KB logo
iti_logo_3.gif


Topografisk indeks


Illustreret Tidende Forside
Hjælp
INDEX for Årgang 1-15

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

H

Haagenstad, Ole Poulsen, Storthingsmand nr. 348
Haakon Haakonssøns Gildesal paa Bergenhus, efter den paatænkte Restaurering nr. 741
Haakon Kong, Gildehal i Bergen nr. 666
Haandskydevaaben, et gammelt nr. 38
Haandskyggebilleder, Bursills nr. 6
Haandskyggebilleder, Bursills nr. 8
Haandskyggebilleder, Bursills nr. 10
Haandskyggebilleder, Bursills nr. 13
Haandskyggebilleder, Bursills nr. 14
Haandskyggebilleder, Bursills nr. 23
Haandskyggebilleder, Bursills nr. 26
HaandværkerforeningensFribolig «Alderstrøst» i Kjøbenhavn nr. 159
Haaropsætning, en svensk, fra Aar 1700 nr. 735
Haarskærer, en, paa en Orlogsmand nr. 256
Hackländer, Frederik Wilhelm, Digter nr. 210
Haffner, General Wolfgang V., Krigsminister nr. 699
Haga, Kronprindsens og Kronprindsessens Soveværelse paa nr. 514
Haga, Lystslottet ved Stockholm nr. 514
Hagar og Ismael, Gruppe af L. Prior nr. 506
Hage, Hother, Byfoged nr. 319
Halberstadt, David, Grosserer nr. 777
Hald, Leiren ved, seet fra Dollerup Bakker nr. 458
Hald, Sø, med Ruinerne af Slottet nr. 212
Hald, paa Veien til Leiren ved nr. 515
Hall, Carl Christian, Conseilspræsident nr. 71
Hall, William E., nr. 254
Halland, fra en Tour i, af O. O. nr. 161
Halland, fra en Tour i, af O. O. nr. 162
Halland, fra en Tour i, af O. O. nr. 163
Halland, fra en Tour i, af O. O. nr. 166
Hallandsaas, Udsigt fra, til Rösjöholm i Skaane nr. 336
Hallingdal, en Høstscene i nr. 563
Hallingdandsen nr. 499
Hallstahammar ved Strømsholms Canal nr. 782
Halmstad, Prospect af nr. 161
Halévy, Jacques, Componist nr. 133
Hamar Kirkes Ruiner nr. 215
Hamborgs zoologiske Have, Parti af, med Central-Hotellet nr. 702
Hambroske, den, Bade- og Vaskeanstalt i Kjøbenhavn nr. 266
Hamerik, Asger, Concert af nr. 673
Hamerik, «Soirée musicale» i Casino nr. 527
Hamilton, Henning Ludvig Hugo, Greve, Minister nr. 212
Hammer, Otto Christian, Capitainlieutenant nr. 259
Hammeren paa Bornholm nr. 119
Hammerfest Kjøbstad i Finmarken nr. 282
Hammerich, Martin, Professor nr. 420
Hammerich, Martin, Professor nr. 421
Hammershus Fyr, det nye nr. 645
Hammershus Ruiner nr. 102
Hammershus Ruiner nr. 621
Hamnskär Fyrtaarn i Göteborgs Skjærgaard nr. 594
Handelsberetning til «Illustreret Tidende» af Adolf Rosenkilde nr. 346
Hannovers Akvarium nr. 452
Hans', Kong, Gaard i Aalborg nr. 477
Hansen A. N., Etatsraad nr. 729
Hansen C. F., Generallieutenant, Krigsminister nr. 720
Hansen Chr., kgl. Kammersanger nr. 686
Hansen E. B. M., Capitain nr. 249
Hansen Hans Peter, Bankdirecteur nr. 106
Hansen Heinrich, Professor nr. 665
Hansen Jep, i Jordkjær, Overconsistorialraad nr. 56
Hansen Paul Botten-, Bibliothekar nr. 515
Hansen Theophilus, Architekt nr. 440
