KB logo
iti_logo_3.gif


Topografisk indeks


Illustreret Tidende Forside
Hjælp
INDEX for Årgang 1-15

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

L

La Guayra nr. 479
Labrador, af Chr. H. Kalkar nr. 23
Lade, Snedkersvendenes, forfærdiget i 1679 nr. 187
Ladegaardsveien, Parti af, med den nye Gade langs Peblingesøen nr. 617
Lademaskine, Hastrups nr. 141
Ladmirault, General nr. 568
Lagerheim, Elias, Friherre, Minister nr. 264
Lahelle mellem Tønsberg og Sandefjord nr. 415
Laholm i Halland nr. 163
Lamartine, Alphonse de, Digter nr. 111
Lamartine, Alphonse de, Digter nr. 493
Lamoricière, General nr. 51
Lampe, selvtændende nr. 31
Landboforenings, Kjøbenhavns Amts, Udstilling af Fedekvæg d. 7. og 8. Mai 1873 nr. 712
Landbrugsmøde, det 13de almindelige i Gøteborg 1871. Fugleperspectiv af Exerceerpladsen. Parti af do. Jagtpavillonen for Kong Carl XV. Grundplan. Udstillingsbygningen for Fiskerisager nr. 620
Landbrugsmøde, det 13de almindelige i Gøteborg 1871. Fugleperspectiv af Exerceerpladsen. Parti af do. Jagtpavillonen for Kong Carl XV. Grundplan. Udstillingsbygningen for Fiskerisager nr. 621
Landbrugsmøde, det 13de almindelige i Gøteborg 1871. Fugleperspectiv af Exerceerpladsen. Parti af do. Jagtpavillonen for Kong Carl XV. Grundplan. Udstillingsbygningen for Fiskerisager nr. 622
Landeveis-Locomotivet «Vendsyssel» nr. 158
Landguder paa Suallivare nr. 498
Landmandsforsamling, den 11. danske, i Kjøbenhavn 1869, Exerceerpladsen ved Rosenborg, under nr. 512
Landmandsforsamling, den 11. danske, i Kjøbenhavn 1869, Redskaber udstillede ved nr. 513
Landmandsforsamling, den 11. danske, i Kjøbenhavn 1869, Redskaber udstillede ved nr. 514
Landmandsforsamling, den 11. danske, i Kjøbenhavn 1869, præmiebelønnede Dyr nr. 513
Landmandsforsamling, den 12. danske, i Nykjøbing 1872 nr. 671
Landmandsforsamling, den 12. danske, i Nykjøbing 1872 nr. 672
Landmandsforsamling, den 12. danske, i Nykjøbing 1872 nr. 673
Landmandsforsamling, den 12. danske, i Nykjøbing 1872, Festmaaltidet ved H. M. Kongens Nærværelse nr. 671
Landmandsforsamling, den 12. danske, i Nykjøbing 1872, Udstilling af Maskiner, Redskaber, Skovbrugs- og Havesager nr. 671
Landmandsforsamling, den 9. danske, i Odense 1863 nr. 198
Landmandsforsamling, den 9. danske, i Odense 1863 nr. 199
Landmandsforsamling, den 9. danske, i Odense 1863 nr. 201
Landmandsforsamling, den 9. danske, i Odense 1863 nr. 203
Landmandsforsamling, den 9. danske, i Odense 1863 nr. 206
Landmandsforsamling, i Aarhus 1866, Brev fra Erik P. nr. 356
Landmandsforsamling, i Aarhus 1866, Dyrskuet ved, 1866 nr. 356
Landmandsforsamling, i Horsens 1861 nr. 93
Landmandsforsamling, i Horsens 1861 nr. 94
Landmandsforsamling, i Horsens 1861 nr. 95
Landmandsforsamling, i Horsens 1861 nr. 97
Landmandsforsamling, i Horsens 1861 nr. 98
Landmandsforsamling, i Juli 1869, Bazarbygningen i Tivoli under Festen i Anledning af nr. 511
Landmandsmøde, Dyrskuet ved det tolvte skånske, i Ystad 1867 nr. 416
Landmandsmøde, i Malmø, Præmieuddelingen den 5. Septbr. 1861 nr. 103
Landmænd, et Besøg af danske, i Skaane nr. 627
