KB logo
iti_logo_3.gif


Topografisk indeks


Illustreret Tidende Forside
Hjælp
INDEX for Årgang 1-15

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

M

Maalet, Digt af Fr. Paludan-Müller nr. 268
Maanen fortæller, af Beatus Dodt nr. 74
Maaneskinsstykke, et, af Knud Baade nr. 189
Mac Mahon, Marechal, den franske Republiks Præsident nr. 717
Macaulay, Thomas Babington, Historiker nr. 15
Macbeth, af J. C. Magnus nr. 16
Madeira, Bellavilla ved St. Clara Kloster nr. 172
Madras uden Ende, Bessets nr. 173
Madrid, San Isidrofesten i nr. 717
Madrid, en Hanekamp i nr. 730
Madrid, kongelige Slot i nr. 475
Madvig, Buste i Svaneke nr. 783
Madvig, Johan Nicolai, Conferensraad nr. 2
Magdalas Erobring nr. 457
Magisterpromotionen i Upsala Domkirke den 31. Mai 1869 nr. 508
Maglemølle ved Herlufsholm nr. 295
Magner, Hestetæmmeren, i New York nr. 661
Magnus, Hertug, Gravsted i Wadstena. nr. 356
Mahmud Bey, Astronom hos Ægyptens Vicekonge nr. 683
Mahon, Mac-, Marechal nr. 568
Mai, den 1., i Stockholm nr. 553
Mai, den 1., i Stockholm nr. 762
Mai, den 17. 1814, af Fr. Algreen-Ussing nr. 242
Mai, den 26. 1867, Digt af H. C. Andersen nr. 401
Mai, i By, efter det Svenske ved Cornelius Adrian nr. 727
Mai, i By, efter det Svenske ved Cornelius Adrian nr. 728
Malagas Rhed nr. 493
Maleri, et, fra Samlingen i Hampton Court nr. 506
Malerier, nogle historisk mærkelige, i England nr. 506
Malerier, nogle historisk mærkelige, i England nr. 507
Maleriudstillingen i Paris 1861, de nordiské Konstnere paa nr. 91
Malkemaskine, Nyrops nr. 206
Malkemaskine, en nr. 150
Malmanger Præstegaard ved Hardangerfjord nr. 651
Malmsten, Carl Johan, Professor, Statsraad nr. 201
Malmsten, Carl Johan, Professor, Statsraad nr. 202
Malmø Banegaard, Ildsvaaden paa, den 14. December 1866 nr. 378
Malmø Havn nr. 384
Malmø Industri-og Landboudstilling i 1865 nr. 306
Malmø Landshøfdings-Residens nr. 678
Malmø Slot, en Maaneskinsaften ved nr. 107
Malmøhus nr. 55
Malmøhus Ildsvaaden paa nr. 572
Manchetterne, Fortælling nr. 471
Manchetterne, Fortælling nr. 472
Manchetterne, Fortælling nr. 473
Mandelgren, Nils Månsson, Maler nr. 362
Manderström, Christopher Rutger Ludvig, Minister nr. 185
Mankestolefundet fra Mammen nr. 658
Manuels Udstødelse af det franske Deputeretkammer nr. 11
Manzoni, Alessandro, Forfatter nr. 395
Marathon, Katastrofen ved nr. 555
Marcuspladsen en Maaneskinsaften nr. 339
Marcuspladsen i Venedig nr. 211
Marfori, Dronning Isabellas Intendant nr. 477
Margaard paa Fyen nr. 722
Margrethesminde ved Vester Aaby i Fyen nr. 479
Mari-Stien, et norsk Folkesagn, af Israel Dehn nr. 214
Maria Cabinet i Anitschkov-Slottet nr. 526
Maria Feodorowna, Storfyrstinde af Rusland nr. 748
Maria Hjem nr. 526
Maria en Bibel, Brudegave til nr. 418
Maria et Album, Brudegave til nr. 418