Hansestæder, i to. En Reiseskizze af Hother Tolderlund nr. 127
Hansestæder, i to. En Reiseskizze af Hother Tolderlund nr. 129
Hanssen, Hans Peter, Raadmand nr. 139
Hansteen, Christopher, Professor nr. 112
Harald Haarfagres Gravhøi ved Karmsund nr. 448
Harald Mindesmærke ved Haugesund, afsløret paa Norges Tusindaarsfest den 18. Juli 1872 nr. 673
Hardenberg, Grevskabet nr. 756
Harem, et fyrsteligt, i Stambul nr. 777
Harem, et fyrsteligt, i Stambul nr. 778
Harsdorff, Casper Frederik, Statue af Th. Stein nr. 458
Harte, Bret, Forfatter nr. 707
Hartley Kulgrube, Slægtninge modtage de Forulykkedes Lig nr. 124
Hartmann, Johan Peter Emilius, Componist nr. 63
Hartmann, Johan Peter Emilius, Componist nr. 763
Hartmanns Musik til Balletten «Thrymskviden» nr. 440
Harve, en roterende nr. 2
Harve, en smaalandsk Led- eller Lænke- nr. 36
Harve, og Saamaskine, Roots nr. 30
Hasselbacken med Bellmansegen i Djurgården ved Stockholm nr. 314
Hasselriis, Louis, Billedhugger nr. 780
Hauch, C., Breve fra, til B. S. Ingemann nr. 531
Hauch, C., Breve fra, til B. S. Ingemann nr. 532
Hauch, C., Breve fra, til B. S. Ingemann nr. 534
Hauch, C., Breve fra, til B. S. Ingemann nr. 535
Hauch, C., Breve fra, til B. S. Ingemann nr. 537
Hauch, C., Breve fra, til B. S. Ingemann nr. 540
Hauch, Johannes Carsten, Digter nr. 131
Hauch, Johannes Carsten, Digter nr. 651
Hauge, Hans Nielsen nr. 97
Haussmann, Baron, Seinepræfect nr. 463
Have, den zoologiske, ved Frederiksberg, fra, nr. 770
Have, i London, Søndagsglæder i nr. 676
Haveselskabets Udstilling den 5. til 9. October 1872 nr. 682
Haveudstilling, deninternationale i Hamborg fra 2. til 12. September 1869 nr. 522
Havin, Léonor Joseph, Redacteur nr. 481
Havis, den grønlandske, ved Islands Kyster nr. 283
Havstrile, en paa Retour nr. 420
Havstrilerne, af J. S. Welhaven nr. 420
Hawleigh til Hawleigh Court. Efter det Engelske nr. 485
Hawleigh til Hawleigh Court. Efter det Engelske nr. 486
Hawleigh til Hawleigh Court. Efter det Engelske nr. 487
Hedberg, Frans, Forfatter nr. 651
Hedegaard, en jydsk nr. 635
Hedevig, Fortælling nr. 479
Hedevig, Fortælling nr. 480
Hedevig, Fortælling nr. 481
Hedevig, Fortælling nr. 482
Hee Kirke nr. 650
Heiberg, Buste, modelleret af H. V. Bissen nr. 50
Heiberg, Christen, Professor nr. 662
Heiberg, Digt af H. C. Andersen nr. 115
Heiberg, Gjenoptræden nr. 2
Heiberg, Grav, Digt af Claud. Rosenhoff nr. 100
Heiberg, Johan Ludvig, Digter nr. 50
Heiberg, Johanne Louise, Skuespillerinde nr. 428
Heiberg, Johanne Louise, Skuespillerinde nr. 429
Heiberg, Johanne Louise, Skuespillerinde nr. 430
Heiberg, Peter Andreas, et Foredrag af Clemens Petersen nr. 276
Heiberg, Peter Andreas, et Foredrag af Clemens Petersen nr. 277
Heiberg, Portrait nr. 577
Heiberg, Statue af V. Bissen nr. 115