Landmænd, et Besøg af danske, i Skaane nr. 628
Landpostbud, et omvankende, Digt af Claudius Rosenhoff nr. 256
Landpraxis, af Mercator nr. 716
Landpraxis, af Mercator nr. 717
Landpraxis, af Mercator nr. 718
Landsbyposten nr. 455
Landscrona nr. 304
Landseer, Edwin, Maler nr. 735
Landsmænd, nysafdøde. Hans Vilhelm Lange. Adolf Frederik Knudsen. Ivar Rosenkrantz. Ole Peder Holm Larsen (Skræppenborg). Frederik Vilhelm Schytte nr. 700
Langaa, Færgen over nr. 265
Langaabroen over Gudenaa nr. 154
Langaabroen ødelagt af Preusserne nr. 253
Lange, Christian Christoph Andreas, Rigsarchivar nr. 91
Lange, Frederik, Rector, Professor nr. 126
Lange, Hans Vilhelm, Theaterdirecteur nr. 700
Langelinie, Pynten ved, under Orkanen d. 13. November 1872 nr. 687
Langelinie, Vinterbillede fra 1867 nr. 383
Langelinie, fra nr. 346
Langelinie, i Januar 1869 paa nr. 487
Langesunds Kreppa nr. 370
Langesø i Fyen nr. 382
Langesø i Fyen nr. 722
Larsen, H. P., Lieutenant nr. 241
Larsen, L. C., Etatsraad, Borgemester nr. 706
Larsen, Ole Peder Holm (Skræppenborg) nr. 700
Larssen, O. K., Ingenieurcapitain nr. 722
Laskaris, af Julius Thomsen nr. 66
Lasson, G. H., Oberst nr. 243
Lauenborg nr. 30
Laurbærkrands af Guld, Dronningen af Neapels nr. 81
Laurvig nr. 552
Laurvig Grevskabet nr. 527
Lavalette, Marquis de, Minister nr. 487
Law, Edward, Greve af Ellenborough nr. 87
Laxefiskeri, det Frisenvoldske i Gudenaa nr. 316
Laxegaard, en, i Randersfjord nr. 105
Lazareth, et preussisk, i Flensborg nr. 252
Lazareth, i «Borgerforeningens» LocaleiFlensborg nr. 229
Leboeuf, Edmond, General, Krigsminister nr. 519
Lege, mathematiske nr. 523
Lege, mathematiske nr. 526
Lege, mathematiske nr. 535
Lege, mathematiske nr. 588
Legemslyder hos store Mænd nr. 510
Legions, den polske, Leir efter Occupationen paa Les Buttes Montmartre nr. 601
Legrand, General nr. 573
Legros', François, Grav i Katakomberne i Paris nr. 322
Lehmann, Caroline, Sangerinde nr. 380
Lehmann, Peter Martin Orla, Minister nr. 12
Leipzigs nye Theater nr. 387
Leir, en Kirghisisk nr. 746
Leiren paa Bonarphede og Fyrstemødet i Baden-Baden nr. 40
Leiren paa Kongeteltet i, 1860 nr. 40
Leiren paa Ljungby Hede 1860 nr. 41
Leiren ved Finderup nr. 463
Leiren ved Gudstjenesten den 19. Juli 1874 nr. 775
Leiren ved Hald 1868 nr. 459
Leiren ved Kongeteltet i, 1868 nr. 462
Leiren ved Troppedefileringen for Kong Christian IX. 1868 nr. 462
Leiren ved en Gade i nr. 461
Leiren ved fra, 1869 nr. 515
Leiren Æresporten udenforCavalleriets Leir nr. 461
Leksand Kirke, Landgangspladsen ved nr. 381
Leksand og Siljan i Dalarne nr. 381
Lembergs Militairhospital nr. 440
Lemon, Mark, Hovedredacteur af «Punch» nr. 561
Lennartsfors nr. 543
Leonora Christina nr. 514
Leopold I., Konge af Belgien nr. 325
Leopold II., Konge af Belgien nr. 327
Leopold, Prinds af Belgien nr. 488
Leopold, Prinds af Hohenzollern nr. 565
Lespès, Leo, Journalist nr. 499
Lesseps, Ferdinand, Ingenieur nr. 208
Lessings vigtigste Skuespil, af L. Mynster nr. 507
Lessings vigtigste Skuespil, af L. Mynster nr. 508
Leuning, Carl, Minister nr. 411
Lever, Charles, Forfatter nr. 675
Levetzau, Joachim Godske v., Overhofmarechal nr. 7
