KB logo
iti_logo_3.gif


Topografisk indeks


Illustreret Tidende Forside
Hjælp
INDEX for Årgang 1-15

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

K

Kaalund, Hans Vilhelm, Digter nr. 359
Kaalund, Hans Vilhelm, Digter nr. 360
Kaarder fra Slutningen af det sextende Aarhundrede, af Otto Blom nr. 311
Kaas, Herregaarden nr. 630
Kaffens Æsthetik, af Klok nr. 266
Kafferby, en nr. 746
Kafferhytte, en, paa Robben Island nr. 746
Kaholmen ved Drøbak nr. 396
Kairo, Parti af en Gade i nr. 532
Kairo, fra nr. 532
Kalakaua, Kong, af Sandwichøerne nr. 763
Kalender, ministeriel, af Fr. Barfod nr. 340
Kall-Rasmussen, M. N. C., af Fr. Algreen-Ussing nr. 182
Kallebostrand, Scene i nr. 171
Kallista paa Kastellholmen nr. 591
Kallista paa Kastellholmen nr. 592
Kallista paa Kastellholmen nr. 593
Kallundborg Kirkes Indre nr. 660
Kallundborg seet fra Møllebanken nr. 498
Kallundborg seet fra Refsnæs nr. 169
Kalmar Slot nr. 58
Kalypso, Statue af Th. Thielemann nr. 65
Kalø Vig nr. 393
Kaminfeier, en londonsk nr. 643
Kaminramme, en, fra Höganäs nr. 105
Kamp, Arrièregardens, ved Oversø og Sankelmark den 6te Februar 1864 nr. 262
Kamp, i en fransk Bondegaard 1870 nr. 571
Kampen den 18de April 1864, Episode af, tegnet fra Kirkebatteriet paa Als nr. 240
Kampen mellem «Alabama» og «Kearsarge» ved Cherbourg den 19de Juni 1864 nr. 249
Kampen ved Dybbøl Natten mellem 1ste og 2den Paaskedag 1864 nr. 237
Kamppladsen, paa nr. 742
Kanaris, Konstantin, Admiral nr. 195
Kanetour, en nr. 22
Kanon, en ellevetommers dansk Riffel- nr. 407
Kanon, sprængt ved en Dynamitgranat nr. 473
Kanonbaad, den Farcyske nr. 683
Kanonbaade paa Seinen til Paris' Forsvar nr. 573
Kanonerne fra Orlogsskibet «Dannebrog» nr. 719
Kapkjørsel, en, med Hunde nr. 480
Kapridningen ved Helsingborg den 14de Juli 1867 nr. 408
Kapridningen ved Slagelse 1868 og 1869 nr. 459
Kapridningen ved Slagelse 1868 og 1869 nr. 460
Kapridningen ved Slagelse 1868 og 1869 nr. 511
Kapridningsbanen ved Eremitagen, Sadlepladsen paa, 1870 nr. 564
Kaproningen ved Bellevue den 27de September 1868 nr. 472
Kaproningsbaad, Profilen af en nr. 408
Kapseiladsen i Aarhus Bugt den 29de August 1866 nr. 363
Kapseiladsen ved Aarhus 1868 nr. 459
Kapseiladsen ved Bellevue 1871 nr. 618
Kapseiladsen ved Helsingborg 1868 nr. 461
Kapseiladsen ved Klampenborg 1869 nr. 513
Kapseiladsen ved Nyborg 1866 nr. 355
Kapseiladsen ved Nyborg 1873, af Holger Drachmann nr. 719
Kapseiladsen ved Svendborg 1867 nr. 408
Kareth, en, forfærdiget af Hofvognfabrikør H. Fife nr. 59
Karlsbroen i Prag, ved, efter Oversvømmelsen den 26de Mai 1872 nr. 665
Karre, Martinis selvveiende nr. 86
Karthagos Cisterner nr. 549
Kassefors Vandfald i Halland nr. 163
Katastrofen paa Isen i Regents Park i London 1867 nr. 384
Katastrofen ved Hartley Kulgrube nr. 124
Katrineholms Brugsbygninger ved Dalslands Canal nr. 525
Kattegattet, ved, Digt af P. Hansen-Sønderkøge nr. 662
Katzemeyers Tombola-Gevinst, af Carl Hohlenberg nr. 545
Katzemeyers Tombola-Gevinst, af Carl Hohlenberg nr. 546
Kauffmann, Konstantin v., Generallieutenant nr. 731
Kaulbach, Shakspeare-Galleri, et Blad af nr. 760
Kaulbach, Wilhelm von, Maler nr. 276
Kaulbach, i sit Hjem, af Nicolaj Bøgh nr. 760
Keiflers Sporvogn nr. 645
Keiseren af Marokkos Skatkammer nr. 10
Keiserfamilies, den russiske, Bolig i Nizza nr. 292
Keisermødet i Salzburg 1867 nr. 415
Keiserstatue, en antik, transporteres til Capitol nr. 524
Kellermann, Christian, Violoncellist nr. 291