Heiberg, første trykte Digt, af P. Hansen nr. 161
Heiberg, om, af P. L. Møller nr. 171
Heine, Heinrich, Forfatter nr. 780
Helenekilde ved Tisvilde St. Hansaften nr. 45
Helgene, de smaa, efter det Engelske, nr. 662
Helgene, de smaa, efter det Engelske, nr. 663
Helgoland, om Søtræfningen ved nr. 248
Helle nr. 688
Hellenernes Konge, til, Digt af Fr. Nielsen nr. 408
Hellested i Stevns nr. 365
Hellig Olafs Liv og Død, et Maleri i Museet for nordiske Oldsager nr. 459
Hellig tre Konger paa Vestlandet i Norge nr. 490
Hellig tre Konger, af Claud. Rosenhoff nr. 173
Helligdomskilden, Klippeparti ved, paa Bornholm nr. 497
Helligdomsklipperne paa Bornholm nr. 102
Helliggeistes Kirkes Begravelsescapel nr. 502
Helsingborg Havn nr. 307
Helsingborg Prospect af nr. 108
Helsingborg med Kärnan i 1658 nr. 147
Helsingborg, Torv i nr. 108
Helsingfors, det nye Theater i nr. 67
Helsingfors, seet fra Søsiden nr. 434
Helsingør, Banegaard nr. 245
Helsingør, Havn og Ophalingsbedding nr. 263
Helsingør, Havn, Plan af nr. 263
Helsingør, Raadhus nr. 16
Helsingør, Sortebrødrehospital, Kirkesalen i nr. 324
Helsingør, nye Havneanlæg nr. 78
Helsingør, under Isgang i Sundet nr. 435
Helvedesbakkerne ved Nexø nr. 425
Helvedessten, Former til Støbning af nr. 144
Henri Eugène Philippe Louis, Prinds af Orleans og Hertug af Aumale nr. 615
Henri, Hertug af Bordeaux og Greve af Chambord nr. 733
Henrik, Prinds af Bourbon nr. 548
Henriksen, R. J. F., Etatsraad og Rector nr. 618
Heraldik, lidt nr. 688
Herbert, Auberon, Mr. nr. 254
Herkules og Hebe, Gruppe af A. Jerichau nr. 25
Herlufsholm Kirkes Skib og Chor nr. 729
Herlufsholm ved Nestved nr. 295
Hermann, en Criminalhistorie nr. 106
Hermann, en Criminalhistorie nr. 107
Hermann, en Criminalhistorie nr. 108
Hermann, en Criminalhistorie nr. 109
Herregaarde, to i Salling nr. 630
Herregaarden, paa, af Mercator, nr. 748
Herregaarden, paa, af Mercator, nr. 749
Herregaarden, paa, af Mercator, nr. 750
Herreros, don Manuel Breton de los nr. 567
Hertuginden fra Upsala nr. 215
Hertz, Henrik, Digter nr. 152
Hertz, Sang ved Jordfæstelsen af, af Fr. Paludan-Müller nr. 545
Hesselager i Fyen nr. 307
Heste, drevne til Melbourne Marked nr. 116
Heste, fra Frederiksborg Stutteri, bestemte til Bortlodning nr. 651
Heste, orientalske, indkjøbte til Frederiksborg Stamstutteri nr. 733
Hestebaner i Nordamerikas Byer nr. 135
Hesteepidemien i New York nr. 688
Hesteprydelser fra Hedenold nr. 137
Hesterøverier af tydske Cavallerister paa Mors nr. 257
Hestmandö i Nordland nr. 418
Hetsch, Gustav Frederik, Professor nr. 117
Hierta, Lars Johan, Rigsdagsmand nr. 387
Hierta, Lars Johan, Rigsdagsmand nr. 388
Hillerøds Kirker og Klokker, af J. Kønigsfeldt nr. 300
Hilsen, sidste, fra en falden Konstner nr. 237
Himmelbjerget nr. 495
Himmelbjerget Udsigt til, fra Sveibæk nr. 257
Himmelbjerget den nye Pavillon nr. 305
