. Watt nr. 779
Pariser-Echoer, af Rob. Watt nr. 780
Parisercorrespondent, fra vor nr. 114
Parisercorrespondent, fra vor nr. 124
Parisercorrespondent, fra vor nr. 125
Parisercorrespondent, fra vor nr. 126
Parisercorrespondent, fra vor nr. 138
Pariserpressens Privatliv, af, af P. L. M. nr. 63
Parlamentair, en preussisk, ved Forposterne i Sundeved nr. 237
Passionsskuespillet i Oberammergau i 1860, af H. C. Andersen nr. 47
Pasvig-Elven i Sydvaranger. nr. 473
Patteson, John Coleridge, Biskop, Sydhavsmissionair nr. 653
Patti, Adelina, Sangeriude nr. 300
Patti, Carlotta, Sangerinde nr. 468
Pattys Kald, efter «All the year round», ved L. Moltke nr. 290
Pattys Kald, efter «All the year round», ved L. Moltke nr. 291
Pattys Kald, efter «All the year round», ved L. Moltke nr. 292
Pattys Theeselskab, efter «All the year round» nr. 377
Pattys Theeselskab, efter «All the year round» nr. 378
Pau, det keiserlige Slot i nr. 473
Paul Haydens Skriftemaal, efter det Engelske nr. 222
Paulli, Just Henrik Voltelen, Stiftsprovst nr. 57
Paulli, Theodor Emil, Professor, Læge. nr. 777
Pavillon, det franske Keiserpars, ved Verdensudstillingsbygningen i Paris nr. 398
Payne, Lewis, Snigmorderen nr. 299
Peabody, George, Kjøbmand nr. 530
Peder Madsens Gang i Kjøbenhavn nr. 705
Peder Panserfregat nr. 360
Pedersen, Ove Christian, Commandeur. nr. 751
Pedersen, Thomas Vilhelm, Marinelieutenant nr. 27
Pederstrup Herregaard paa Lolland nr. 5
Peillon Villa i Nizza nr. 292
Pelissier, Amable Jean Jaques, Marechal, Hertug af Malakoff nr. 246
Pengesedler, ældre danske, Afbildninger af nr. 458
Pennefjeren nr. 45
Pennetegning, en, af Calma nr. 779
Pensel, fyldt, til at mærke Pakker med nr. 27
Perraults Eventyr, af, Gjesterne drage til Æselskinds Bryllup nr. 742
Perserstang, den japanesiske nr. 457
Persigny, Jean Gilbert Victor Fialin, Hertug af, Minister nr. 647
Perspectiven, lidt om nr. 750
Peter den Stores Spillebord, efter det Tydske nr. 578
Peter den Stores Spillebord, efter det Tydske nr. 579
Peter den Stores Spillebord, efter det Tydske nr. 580
Peterhofs Vandspring nr. 368
Petersen, H. E. Lieutenant nr. 251
Petersen, Hans Christian, Statsraad nr. 169
Petersen, W., Grosserer i Odense nr. 198
Petersens, J., fotografiske Etablissement nr. 335
Peterskirkens Indre, fra det venstre Transsept nr. 759
Petrarca, Francesco, Digter nr. 773
Petrarcas Død, Femhundredaarsdagen efter nr. 773
Petroleumsgassen nr. 490
Philoktetes, Digt af J. S. Welhaven nr. 6
Phister, Joachim Ludvig, kgl. Skuespiller nr. 399
Phister, Joachim Ludvig, kgl. Skuespiller nr. 400
Phister, som Henrik, af Edv. Brandes. nr. 645
Phister, som Henrik, af Edv. Brandes. nr. 646
Pianino, af Ludvig Wulff & Co.'s Fabrik nr. 164
Pianino, et, af Hornung & Møllers Fabrik nr. 131
Piccioni, Vincent, Deputeret nr. 409
Pijuf, af Hother Tolderlund nr. 584
Pijuf, af Hother Tolderlund nr. 585
Pilegrime i en romersk Kirke før Skriftemaalet nr. 759
Pilegrimenes Badested ved Jordan nr. 700
Pilegrimsfarten til Grotten med Mariabilledet i Lourdes nr. 684
Pinselsinstrumenter i Tower nr. 500
Pintseudflugt, en nr. 766
Pius IX., Pave nr. 22
Pius Liv, Billeder af, af H. stein nr. 213
Plan af Verdensudstillingen i Paris nr. 392
Plan til Anvendelse af Statens Eiendomme paa Slotsholmen nr. 345
Planet, nyopdaget nr. 18
Plante-Formeringskasse for Stuegartnere nr. 118
Plat, du, P. H. C., General nr. 241
Platen, Grev Baltzar v., svensk Udenrigsminister nr. 692
Ploug, Parmo Carl, Redacteur nr. 118
Plov, Damp-, fra Howard & Co. i Bedford nr. 513
Plov, Howards Patent- nr. 109
Plov, amerikansk Cylinder- nr. 513
Plov, amerikansk Vende- nr. 513
Politi, det nye, i Kjøbenhavn nr. 197
Politihistorie, en, fortalt af Vidocq til Balzac, efter L. Gozlan nr. 126
Politihistorie, en, fortalt af Vidocq til Balzac, efter L. Gozlan nr. 127
Politihistorie, en, fortalt af Vidocq til Balzac, efter L. Gozlan nr. 128