Kellermann, Digt af H. H. Nyegaard nr. 376
Kemp, V. C., Lieutenant nr. 249
Kennedys Færge ved River Campasepie nr. 117
Keratrys bretonske Hær, Exercits af nr. 586
Keyser, Jacob Rudolf, Professor nr. 16
Khiwa, den russiske Expedition til nr. 721
Kiel, seet fra Fjorden nr. 163
Kielmannsegge, Grevinden af nr. 280
Kierkegaard, Peter Christian, Biskop nr. 417
Kierkegaards, Søren, Grav, Digt af F. L. Høedt nr. 420
Kimball, Redacteur af «Essex County Demokrat» nr. 106
Kingo, Thomas, Mindestotte for nr. 576
Kingo, Thomas, Mindestotte for nr. 616
Kirk, Ole, Stænderdeputeret og Rigsdagsmand nr. 746
Kirkebø Kirke, Forslag til Fuldførelse af nr. 323
Kirkebø paa Strømø, af Fr. Reinhardt nr. 323
Kirkegaarden, fra, nr. 106
Kirkegaarden, fra, nr. 107
Kirkegaarden, fra, nr. 108
Kirkegaarden, fra, nr. 109
Kirkegaarden, fra, nr. 110
Kirkegaarden, fra, nr. 111
Kirkegaarden, fra, nr. 112
Kirkegaarden, fra, nr. 113
Kirkegaarden, fra, nr. 115
Kirkegaarden, fra, nr. 116
Kirkegaarden, fra, nr. 118
Kirkegaarden, fra, nr. 125
Kirkegaarden, fra, nr. 127
Kirkegaarden, fra, nr. 129
Kirkegaarden, fra, nr. 131
Kirkegaarden, fra, nr. 133
Kirkegaarden, fra, nr. 136
Kirkegaarden, fra, nr. 138
Kirkegaarden, fra, nr. 139
Kirkegaarden, fra, nr. 146
Kirkemøde, det tredie skandinaviske, i Christiania 1861 nr. 99
Kirsebærsuppen, Fortælling af Beatus Dodt nr. 29
Kirsten Piils Kilde, ved, St. Hans Aften nr. 404
Kjerteminde nr. 390
Kjerteminde Emaus-Kirken i nr. 496
Kjerulf, Halfdan, Componist nr. 465
Kjærestefolkene, af C. Bloch nr. 359
Kjærlighed, min første og sidste, en Novelette nr. 411
Kjærlighed, moderlig, Statue af Th. Stein nr. 62
Kjærligheds Gjerninger nr. 588
Kjærlighedsbrev, et, fra Rødings Bovall i Jemtland nr. 676
Kjøbenhavn, 1659, Episode af Stormen paa nr. 467
Kjøbenhavn, Befæstning wod Søsiden nr. 208
Kjøbenhavn, Brandcorps, Reorganisationen af nr. 35
Kjøbenhavn, Børssal nr. 17
Kjøbenhavn, Classelotteri, udenfor en Collection i Store Grønnegade paa en Trækningsdag nr. 115
Kjøbenhavn, Havn nr. 327
Kjøbenhavn, Havns Udvidelse og Forbindelse med en Jernbane over Amager, af A. Wilde nr. 377
Kjøbenhavn, Logishuse, lidt om nr. 776
Kjøbenhavn, Methodistkirke nr. 288
Kjøbenhavn, Nørrebro, seet fra «Ægteskabsstien» nr. 406
Kjøbenhavn, Raadhus paa Nytorv i Midten af forrige Aarhundrede nr. 770
Kjøbenhavn, Rhed, Sjapis paa nr. 280
Kjøbenhavn, Rhed, fra, i Juni 1874 nr. 770
Kjøbenhavn, Rhed, tillagt nr. 125
Kjøbenhavn, Slot nr. 77
Kjøbenhavn, Slot, med Blaataarn i Forgrunden nr. 515
Kjøbenhavn, Sporvei nr. 214
Kjøbenhavn, Udvidelse, Plan til, af F. Meldahl nr. 329
Kjøbenhavn, Vandforsyning nr. 280
Kjøbenhavn, Vold, Gjennemskæringen af, udfor Garderkasernen nr. 640
Kjøbenhavn, fra, af V. Topsøe nr. 317
Kjøbenhavn, gamle Befæstning, Levninger af nr. 765
Kjøbenhavn, nordre Toldbodplads nr. 485
Kjøbenhavn, nye Jernbanegaard nr. 264
Kjøbenhavn, seet fra Nikolai Taarn nr. 172
Kjødhal, den Smithfieldske, i London nr. 343
Kjøge Havneplads efter Orkanen den 13de November 1872 nr. 687
Kjøretour til Graasten paa en holstensk Ægtvogn nr. 252
Klampenborg Jernbane, af W. Bauditz nr. 200
Klampenborg Restaurationsbygning og Hotel nr. 319
Klampenborg Sporvei nr. 608
Klampenborg Vandcuranstalt nr. 564
Klee, Frederik, Contoirchef nr. 234
Klein, Christian Sophus, Minister nr. 744
Klein, V., Architekt nr. 665
Klephternes Bivonac ved Marathon, før Overfaldet paa de engelske og italienske Lystreisende nr. 555