Mariaklokken i Vinderød, af Forfatteren til «Jens Lesberg» nr. 143
Mariaklokken i Vinderød, af Forfatteren til «Jens Lesberg» nr. 144
Marias, Storfyrstinde, Formæling med Hertugen af Edinburgh nr. 748
Marias, Vielse til Hertugen af Edinburgh nr. 749
Marie Amalie, Dronning af Frankrig nr. 341
Marie Antoinette paa Veien til Retterstedet nr. 486
Marie Magdalene, Digt af H. H. Nyegaard nr. 496
Marie Sophie Amalie, Dronning af Begge Sicilier nr. 68
Marie af Einsiedln, et Reisebillede af H. P. Barfod nr. 69
Marie af Einsiedln, et Reisebillede af H. P. Barfod nr. 70
Marienborg paa Møen nr. 283
Marienlyst -Søbad, den nye Logisbygning nr. 31
Marienlyst og Omegn (Terrassen. - Brinken paa Veien til Hammermøllen. - Ved Julebækshusene. - Hamlets Grav. - Udsigt over Sundet) nr. 43
Marienlyst ved Helsingør nr. 3
Markedet i Vester Brønderslev nr. 185
Markedet, paa Hjemveien fra, i Skaane nr. 383
Markedet, paa Veien til nr. 778
Marlborough House i London nr. 183
Marmorbroen og Prindsens Palais i Kjobenhavn nr. 155
Marmorværelset paa Rosenborg nr. 433
Marquisen af Cireix nr. 644
Marquisen af Cireix nr. 645
Marquisen af Cireix nr. 646
Mars la Tour. Det syvende Kyrasseer-Regiment erobrer et fransk Batteri nr. 579
Marseillaisen synges i en Café chantant i Champs Elysées nr. 567
Marseille, Indseilingen til, med Øen If. nr. 271
Marselisborg Skov ved Aarhus nr. 212
Marsken, i, af Hother Tolderlund nr. 18
Marsmarken i Paris, Leiren paa nr. 576
Marstals Havn nr. 425
Marstrand, Pennetegning: «En Ægtepagt» nr. 707
Marstrand, Prospect af nr. 593
Marstrand, Vilhelm, Etatsraad, Maler nr. 314
Marsvinsholm i Skaane nr. 155
Martensen, Hans Lassen, Biskop nr. 23
Martin, Bon Louis Henri, Historiker nr. 520
Martsviolen, Digt af Christian Adam nr. 24
Martyrerne i Korea, af Chr. H. Kalkar. nr. 371
Marx, Karl, Stifter af «Internationale» nr. 634
Massigny, Villa, ved Nizza nr. 27
Mathildeordenen nr. 184
Matterhorn i Canton Wallis, Katastrofen paa nr. 308
Mattrup ved Horsens nr. 345
Maximilian, Dødssted nr. 421
Maximilian, Keiser af Mexiko nr. 407
Maximilian, Lig i Queretaro, Udstilling af nr. 427
Maximilian, Udskibningen af hans Lig i Triest nr. 437
Mayo, Lord, Vicekonge af Indien nr. 649
Mazzini, Joseph, Politiker nr. 128
Meade, George G., General nr. 202
Mechanismen til at løfte Frederik VII.'s Rytterstøtte op paa Fodstykket nr. 716
Medaille over Henrik Krøyer nr. 610
Medicopneumatisk Anstalt, Rasmussens nr. 259
Meie- og Rivemaskine, Hoffheims nr. 261
Meiemaskine fra Samuelson & Co. nr. 513
Meincke, H. F. W., Capitain nr. 234
Melbourne, Parti af, seet fra Princess Bridge nr. 197
Melbourne, Scener paa Veddeløbsbanen og paa Veien dertil nr. 193
Melbourne, St. Francis Kirke i nr. 112
Melbourne, St. Pauls Kirke i nr. 112
Melbourne, Universitetet i nr. 112
Melbourne, seet fra Emerald Hill nr. 112