Hindsgavls Odde, Udsigt fra nr. 241
Hingsten «Abdallah» nr. 513
Hingsten «Grandtyrk» nr. 513
Hingsten «Odin» nr. 513
Hingsten «Padischah» nr. 513
Hingsten «Vezir» nr. 513
Hingsteskuet i Roeskilde den 12. og 13. September 1865 nr. 313
Hirschholm, Kirken paa den gamle Slotsgrund nr. 104
Hirschholm, Slot nr. 104
Hirschholm, Sophie Magdalene og nr. 104
Hirschholmsbægeret paa Rosenborg nr. 286
Hirtshals Fyr nr. 166
Historie, en florentinsk nr. 521
Historie, i Billeder (gamle Skibe) nr. 39
Hitterdalskirkens Forgang, ventende Kirkegængere i nr. 614
Hjelm, Øen nr. 160
Hjemfart fra et «Pickenik» i St. Petersborgs Omegn nr. 652
Hjemreisen, af Robert Watt nr. 148
Hjemveien, paa nr. 423
Hjort, H. P. C., Lieutenant nr. 245
Hjort, Peder, Professor nr. 636
Hjuldampbaad «Hjeilen» nr. 90
Hobart Pascha, Contreadmiral nr. 490
Hofballet paa Christiansborg den 6te Januar 1868 nr. 485
Hofdame, en, en Historie i Samtaler, af Carit Etlar nr. 483
Hoffmann, J. A. F., Major nr. 249
Hofs, det russiske, Ankomst til Moskwa den 4de Februar 1874 nr. 753
Hogarths Titelkobber til Kirbys Perspectivlære nr. 25
Hohenlohe-Schillingsfürst, Fyrste af, Minister nr. 426
Holberg, Ludvig, Statue til det nye kongelige Theater nr. 734
Holberg, Stokkeknap nr. 37
Holberg, Udenlandsreiser, af H. H. Nyegaard nr. 709
Holbæks nye Kirke nr. 620
Holck, Anna, Vincens Stensens Frue nr. 536
Holckenhavn, Syd for Nyborg nr. 85
Holmegaard nr. 729
Holmens Kirkegaard nr. 442
Holmens Kirkes Indre efter dens Istandsættelse nr. 729
Holmestrand, Parti ved Kirken nr. 403
Holmestrand, seet fra Seen nr. 403
Holmestrand, ved, Digt af A. Munch nr. 722
Holst, Elisabeth, kgl. Skuespillerinde nr. 590
Holst, Poul Christian, Statsraad nr. 232
Holst, Wilhelm Conrad, Instructeur nr. 660
Holstein-Holsteinborg, Ludvig Henrik Carl Herman, Greve af, Conseilspræsident nr. 94
Holstein-Holsteinborg, Ludvig Henrik Carl Herman, Greve af, Conseilspræsident nr. 664
Holsteinborg Herresæde paa Sjælland nr. 52
Holstenhus i Fyen nr. 322
Holum i Hjaltedal nr. 85
Homannsbyen i Christiania nr. 149
Homannsbyen i Christiania nr. 392
Hongkong nr. 607
Hongkong nr. 611
Hongkong nr. 614
Hongkong nr. 616
Hongkong nr. 617
Hongkong nr. 624
Hongkong Nedlæggelsen af Landtouget til det store nordiske Telegrafselskabs Linie fra, til Shanghai i Deepwater Bay nr. 594
Hooge, Hallingen, et Besøg paa nr. 23
Hoogly-Floden i Calcutta efter Hvirvelstormen den 5. October 1864 nr. 270
Hope Rashleigh, en Fortælling efter det Engelske nr. 322
Hope Rashleigh, en Fortælling efter det Engelske nr. 323
Horn, det oldenborgske paa Rosenborg nr. 368
Hornbæk, Sildefiskere fra, bringeFangsteniland nr. 426
Hornbæk, en Aftenstund ved nr. 131
Horndalsfjeldet i Bergens Stift, Digt af A. Munch nr. 763
Horne Kirke ved Faaborg nr. 274
Horsens, Markedsscene i nr. 248
