KB logo
iti_logo_3.gif


Topografisk indeks


Illustreret Tidende Forside
Hjælp
INDEX for Årgang 1-15

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

F

Fa-Tutto, Don, af Paul de Musset ved H. P. Holst, nr. 404
Fa-Tutto, Don, af Paul de Musset ved H. P. Holst, nr. 405
Fa-Tutto, Don, af Paul de Musset ved H. P. Holst, nr. 406
Fa-Tutto, Don, af Paul de Musset ved H. P. Holst, nr. 407
Fa-Tutto, Don, af Paul de Musset ved H. P. Holst, nr. 408
Fa-Tutto, Don, af Paul de Musset ved H. P. Holst, nr. 409
Faaborg, T. C., Oberst nr. 251
Faaborgs Havn nr. 495
Faareveile Kirke i Odsherred nr. 123
Fabelen om Løvens Jagt nr. 685
Fabricius, Frederik, Regensprorst nr. 751
Faddergaven, af Onkel Adam nr. 297
Fadinger, Stefan, Scene af Bondekrigen i Øvre Østerrig, af M. G. nr. 254
Fagernæs i Nordre Aurdal nr. 268
Faidherbe, General, Øverstcommanderende over den franske Nordarmee nr. 592
Failly, General nr. 567
Fakkeldandsen i Balletten «Valdemar» nr. 494
Fakkelskin, ved nr. 492
Fakkeltog, Studenternes, i Charlottenlund til Kronprindsen og Kronprindsessen den 9de September 1869 nr. 521
Fakkeltoget for Kongefamilien i Viborg den 19de Juli 1874 nr. 775
Fakkeltoget for Marquis di Torre Arsa den 28de Juli 1861 nr. 97
Falkekappe, en, paa Rosenborg nr. 272
Falun, Parti af Stortorvet i nr. 731
Falun, Smeltehytte ved nr. 386
Falun, Stora Kopparbergs Grube nr. 386
Familiescene, en nr. 744
Familiescene, i Dalarne nr. 772
Fane, de danske Studenters nr. 145
Fane, de lundensiske Studenters nr. 145
Fane, de norske Studenters nr. 145
Fane, de upsalensiske Studenters nr. 145
Fanefesten i Universitetsgaarden den 12te Juni 1862 nr. 145
Faneindvielse, det akademiske Skyttecorps' nr. 422
Fange, én nr. 662
Fangehullet, i, paa Graasten nr. 252
Fangenskab, fjorten Dages, et Stykke Dagbog af H. Tolderlund nr. 252
Fangenskab, fjorten Dages, et Stykke Dagbog af H. Tolderlund nr. 253
Fanger i Newgate, der foretage den reglementerede Bevægelse nr. 654
Fantasiens Ø i Præstevænget ved Frederiksborg nr. 217
Fantejenten, af Ivar Ring nr. 533
Fantejenten, af Ivar Ring nr. 534
Fantejenten, af Ivar Ring nr. 535
Fantomer nr. 222
Fanø, Havnen ved nr. 53
Fanø, Parti af nr. 139
Fanø, en Dag paa nr. 568
Fanøpige, en nr. 53
Farbroder, af Beatus Dodt nr. 305
Farbroder, af Beatus Dodt nr. 306
Farini, Carl Ludvig, Statholder i Neapel nr. 67
Farragut, Admiral nr. 417
Farumgaard nr. 48
Fastelavn nr. 21
Fastelavnsløier i Studenterforeningen nr. 181
Fastelavnsløier i en Landsby nr. 646
Fastelavnsløier paa Landet nr. 127
Fastelavnstegninger, af Nicy nr. 335
Fatburen paa Bjørkvik i Østergøtland nr. 164
Fattigdommen før og nu nr. 517
Faustas Flugt, Novelle af Ernest Boysse, efter det Franske ved J. B., nr. 427
Faustas Flugt, Novelle af Ernest Boysse, efter det Franske ved J. B., nr. 428
Faustas Flugt, Novelle af Ernest Boysse, efter det Franske ved J. B., nr. 429
Favre, Jules, Deputeret nr. 393
Faxe Havn nr. 361
Feggeklit paa Mors nr. 749
Felix, min Ven, og jeg, af H.F.Ewald nr. 759
Felix, min Ven, og jeg, af H.F.Ewald nr. 760
Felix, min Ven, og jeg, af H.F.Ewald nr. 761
Felix, min Ven, og jeg, af H.F.Ewald nr. 762
Felix, min Ven, og jeg, af H.F.Ewald nr. 763
Felsted Odde ved Vesterhavet, en Familiebolig ved nr. 730
Felten, fra nr. 225
Felten, fra nr. 226
Felten, fra nr. 227
Felten, fra nr. 228
Felten, fra nr. 230
Felten, fra nr. 231
Felten, fra nr. 232
Felten, fra nr. 233
Felten, fra nr. 234
Felten, fra nr. 235
Felten, fra nr. 242
Feltkanon, den armstrongske, i China nr. 62
Feltkanon, den preussiske firepundige nr. 598
Feltlivet, en Scene fra nr. 236