Levningshandlere i Paris nr. 471
Levy, Carl Eduard Marius, Prof., Læge nr. 328
Lewis, Sir George Cornewall, Krigsminister nr. 188
Lhuys, Drouyn de, Udenrigsminister nr. 163
Liabrochausseen ved Christiania nr. 379
Liden Kirstens Grav nr. 30
Lidt Livsvisdom, Digt af Jul. Chr. Gerson nr. 308
Lidt Tidsfordriv (med Pinde og Ærter) nr. 423
Liebenberg, Carl Christian Birch, Bankdirecteur nr. 285
Liebig, Justus v., Chemiker nr. 709
Ligbegængelse, en, i Venedig nr. 239
Ligbrænding, om nr. 766
Ligbrændingsovn, Prof. Henry Thompsons nr. 766
Ligenes Ordning paa Valpladsen 1870. nr. 573
Lille Belt, Parti af, med Middelfart nr. 332
Lille Marie og Poppedrengen nr. 619
Lille Trianon, efter «Gartenlaube» nr. 720
Lima en Vandsælger i nr. 52
Lima og Limenerne nr. 52
Lincoln, Abraham, Præsident i de nordamerikanske Fristater nr. 62
Lindbeck, Anders, Præst nr. 301
Lindesnæs nr. 455
Lindetræet i Freiburg, Digt af Nicolaj Bøgh nr. 720
Lindhardt & Søn, af Beatus Dodt nr. 710
Lindhardt & Søn, af Beatus Dodt nr. 711
Lindhardt & Søn, af Beatus Dodt nr. 712
Lindhardt & Søn, af Beatus Dodt nr. 713
Lindormen, der fløi bort med Kæmpen og hans Hest nr. 762
Linekastning ved Strandinger, om nr. 179
Linieskibet «Napoleon», det franske nr. 19
Linkøpings Domkirke, det Indre af nr. 356
Linnès Mindesmærke paa hans Fødested Råshult i Småland nr. 313
Liredreier, en adelig, paa Vandring i Irland nr. 747
Liremanden i Gaarden (Anledning til en lille Hvil) nr. 452
Littrè, Emile, Sproggransker nr. 718
Liunggren, Gustav, Professor nr. 454
Livgarde, den kongelig danske, til Hest nr. 351
Livingstone, Bisættelse i Westminster-Abbediet nr. 763
Livingstone, David nr. 403
Livingstone, Facsimile af hans sidste, ved Henry Stanley hjemsendte Brev nr. 674
Livingstone, Mødet med Stanley i Ujiji, den 10. November 1871 nr. 672
Ljung Sæteri i Østergötland nr. 468
Ljungbygaard Maglestenen ved nr. 375
Ljungbygaard i Skaane nr. 375
Locomobil med Gnistfænger nr. 514
Locomotiv, et, med vandrette Extra-Drivhjul paa Jernbanen over Mont-Cenis nr. 438
Loft fra Peristylen i Solens Tempel i Palmyra nr. 262
Logerende, vore første, efter det Engelske nr. 664
Logerende, vore første, efter det Engelske nr. 665
Lommetørklædes Historie, et nr. 634
Loms Kirke nr. 181
London, Gade, ved Efterretningen om Lincolns Mord nr. 294
London, Gadefærdsel nr. 696
London, Hverdagsskizzefra Regent-Street nr. 610
London, Lord Mayor overleverer Dronningen Citys Sværd ved Temple Bar nr. 651
London, Posthus nr. 33
London, fra Gaden i nr. 268
London, italienske Sækkepibere paa Gaden i nr. 248
London, paa Veien til Veddeløbene ved Epsom en Derbydag nr. 349
Long Branch, Badested ved New York nr. 725
Lorenzen, Nis, sønderjydsk Patriot nr. 49
Lorenzo, Digt af Ludvig Bödtcher nr. 443
Lotterihoker, hos en, paa en Trækningsdag nr. 427
Lotterispillere i Trastevere nr. 762
Louis Philippe Albert, Prinds af Orleans og Greve af Paris nr. 617
Louise Caroline, Hertuginde af Glücksborg nr. 391
Louise, Dronning til Danmark nr. 254
Louise-Stiftelsen ved Sorø nr. 309
Loustaunan med Sølvhaanden nr. 216