Horsens, Raadhus nr. 95
Horsens, Straffeanstalt nr. 93
Horsens, Søndergade nr. 93
Horten med Carljohans Værn, seet fra Keisermarken nr. 422
Hosebaandsordenen og dens Historie i Danmark, af Carl Andersen nr. 174
Hospitalerne i London nr. 770
Hospitalskibet for Sømænd «Dreadnought» i Greenwich nr. 552
Hostrup, Jens Christian, Digter nr. 310
Hotel Glashal nr. 706
Hotel Sidefaçade til Hovedvagtsgaden nr. 700
Hotel d'Angleterre paa Kongens Nytorv nr. 700
Hougsund i Ringerike nr. 754
Hovedbedækninger, tre, fundne i Brarup Mose i Angel nr. 67
Hoveriets Afløsning, Hundredaarsdagen for, paa Bernstorff, den 20de Juli 1866 nr. 357
Howe, Elias, Symaskinens Opfinder nr. 423
Huggeøvelser i Japan nr. 256
Hugo, Victor, Digter nr. 153
Hull, den for nordiske Søfarende byggede Sanct Nikolai Kirke i nr. 608
Hultmann, F. V., kgl. Skuespiller nr. 713
Humbert, Formæling nr. 450
Humbert, Kronprinds af Italien nr. 257
Humlebæks Capel nr. 456
Humleplukning i Østeråker Sogn i Södermanland nr. 464
Hummel, Christian Gotfred, Directeur nr. 676
Hun er brillant, af Jul. Chr. Gerson nr. 361
Hun er brillant, af Jul. Chr. Gerson nr. 362
Hunde-Menneskene Adrian og Feodor Jeftichew nr. 738
Hundemarkedet i Paris, Skizzer fra nr. 748
Hundesælger, en londonsk nr. 632
Hus, russisk, ved Verdensudstillingsbygningen i Paris nr. 398
Husarpatrouille, en østerrigsk, passerer Forpostlinien nr. 354
Husarregiment, et ungarsk, paa Afmarche fra Pesth til Venedig nr. 353
Huset Nr. 14 bag Børsen nr. 350
Huset paa Trønninge Mark, af Fr. Algreen-Ussing nr. 73
Huslæreren, af Fr. Algreen-Ussing nr. 508
Husqvarna Geværfabrik ved Jønkøping nr. 398
Hvad Fætter Bill fortalte, af Forf. til «Brands Døttre» nr. 730
Hvad en Stum kan fortælle, af L'amica nr. 445
Hvad en Stum kan fortælle, af L'amica nr. 446
Hvad er en Student? af Fr. AlgreenUssing nr. 32
Hvad hedder han? af C. V. nr. 311
Hvad hedder han? af C. V. nr. 312
Hvad hedder han? af C. V. nr. 313
Hval, den første, af S. Hallas nr. 435
Hval, paa Berufjord, Mandskabet fra det danske Fiskeriselskabs Skibe jage en nr. 435
Hvalerne i Sundet nr. 737
Hvalfanger i Sydhavet, ombord i en nr. 168
Hvalfangst, en, ved Taasinge nr. 62
Hvalfangsten udfor Priors Havn ved Sundet den 1ste November 1873 nr. 737
Hveberg, M. O. B., Oberst nr. 243
Hvedholm nr. 722
Hveen nr. 132
Hveen Klokketaarn nr. 132
Hveen St. Ibs Kirke nr. 132
Hvem har saa Ret, Monrad eller Bjerring? af C. Flor nr. 121
Hvem var den Lykkeligste? af H. C. Andersen nr. 461
Hvilken Kongeslægt hersker i Danmark? af Otto Algreen-Ussing nr. 246
Hvirvelvinden og Kirketaarnet nr. 640
Hvor blive vore gamle Klæder af? nr. 300
Hvoraf kommer Navnet Vartov? af ff nr. 78
Hvordan Mennesket voxer, oversat efter Rudolph Virchow nr. 61
Hvorfor Anna tog mig nr. 618
Hvorfor Anna tog mig nr. 619