Melbye, Anton, Marinemaler nr. 19
Mellemactsmusiken i Theatret, om nr. 646
Memento mori! Digt af H. H. Nyegaard nr. 36
Menabrea, General, Conseilspræsident nr. 427
Mennekojærvi, Indsøen, i Sydvaranger nr. 496
Menneskehedens Svøber, af B. C nr. 742
Menneskehedens Svøber, af B. C nr. 743
Menneskeædere, blandt nr. 405
Menneskeæderen, en Jagthistorie fra Indien af Jules Gerard nr. 257
Mensdorff-Pouilly, Alex., Greve, Minister nr. 269
Mentana, Slaget ved nr. 426
Mer de glace, la, i Schweitz, Digt af A. F. nr. 198
Meran Badested nr. 85
Merinosfaar fra det keiserlige Schäferi i Ramboaillet (9de Landmandsforsamling i Odense 1863) nr. 203
Messe, en, i Campagnen ved Rom nr. 668
Metternich, Fyrst Richard, og hans Genialinde nr. 491
Metz' Beleiring nr. 580
Metz' Fæstningsværker, fra «Porte des Allemands» nr. 568
Metz' Reservetrain paa «La place Royale» i nr. 568
Metz' saarede franske Soldaters Ankomst til nr. 570
Meulengracht, F. W., Lieutenant nr. 234
Mexiko, Fugleperspectiv af Hovedstaden nr. 122
Meyer (Sammensætninger af Navnet) nr. 158
Meyer (Sammensætninger af Navnet) nr. 170
Meyer, Ernst, Genremaler nr. 74
Meyer, Jørgen Ernst, Fabrikant nr. 751
Meyerbeer, Giacomo, Componist nr. 244
Meza, de, General, med sin Stab nr. 224
Mezza notte, en Fortælling fra Ischia af V. Bergsee nr. 704
Mezza notte, en Fortælling fra Ischia af V. Bergsee nr. 705
Mezza notte, en Fortælling fra Ischia af V. Bergsee nr. 706
Michael Obrenowitsch III., Fyrste af Servien nr. 457
Michelet, Jules, Forfatter nr. 752
Middagssøvn, en forstyrrct, Maleri af C. Bloch nr. 566
Middelalderen, Billeder fra nr. 206
Middelfart nr. 253
Middelhavet, Skizze fra nr. 667
Middelhavet, halvfjerde Uge paa, af Hother Tolderlund nr. 775
Middelhavet, halvfjerde Uge paa, af Hother Tolderlund nr. 776
Middelhavet, halvfjerde Uge paa, af Hother Tolderlund nr. 777
Middelhavsreise, Fregatten «Jyllands», 1868-1869 nr. 499
Middelhavsreise, Fregatten «Jyllands», 1868-1869 nr. 500
Midsommerfesten i Stockholm nr. 561
Midsommernat i den svenske Skjærgaard nr. 404
Midsunde, en Skandse ved nr. 107
Militairøvelse, en ny, i Leiren ved Aldershot nr. 706
Militssoldat, en, i Montevideo nr. 159
Mill, Stuart, Forfatter nr. 641
Min Kjærlighedshistorie, af Mercator nr. 680
Min Kjærlighedshistorie, af Mercator nr. 681
Min Kjærlighedshistorie, af Mercator nr. 682
Min første Kjærlighed, Fortælling af A. T. nr. 19
Min første Sagførerforretning, af Jørgen Dnistel nr. 316
Min nye Ven, efter G. Droz ved J. C. Magnus nr. 616
Mindebægere, de to slesvigske nr. 6
Minder fra Bohus nr. 197
Mindesmærke i Horsens over faldne Krigere nr. 365
Mindesmærke paa Husum Kirkegaard for de ved Frederiksstad faldne Krigere nr. 187
Mindesmærke, et paatænkt, over faldne danske Krigere nr. 343
Mindesten over Johan Kruse nr. 49