Klitterne, fra nr. 381
Klockstapelsgränd paa Kungsholmen i Stockholm nr. 345
Klokkelyd, Digt ved Kong Frederik VII.'s Ligfærd nr. 220
Klosterkirken i Sorø nr. 16
Klosterruinen paa Hovedøen i Christiania Fjord nr. 126
Kludetorvet ved Gammel Strand nr. 382
Knabstrup i Sjælland nr. 388
Knippelsbro nr. 482
Knippelsbro nr. 483
Knippelsbro Tømmerstilladset med Dykkerklokken under Opførelsen af nr. 483
Knippelsbro den nye nr. 483
Knuds, Hellig, Altertavle i St. Peders Kirke i Næstved nr. 634
Knudsen, Adolf Frederik, Skolelærer nr. 700
Knudshoved nr. 69
Knusemaskine, Bentals nr. 261
Knusemaskine, en nr. 74
Knuthenborg, Egehuset paa nr. 547
Knuthenborg, Enkesæde ved Bandholm nr. 427
Knuthenborg, Godsinspecteurbolig nr. 547
Knuthenborg, Inddæmningen paa nr. 535
Knuthenborg, Portnerbolig nr. 547
Knuthenborg, Skovriderbolig nr. 547
Knuthenborg, nye Indkjørselsport nr. 424
Knuthenborg, søndre Indkjørselsport nr. 547
Kobbermøllen ved Flensborg nr. 152
Kock, Paul de, Romanforfatter nr. 624
Kocks, Jørgen, Hus i Malmø nr. 102
Kogerecept, en politisk nr. 268
Kokkedal Hovedbygning paa Sjælland nr. 316
Kokkedal Hovedgaard i Jylland nr. 72
Kold, Kristen Mikkelsen, Høiskoleforstander nr. 556
Kolindsunds Tørlægning nr. 780
Kollefjorden paa Færøerne, Vandfaldene ved nr. 120
Kolsø (Færøerne) passeres af Skruefregatten «Jylland» nr. 149
Kongebesøget i Jylland 1874, fra nr. 775
Kongebroen og Skipperhuset ved Fredensborg nr. 255
Kongebroskoven, Udsigt fra, over Snoghøi til Fredericia nr. 238
Kongebæger, et, fra Rosenborg nr. 207
Kongedragter paa Rosenborg nr. 32
Kongedragter paa Rosenborg nr. 33
Kongedragter paa Rosenborg nr. 35
Kongedragter paa Rosenborg nr. 36
Kongedragter paa Rosenborg nr. 40
Kongefamilien Modtagelse i Nyborg den 7. September 1865 nr. 312
Kongefamilien gaaer ombord i Fregatten «Jylland» paa Frederikshavns Rhed nr. 777
Kongefamilien i Havestuen paa Bernstorff nr. 400
Kongefamilies, den danske, Indtog i Stockholm den 23. Juli 1869 nr. 514
Kongefamilies, den svenske, Hjemkjørsel fra Theatret i Fygeveir 1870 nr. 548
Kongefamilies, den svenske, Udfart til Djurgården 1869 nr. 505
Kongegrave, Danmarks, Digt af Fr. Reinhardt nr. 16
Kongejagt, fra en, ved Frederiksborg nr. 540
Kongejubilæet i Nederlandene nr. 766
Kongemødet paa Kronborg i Juni 1860 nr. 38
Kongens Fødselsdag, af Ch. G nr. 61
Kongens Nytorv i Kjøbenhavn, Parti af nr. 491
Kongens ned ad Hovedvagtsgade og Ny Adelgade nr. 757
Kongepar, det danske, af J.P.F. Kønigsfeldt nr. 254
Kongepar, det svensk-norske, Ankomst til Throndhjem 1873 nr. 723
Kongeparrets Sølvbryllupsgaver nr. 402
Kongeparrets Sølvbryllupsgaver nr. 404
Kongeparrets Sølvbryllupsgaver nr. 405
Kongepræmie-Koen -Tyren af Fedekvægracen, Horsens 1861 nr. 98
Kongepræmie-Koen af Fedekvægracen, Horsens 1861 nr. 98
Kongepræmiehingst til det svære Trækbrug, Horsens 1861 nr. 95
Kongepræmiehingst «Califen» til Ride- og let Trækbrug, Horsens 1861 nr. 97
Kongepræmiehingst «Colonell» til Ride- og lettere Trækbrug, 9. Landmandsforsamling i Odense 1863 nr. 201
Kongepræmiehingst «Constantin» til svært Trækbrug, 9. Landmandsforsamling i Odense 1863 nr. 199
Kongepræmiehoppen 9. Landmandsforsamling i Odense nr. 199
Kongepræmiehoppen til Ride- og lettere Trækbrug, 9. Landmandsforsamling i Odense 1863 nr. 201
Kongepræmiehoppen til det svære Trækbrug, Horsens 1861 nr. 95
Kongepræmiehoppen «Olga» til Ride- og let Trækbrug, Horsens 1861 nr. 97