Hvorfor Anna tog mig nr. 620
Hvorfor min Onkel var Pebersvend, efter det Engelske nr. 50
Hvorledes Frøken Camilla blev forlovet, af Liseppe nr. 306
Hvorledes Frøken Camilla blev forlovet, af Liseppe nr. 307
Hvorledes Thomas Lund blev en Mand, af Mercator nr. 732
Hvorledes Thomas Lund blev en Mand, af Mercator nr. 733
Hvorledes Thomas Lund blev en Mand, af Mercator nr. 734
Hvorledes Thomas Lund blev en Mand, af Mercator nr. 735
Hvorledes de gik Døden imøde nr. 633
Hvorledes jeg fik mig en Kone, af Fritz Reuter, nr. 396
Hvorledes jeg fik mig en Kone, af Fritz Reuter, nr. 397
Hvorledes jeg fik mig en Kone, af Fritz Reuter, nr. 398
Hvorledes man skal fange Bjørne, Digt af H. V. Kaalund nr. 705
Hyacinthe, Pater nr. 535
Hyde Park, Urolighederne i, den 23. Juli 1866 nr. 358
Hylder af Jern til Vinkjældere nr. 168
Hymen fortæller, af Klok nr. 413
Hyppeplov, en fransk nr. 260
Hyrdedrengen, et Eventyr nr. 169
Hyères, Palmetorvet i nr. 276
Håfveruds Aquaduct ved Dalslands Canal nr. 525
Hægerland i Vraadal i Thelemarken nr. 747
Hændelse, den mærkeligste, i Oberst Cranketts Liv nr. 666
Hængebro paa Brahetrolleborg nr. 12
Hængekøier, Felt-, for den franske Armee nr. 107
Hærførere, franske, i 1870 nr. 567
Hærførere, franske, i 1870 nr. 568
Hærførere, franske, i 1870 nr. 569
Hærførere, franske, i 1870 nr. 573
Hærførere, preussiske, i 1870 nr. 569
Hærførere, preussiske, i 1870 nr. 570
Hærførere, preussiske, i 1870 nr. 573
Höckert, Johan Frederik, Maler nr. 366
Höganäs og Ryd i Skaane nr. 310
Høg efter «All the year round», af L. Moltke nr. 419
Høg efter «All the year round», af L. Moltke nr. 420
Høg efter «All the year round», af L. Moltke nr. 421
Høg over Høg, Fortælling efter Wilkie Collins nr. 24
Høg over Høg, Fortælling efter Wilkie Collins nr. 26
Høibroplads i Kjøbenhavn, paa nr. 174
Høibroplads paa Juleaften nr. 431
Høierup Kirke paa Stevns nr. 110
Høiesteretssagen mod Redacteur Bille nr. 385
Høkogningsforsøgene paa Landbohøiskolen nr. 439
Hønefossen nr. 597
Hønefossen paa Ringerike, af Fr. Algreen-Ussing nr. 349
Høpresse, Flachats nr. 33
Hørup Hav, Indseilingen til nr. 234
Høspredemaskine, den amerikanske nr. 514
Høstbillede, det sidste Læs kjøres ind paa Ulriksdal nr. 420
Høstemaskine, David Zugs nr. 260
Høstgilde, et nr. 527
Høstminde, Digt af Ludv. Bödtcher nr. 309
Høvdingshal, en nordisk, ved Aar 1000 nr. 542
Høvogn, en nr. 628
Høyen, Niels Lauritz Andreas, Professor nr. 554
«Hadrivhjem», det bornholmske, af J. P. Knudsen nr. 727
«Heimdal», Indisning nr. 70
«Heimdal», Skruecorvetten, i Dyrefjorden i Island 1860 nr. 42
«Hekla» under Stormen i Nordsøen 1862 nr. 152
«Helvedes-Hölen» i Mesna-Elven ved Lillehammer nr. 196
«Hjeilen», Hjuldampbaad nr. 90
«Hundene skal have Mad», efter et Maleri af Otto Bache nr. 667

I

© Det Kongelige Bibliotek 2002 Om Copyright