Mindesten, den slesvigske, i Jæersborg Dyrehave nr. 126
Mindestenen paa Christianssands Kirkegaard over de Faldne fra Træfningen ved Helgoland nr. 299
Mindestenen paa Christianssands Kirkegaard over de Faldne fra Træfningen ved Helgoland nr. 767
Mindestenen paa Pelarebacken i Stockholm nr. 320
Mindestøtte over Svenskernes Seir ved Halmstad den 17de August 1676 nr. 162
Minesprængning paa Holmen nr. 158
Ministerier, de danske, fra 1848 til 1868, af J. Kønigsfeldt nr. 444
Ministerskifte i Wien 1864 nr. 269
Ministre, vore nr. 251
Ministre, vore nr. 254
Ministre, vore constitutionelle nr. 609
Miniériffel med Tilbehør, den af Centralcomiteen for de danske Skytteforeninger vedtagne nr. 74
Minnie og jeg, efter det Engelske, af Charles Bertie nr. 371
Minnie og jeg, efter det Engelske, af Charles Bertie nr. 372
Missionsmødet i Aarhus 1861 nr. 92
Missionsmødet i Ribe den 30te og 31te Juli 1862 nr. 151
Mississippibroen ved St. Louis nr. 772
Mit Studium, meddelt af Carl Bernhard nr. 117
Mit Studium, meddelt af Carl Bernhard nr. 118
Mit forestaaende Jubilæum, af Camillo Brun nr. 494
Mit første Aar som Birkedommer, en Criminalhistoric af N. C. nr. 459
Mit første Aar som Birkedommer, en Criminalhistoric af N. C. nr. 460
Mit første Aar som Birkedommer, en Criminalhistoric af N. C. nr. 461
Mit første Møde med Lucy, af Mercator nr. 573
Mit første Møde med Lucy, af Mercator nr. 574
Mitrailleuserne nr. 566
Mocquart, Constant, Napoleon III.'s Cabinetssecretair nr. 274
Modebilleder nr. 3
Modebilleder nr. 6
Modebilleder nr. 19
Model, en «undseelig», i et engelsk Fængsel nr. 742
Modellernes Dands paa den spanske Trappe, af V. Bergsøe nr. 705
Moder, Foraars- og Sommertoiletter nr. 661
Moder, en, Tegning af S. Simonsen nr. 669
Moder, franske nr. 637
Moder, franske nr. 650
Moder, i Paris, Efteraaret 1868 nr. 468
Moderkjærlighed, Maleri af Fru Jerichau nr. 453
Moderne, om, i Kjøbenhavn i Slutningen af forrige Aarhundrede nr. 371
Moderne, om, i Kjøbenhavn i Slutningen af forrige Aarhundrede nr. 372
Moderne, om, i Kjøbenhavn i Slutningen af forrige Aarhundrede nr. 382
Moderne, om, i Kjøbenhavn i Slutningen af forrige Aarhundrede nr. 385
Moe, Jørgen Ingebrektsen, Sognepræst nr. 627
Mogador, en Gade i nr. 441
Molin, J. P., Billedhugger nr. 274
Molins Fontaine i Kungsträdgården i Stockholm nr. 773
Mollbergs Kegleparti hos Faggens nr. 639
Moltke, Adam Vilhelm, Greve til Bregentved nr. 1
Moltke, Broncestatue i Bregentved Have nr. 1
Moltke, Carl, Greve til Nütschau nr. 9
Moltke, Frederik, Geheimeconferentsraad nr. 435
Moltke, Helmuth, Greve, Feltmarechal nr. 569
Monrad, Ditlev Gothard, Biskop nr. 36
Monsummano-Grotten i Apenninerne nr. 684
Mont Medy nr. 579
Mont Valerien, Baraktorvet i Fortet paa nr. 597
Mont det tydske Flag heises i Fortet paa nr. 597