Politiretten i Kjøbenhavn, en Scene fra nr. 449
Pompeji, Begravelsesplads nr. 500
Pompeji, Cornelio Ruffos Hus i nr. 179
Pompeji, Tepidariet i det romerske Bad nr. 448
Pons, Capitain nr. 774
Pontonbroen over Limfjorden nr. 303
Porcellainsfabriks, Bing & Grøndahls Udstilling paa Verdensudstillingen i London 1862 nr. 147
Porcellainsfabriks, Dreierstuen i Bing & Grøndahls nr. 64
Porcellainsfabriks, den kongelige, Udstilling paa Verdensudstillingen i London 1862 nr. 147
Porcellainsvase, en, Sølvbryllupsgave til D. M. Kongen og Dronningen nr. 404
Port, Forrædernes, i Tower nr. 500
Port, den høie, i Slesvig nr. 103
Port-Saïd med Indløbet til Suez-Canalen nr. 528
Porta & Co.'s, Stephan a, Conditori nr. 159
Porta Pia i Rom, Optoget til, den 20de September 1871 nr. 629
Porter, David D., Viceadmiral nr. 719
Portparti i Viborg nr. 581
Postbefordring, den gamle, mellem Suez og Alexandrien nr. 593
Postconvention, den nye dansk-preussiske nr. 309
Postmesterens Datter, efter «All the year round» nr. 77
Postmesterens Datter, efter «All the year round» nr. 78
Postvogn, en svensk nr. 446
Pouls Drømme, af Carit Etlar nr. 81
Pouls Drømme, af Carit Etlar nr. 82
Pouls Drømme, af Carit Etlar nr. 83
Pouls Drømme, af Carit Etlar nr. 84
Prestgatan i Stockholm nr. 358
Preussisk Bedrift i Aarhus nr. 245
Preussiske Garderegimenter rykke i Stilling foran Paris nr. 580
Preussiske Soldater i Tuilerihaven nr. 600
Preussiske Uhlaner rekvirere Levnedsmidler i en Bondegaard nr. 574
Prim, Juan, General nr. 633
Prim, don Juan, Greve af Reus nr. 125
Prindser, de orleanske nr. 614
Prindserne af Wales, Digt af H. P. Holst nr. 182
Privatcomedie, en lille, efter det Engelske nr. 417
Privatcomedie, en lille, efter det Engelske nr. 418
Processen mod Prinds Pierre Bonaparte, Retssalen i Tours under nr. 549
Procession ved Præsident Lincolns Ligfærd i Washington nr. 296
Procession ved Storfyrst Nikolaus' Lig i Nizza nr. 294
Professor Herons Misgreb. Efter det Engelske nr. 617
Professoren, af Beatus Dodt nr. 238
Professoren, af Beatus Dodt nr. 239
Prolog til Forestillingen for Violoncellisten Kellermann den 18de Februar 1865, af H. H. Nyegaard nr. 283
Prolog til Halfdan Kjerulfs Minde, af A. Munch nr. 499
Proppemaskine, en nr. 78
Prospecter, nordsvenske nr. 340
Prospecter, nordsvenske nr. 342
Proudhon, Pierre Joseph, fransk Forfatter nr. 282
Proviantgaarden i Kjøbenhavn nr. 157
Præmiehingst anden, til svært Trækbrug (Roeskilde 1865) nr. 313
Præmiehingst første, til svært Trækbrug (Roeskilde 1865) nr. 313
Præmiehingst til Ride- og let Kjørebrug (Roeskilde 1865) nr. 313
Præmieskydningen for Medlemmer af de danske Skytteforeninger den 24de October 1862 nr. 162
Præmieskydningen i Sønderborg den 29de September 1863 nr. 213
Præmietyr af Fedekvægsracen (9de Landmandsforsamling i Odense 1863) nr. 203
Præmietyr første, ved Landbrugsmødet i Gøteborg 1871 nr. 620
Præmietyren «Bakewell» (9de Landmandsforsamling i Odense 1863) nr. 203
Præsentation for Oberst Alwensleben i Nybøl nr. 252
Præstegaarden i Darum, Fortælling af Beatus Dodt nr. 115
Præstegaarden i Darum, Fortælling af Beatus Dodt nr. 116
Præstø Kirke nr. 729
Prøvekort over Forgudelser, et, af B. C. nr. 560
Psychologiske Betragtninger over Whistspillet, frit efter «All the year round» nr. 67
Puebla, Prospect af, under Franskmændenes Beleiring nr. 194
Puerta del Sol i Toledo nr. 184
Pulcinellen, Fortælling af B. S. Ingemann nr. 28
Pyat, Felix, Communeanfører nr. 609
Pönitz, Frantz, Harpespiller nr. 166
«Peder Skram», Pansercorvetten nr. 267
«Peir», Træk til en Oppassers Charakteristik, af E. M. nr. 339
«Pervenitz», det russiske Panserbatteri nr. 204
«Polaris» -Expeditionens Fører, Capitain Hall, stedes til Hvile under 81½° nordlig Brede nr. 739
«Psyche», Statue af F. C. Stramboe nr. 554

Q

© Det Kongelige Bibliotek 2002 Om Copyright