Kongerevuen ved Flensborg den 20. September 1859 nr. 1
Kongers, de oldenborgske, Leveaar, Regeringsaar, Fødested og Dødssted. nr. 221
Kongestenen i Oscarslund ved Boo nr. 54
Kongevalg, det græske, Festlighederne ved nr. 195
Kongsberg nr. 677
Kongsberg Solvværk, fra nr. 677
Konstantin Nikolajewitsch, Storfyrst nr. 309
Konstantinos, Georgios, tatoveret Græker nr. 719
Konstig Fiskeavl nr. 626
Konstnercarnevalet den 27. Februar 1862 nr. 128
Konstnercarnevalet den 7. Marts 1867 nr. 389
Konstnercarnevalet den 7. Marts 1867, fra, Langmodighedsbroen nr. 390
Konstnercarnevalet i Casino den 20. Marts 1860 nr. 26
Konstnerliv, nordisk, i Rom, af L. Dietrichson nr. 199
Konstnerliv, nordisk, i Rom, af L. Dietrichson nr. 200
Konstnydelse paa Udstillingen i London nr. 154
Konstudstillingen i Paris, fra nr. 768
Konstudstillingen paa Charlottenborg 1866, af Ph. Weilbach nr. 342
Konstudstillingen paa Charlottenborg 1866, af Ph. Weilbach nr. 344
Konstudstillingen paa Charlottenborg 1866, af Ph. Weilbach nr. 345
Konstudstillingen paa Charlottenborg 1866, af Ph. Weilbach nr. 346
Konstudstillingen paa Charlottenborg 1866, af Ph. Weilbach nr. 348
Kors til Minde om en ved Hyldegaard i Smaaland 1570 skudt dansk Officeer nr. 695
Korsnäs i Dalarne nr. 709
Korsør-Dampskibets Ankomst til Aarhus under Vaabenhvilen nr. 245
Korsørs Havn nr. 167
Kort over Afstemningen i Slesvig 1867 nr. 388
Kort over det russiske Centralasien nr. 731
Kosakheste i Snestorm nr. 783
Kosakmanoeuvre ved St. Petersborg nr. 613
Kostromskoi, Ossif Iwanoff Kommissaroff nr. 347
Kraal, en hottentotsk nr. 746
Kraft, smaa Kræfters, af Cl. Rosenhoff. nr. 402
Kragehul Mosefund nr. 393
Kragerø nr. 67
Kragerø nr. 625
Kridtmøllen i Bøgeskoven ved Stevns Klint nr. 501
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 566
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 567
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 568
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 569
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 570
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 571
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 572
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 573
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 574
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 575
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 576
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 577
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 578
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 579
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 580
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 581
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 582
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 583
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 584
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 585
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 586
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 587
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 588
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 589
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 590
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 591
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 592
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 593
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 594