Lovemonument, Bissens, paa Flensborg Kirkegaard, afsløretden 25. Juli 1862 nr. 150
Lovemonument, ved Luzern af Thorvaldsen nr. 77
Lovisa, Ankomst til Bellevue 1868 nr. 463
Lovisa, Dronning af Sverig og Norge nr. 37
Lovisa, Dronning af Sverig og Norge nr. 602
Lovisa, Prindsesse af Sverig og Norge nr. 419
Lovisa, bisættes i Stockholm den 21. April 1871 nr. 605
Lovisa, overrækker Svea Lifgarde en ny Fane den 7. Septbr. 1868 nr. 470
Ludgate-hill i London, Jernbanebroen over nr. 259
Ludvig I., Konge af Bairen nr. 441
Ludvig Jordfæstelse i München nr. 443
Luftballon, Nadars Kæmpe-, nr. 212
Luftreise fra Calais nr. 782
Luftreise om nr. 586
Luftskib, «Kæmpens» Stranding ved Neuenburg i Hannover nr. 216
Lugnås Stenbrud, Parti af nr. 465
Luis I. de Alcantara, Konge af Portugal nr. 115
Lumbye, Buste i Tivoli nr. 778
Lumbye, Hans Christian, Componist nr. 757
Lumbye, musikalsk Skizze, af Aug. Bournonville nr. 317
Lund, J. F., Lieutenant nr. 234
Lund, Jubelfesten i, 1868 nr. 454
Lund, Peter Severin, Cand. theol., Menig nr. 256
Lund, Peter Vilhelm, Professor nr. 166
Lund, fra et Ophold i nr. 63
Lundagård, Runestenen i den forrige botaniske Have ved nr. 556
Lundbye, C. C., Krigsminister nr. 694
Lundbye, S. U. R., Capitain nr. 249
Lundegren, J. S., Lieutenant nr. 245
Lunding, Niels Christian, Generallieutenant nr. 621
Lunds Domkirke, Krypten i nr. 63
Lunds Universitets Tohundredaarsdag. Festballet i «Akademiska Föreningen» nr. 455
Lunds Universitets Tohundredaarsdag. Festen i Domkirken nr. 454
Lunds Universitets Tohundredaarsdag. Fra Stadsfesten i Lundagård nr. 454
Lunds «Akadamiska Föreningen» nr. 48
Luxembourg, Betydning i en Krig mellem Frankrig og Preussen nr. 395
Luxembourg, seet fra Fort du Moulin nr. 395
Lykkelige, den eneste nr. 741
Lykkens Omskiftelser nr. 543
Lyndhurst, John Singleton Copley, Lord, Lordkansler nr. 214
Lynettebadet nr. 501
Lyngby Banegaard nr. 245
Lyngby seet fra Jernbanen nr. 246
Lyngby, Kristen Jensen, Sproggransker nr. 609
Lyon nr. 582
Lys paa Møllen, af Claudius Rosenhoff. nr. 353
Lyse Kloster ved Bergen, Ruinerne af nr. 659
Lyseklippen ved Rø paa Bornholm nr. 494
Lysestage, den syvarmede, af Guld, Festgave til Grundtvig nr. 88
Lystkutteren «Echo» paa en Tour under Stormen den 13. Novbr. 1872, af Holger Drachmann nr. 700
Lystrup Hovedgaard nr. 318
Lystrup Hovedgaard nr. 729
Lärbro Kirke paa Gotland nr. 598
Lægehonorar, om nr. 27
Lænestol, en Egetræes, af A. Wille nr. 28
Længsel, Digt af Conradi nr. 13
Læs, det tungeste, Digt af Carl Andersen nr. 659
Læsø, en Sommertransport til nr. 77
Læsøpige, en nr. 48
Løkken, Ladeplads i Jylland nr. 349
Løveid-Canal i Thelemarken nr. 374
Løveid-Sluserne i Thelemarken nr. 374
Løven paa Flensborg Kirkegaard nr. 14
Løverdagsbesøget paa Sæteren nr. 618
Løvetheater, Nemettis, Scene paa nr. 378
Lübecks Mariekirke nr. 129
Lüttichau, Mathias, General nr. 558
Lützows Mindesten paa Valpladsen ved Halmstad nr. 162
«Lillebelt» Dampfærgen, ved Fredericia og Strib nr. 656
«Lindormen», Afløbning den 8. August 1868 nr. 464
«Livet en Drøm», Digt af H. H. Nyegaard nr. 65

M

© Det Kongelige Bibliotek 2002 Om Copyright