Mont-Blanc Broen i Genf nr. 177
Mont-Cenis, Afgang fra St. Michel nr. 287
Mont-Cenis, Boremaskine under Arbeide i det Indre af nr. 281
Mont-Cenis, Tunnelen gjennem nr. 281
Mont-Cenis, om Vinteren nr. 287
Montalembert, Charles Forbes de, Greve, Deputeret nr. 560
Monte rotondo, Garibaldis Hovedkvarteer nr. 429
Montgomery, Gustav Adolf, Landshøvding nr. 95
Monument paa Trinitatis Kirkegaard i Fredericia for de den 24de October 1657 Faldne nr. 146
Monuments, Stephens: the old-northern runic nr. 497
Mordene ved Pantin nr. 524
Mordet paa Gammelcastiliens Gonverneur i Burgos nr. 492
Morensi, Kate, Sangerinde nr. 336
Morgenbesøg hos Underlægen nr. 242
Morgue, la, i Paris nr. 301
Morgue, la, i Paris nr. 331
Morija Bjerg, paa, af Adam Dan nr. 585
Morin, Théodore, Deputeret nr. 409
Morlot, Charles Adolphe, Oldgransker nr. 389
Mormonerne og Saltsøstaden nr. 638
Morny, Carl August, Hertug af nr. 287
Morse, Samuel Finley Breese, «Telegrafiens Fader» nr. 658
Mortensaften, Digt af Klok nr. 372
Moscheles, lgnaz, Pianist nr. 551
Mosebacke ved Stockholm nr. 214
Moseldalen ved Metz nr. 571
Moses, Statue af H. V. Bissen nr. 4
Moskee, Minareter og Kuppel af en, i Kairo nr. 532
Moskee, den tyrkiske, ved Verdensudstillingsbygningen i Paris nr. 396
Mots historiques, om nogle, af Fr. Algreen-Ussing nr. 490
Motzfeldt, Ketil Johnsen Melsted, Statsraad nr. 138
Moustier, Marquis de, Minister nr. 369
Mr. H.'s egen Fortælling. Efter «All the year round» nr. 141
Mr. H.'s egen Fortælling. Efter «All the year round» nr. 142
Mrs. Braddons Hjem, efter Harpers Magazine ved M. R. nr. 302
Mrs. Braddons Hjem, efter Harpers Magazine ved M. R. nr. 303
Mrs. Braddons Hjem, efter Harpers Magazine ved M. R. nr. 304
Mrs. Haddans Historie, efter det Engelske nr. 621
Mrs. Haddans Historie, efter det Engelske nr. 622
Mrs. Haddans Historie, efter det Engelske nr. 623
Mssrs.Isantz, Bucklesbury, af Frith. Foss nr. 95
Muldfjeld, en fingret, fra Fabriken «Phenix» nr. 206
Mulhouse, Arbeidere paa Veien til Raadhuset, for at stemme for fransk Nationalitet nr. 663
Munch, Andreas, Professor, Digter nr. 6
Munch, P. A., Professor, Historiker nr. 150
Munk, en der plukker en Hene, Maleri af C. Bloch nr. 562
Munke, to Maleri af C. Bloch nr. 748
Munkegaden i Throndhjem, Parti af, med det Hus, hvor Tordenskjold blev født nr. 76
Munkholmen ved Throndhjem nr. 187
Munksjø Papirfabrik ved Jønkøping nr. 356
Murawieff, Nikolaus, General, Fyrst nr. 202
Museum, zoologisk, Kjøbenhavns nye nr. 343
Museumsbygningen i Bergen nr. 309
Musikbidrag: Asger Hamerik: Sang til Grundtvigs 50aars Jubilæum nr. 88
Musikbidrag: B. Courlænder, Fancy Schottish nr. 47
Musikbidrag: Balduin Dahl: Albert Polka nr. 484
Musikbidrag: C. E. F. Weyse: Børnenes Julesang af B. S. Ingemann nr. 169
Musikbidrag: C. J. Hansen: Vægternes Svanesang paa Studentercarnevalet den 5te Marts 1863 nr. 180