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 595
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 596
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 597
Krigen mellem Frankrig og Preussen nr. 598
Krigsomkostningerne, de første 500 Millioner af, afleveres ved den franske Banks Filial i Strasbourg nr. 618
Krigsskuepladsen, Kort over nr. 567
Kringen med Mindestøtten over Skotternes Nederlag nr. 174
Krisis, en, Fortælling af Klok nr. 426
Krogh, Gerhard Christoph, Generallieutenant nr. 30
Krogkleven i Ringerike nr. 603
Krogkleven ved Christiania, af Fr. Algreen-Ussing nr. 348
Kronborg nr. 94
Kronborg Kassematter nr. 488
Kronborg Parti ved den indre Fæstningsgrav nr. 94
Kronborg i det syttende Hundredaar nr. 484
Kronborg vestlige Fæstningsport nr. 138
Kroningsballet i Throndhjem den 23. Juli 1873 nr. 725
Kroningsfestlighederne i Stockholm den 3-5 Mai 1860 nr. 34
Kroningsfestlighederne i Stockholm den 3-5 Mai 1860 nr. 35
Kroningsfestlighederne i Stockholm den 3-5 Mai 1860 nr. 37
Kroningsstol, de danske Kongers paa Rosenborg nr. 320
Kronprindsen Brudegaver nr. 518
Kronprindsen Brudegaver nr. 527
Kronprindsen Brudegaver nr. 528
Kronprindsen Brudegaver nr. 531
Kronprindsen Brudegaver nr. 537
Kronprindsen Brudegaver nr. 567
Kronprindsen Modtagelse paa Kjøbenhavns Toldbod den 10 August 1869 nr. 517
Kronprindsen Vielse i Stockholms Slotscapel, den 28de Juli 1869 nr. 516
Kronprindsen af Holbæk nr. 523
Kronprindsen af Holbæk nr. 524
Kronprindsen af Preussen besøger de Saarede paa Lazarethet i Versailles nr. 578
Kronprindsen og Krouprindsessen nr. 462
Kronprindsen paa Veien til Christiansborg den 10. August 1869 nr. 517
Kronprindsen paa en Kjøretour i Charlottenlund nr. 521
Kronprindsessens Udstyr, Queuen paa Stockholms Borggaard, under Udstillingen af nr. 515
Kruse, Johan, sønderjydsk Patriot nr. 49
Kryger, Hans, sønderjydsk Patriot nr. 388
Kryger, Hædersgaven til nr. 491
Kryolithbruddet ved Arksukfjorden i Sydgrønland nr. 121
Kryolithfabriken «Øresund» ved Kjøbenhavn nr. 121
Krystalbæger, et, paa Rosenborg nr. 263
Krøyer, Henrik Nicolaj, Naturgransker nr. 544
Kullen nr. 36
Kullen Fyrtaarn nr. 193
Kullen Grotten «Christinehof» i Kullaberg, seet fra Grotten «Oscarsminna» nr. 463
Kullen af Johan Gerner nr. 367
Kulsvierne, om, af L. Both nr. 44
Kun ikke Navnet, en Fortælling af Carit Etlar nr. 430
Kun ikke Navnet, en Fortælling af Carit Etlar nr. 431
Kuppelbygningen, hvorfra kommer, og hvorledes er denne Form opstaaet og gaaet over til at blive et Hovedled i den monumentale Bygningskonst? af F. Meldahl nr. 746
Kusa, Alexander Johan, Fyrste af Rumænien nr. 338
Kvamskleven, Veien over, i Valders nr. 271
Kvarteer, et sjeldent godt, i Felten nr. 232
Kvinden, for, en Skaaltale nr. 639
Kvindens Emancipation, om nr. 662
Kvinder, to, af Vilh. Møller nr. 666
Kvinder, to, af Vilh. Møller nr. 668
Kvindeunderviisning i Amerika nr. 517
Kværndrup, Skyttefest den 30. Septbr. 1867 nr. 420
Kystbatteri, John Withes bevægelige nr. 55
Kysthospital for kirtelsyge Børn paa Refsnæs nr. 742
Kärnan i Helsingborg nr. 147
Kæmpeslangen nr. 497
Kærre, en, i Havnen ved Stockholm nr. 352
Königgrätz, Plan over Slaget ved, den 3.Juli 1866 nr. 358
Königgrätz, Slaget ved nr. 358
Køhler, E. F., Lieutenant nr. 234
Küchler, Albert, dansk Maler nr. 695
«Keiser Wilhelms» (en Elefants) Landstigning i New York nr. 695
«Kobbergrunden», Fyrskibet, en Lysttour til nr. 248

L

© Det Kongelige Bibliotek 2002 Om Copyright