Musikbidrag: Canon for fire lige Stemmer, af - nr. 72
Musikbidrag: Chant-Doxology, Single, af Battishill for 4 Stemmer nr. 41
Musikbidrag: Dalvisa, optegnetafLudvig Normann nr. 174
Musikbidrag: De hellige Trekongers Sang nr. 173
Musikbidrag: H. C. Lumbye: Første Extra-Polka nr. 8
Musikbidrag: H. S. Paulli: Duet for 2 Violiner nr. 353
Musikbidrag: J. A. P. Schultz: Sang paa Nyaarsaften nr. 118
Musikbidrag: J. P. E. Hartmann: Bryllups-Psalme af Carl Andersen nr. 588
Musikbidrag: Jørgen Malling: Foraar nr. 558
Musikbidrag: N. W. Gade: Dandserinden nr. 65
Musikbidrag: N. W. Gade: Den 19de December 1863 nr. 221
Musikbidrag: P. Dupont: Fremad frem! af Erik Bøgh nr. 228
Musikbidrag: P. Heise: Jylland nr. 25
Musikbidrag: P. Heise: Morgenstjernens Sang til Blomsterne nr. 3
Musikbidrag: P. Heise: Til Kamp! nr. 226
Musikbidrag: P. Heise: Velkomstsang til de svenske og norske Studenter den 14de Juni 1862 nr. 143
Musikbidrag: Rob. Schumann: Träumerei nr. 134
Musikbidrag: T. Oldehaver: Hilsen til Tivoli, Polka for Pianoforte nr. 190
Musikbidrag: T. Oldehaver: Nyaars Marche Polka nr. 170
Musikens Popularisering og Chevés Methode, af Jørgen Malling nr. 156
Musikerens Kone. Efter det Engelske nr. 631
Musikerens Kone. Efter det Engelske nr. 632
Musikforeningsbygning, den nye, i Wien nr. 549
Myhrberg, August Maximilian, Major nr. 395
Myladys Selskabsdame, efter det Engelske nr. 235
Myladys Selskabsdame, efter det Engelske nr. 236
Myladys Selskabsdame, efter det Engelske nr. 237
Mysterium, et historisk nr. 280
Myvatn, Parti ved nr. 79
Mælkesaa, en nr. 628
Møddingpølen, Scene fra, Tegning af S. Simonsen nr. 393
Mødet i Brand House. Efter det Engelske ved W. Bauditz nr. 613
Mødet i Brand House. Efter det Engelske ved W. Bauditz nr. 614
Mødet i Brand House. Efter det Engelske ved W. Bauditz nr. 615
Møens Klint, Dronningestolen paa nr. 486
Møens Parti af, nordfor Dronningestolen nr. 487
Mølleaaen nr. 75
Mølleby, Udsigt fra, over Alssund og Dybbølbjerg nr. 230
Mølleporten i Stege paa Møen, Pennetegning af Carl Aagaard efter Chr. Dalsgaard nr. 73
Mønt, den kongelige, i Kjøbenhavn nr. 733
Møntconventionen mellem de tre nordiske Riger nr. 692
Müller, Max, Professor ved Strasbourgs Universitet nr. 681
München, Gaarden i Hof-Bräuhaus nr. 585
Münter, Balthasar, Provst nr. 389
«Merrimac», Panserskibet nr. 134
«Miantonomoh», den amerikanskeMonitor nr. 357
«Monitor». Hvorledes kan den bedste og billigste danske skaffes tilveie uden Tidsspilde? nr. 137
«Monitor». Om Udkastet til en dansk nr. 138
«Monitor». Panserskibet nr. 134
«Monongahela», Corvetten, udfor Frederikssted paa St. Croix nr. 446
«Munken», Klippen, ved Færøerne, passeres af Skruefregatten «Jylland» nr. 149

N

© Det Kongelige Bibliotek 2002 Om Copyright