Feltposten i den fransk-preussiske Krig nr. 604
Feltpostens Ankomst, efter nr. 228
Felttog mod Indianerne, de forenede Staters sidste nr. 38
Feltvagtens Tidsfordriv i ledige Øieblikke ved Strib Færgegaard nr. 243
Fem Aar, efter det Engelske nr. 217
Fem Aar, efter det Engelske nr. 218
Fenger, Carl Emil, Finansminister nr. 5
Fenger, Johannes Ferdinand, Sognepræst nr. 86
Fenieres Fængsling i Dublin nr. 337
Feriebesog, et, af Jorgen Dnistel nr. 15
Feriereisende, Brev til en nr. 431
Fest i Hirschholm Slotshave den 16de September 1861 nr. 104
Fest i Regensens Læsesal paa Communitetets Trehundredaarsdag i 1869 nr. 506
Festballet i Casino den 9de Februar 1860 nr. 21
Festballet i Gøteborgs Børssal den 4de November 1862 nr. 165
Festballet i Riddersalen paa Christiansborg den 12te August 1869, i Anledning af Kronprindsens og Kronprindsessens Formæling nr. 518
Festballet paa Christiansborg den 10de November 1766, i Anledning af Christian VII.'s og Caroline Mathildes Formæling nr. 372
Festen for den archæologiske Congres hos Kong Oscar II. paa Drottningholm i 1874 nr. 780
Festen i New York for Professor Morse nr. 616
Festen paa Skovlykken ved Stensballegaard den 4de Juli 1861 nr. 97
Festgave, Musikforeningens, til J. P. E. Hartmann nr. 767
Festmaaltidet for Slesvigerne paa Eremitageplainen den 30te Juli 1861 nr. 98
Festmaaltidet for det japanske Gesandtskab i Børssalen den 20de April 1873 nr. 710
Festmaaltidet i Upsala botaniske Have ved Magisterpromotionen den 31te Mai 1869 nr. 508
Festsang, afsungen den 1ste Juni 1867 i Fredensborg Slotshave, af Fr. Paludan-Müller nr. 401
Fibiger, Ilia, Forfatterinde nr. 666
Fibiger, Jacob Scavenius, Generalmajor nr. 108
Fibiger, Mathilde, Forfatterinde nr. 666
Figentræet, af J-s. nr. 131
Figueras, Don Estanislao, den spanske Republiks Præsident nr. 701
Fileværket i Dyrehaven nr. 561
Fine Fornemmelser, af B. C. nr. 555
Fingals Grotte paa Staffa, af Henrik Scharling nr. 220
Finkirken ved Kjøllefjord nr. 470
Finland, Billeder fra nr. 416
Finner, norske, paa et Dampskib nr. 484
Finsen, Hilmar, Landshøvding nr. 773
Finspong Kanonstøberi ved Norrkøping nr. 407
Fire Huse nr. 682
Firskillingsselskabet, af Fred. Algreen-Ussing nr. 284
Firspænd-Clubbens Møde i Hyde Park nr. 723
Fischer, Frederik, Redacteur nr. 509
Fisk, James, jr., Kjøbmand nr. 542
Fiskeplads, en, mellem Ringkjøbing og Nissum Fjorde nr. 760
Fiskerbaade i den engelske Canal nr. 132
Fiskere, belgiske, under Islands Kyst, med Borgarfjeldet i Baggrunden nr. 278
Fiskere, danske nr. 406
Fiskere, der drage Vaad ved Skagen nr. 530
Fiskere, drage Garn nr. 401
Fiskere, komme hjem ved Arildsleie i Skaane nr. 436
Fiskere, ved Vesterhavet nr. 133
Fiskeren og hans Søn, Gruppe af O. Evens nr. 84
Fiskerens Broder, en Fortælling af Charles Deslus nr. 285
Fiskeri i en norsk Fjeldbygd nr. 539
Fiskeriselskab, det danske, af J. C. M. nr. 335
Fiskerliv, eller den Ene Arbeidet, den Anden Lønnen nr. 426
Fisketorvet ved Gammelstrand i Kjøbenhavn nr. 136
Fitzroy, Robert, Admiral nr. 261
Fjeleboden, fra, af J. M. nr. 170
Fjenneslevrunestenen, om nr. 550
Fjernt fra Danmark eller et Costumebal ombord nr. 34
Flaaden, den første Afdeling af, der forlader Kjøbenhavns Rhed den 24de Marts 1861 nr. 79
Fladager, Ole, Billedhugger, Digt af A. Munch nr. 599
Flaskerensemaskine nr. 168
Flensborg Byes og Amts Hædersgave til Nicolai Ahlmann nr. 440
Flensborg danske Kirke, Alteret i. nr. 399
Flensborg danske Kirke, et Par Alterstager til nr. 344
Flensborg den danske Menigheds Gave til Pastor Graae nr. 281
Flensborg, Hovedgade nr. 399
Flensborg, Kirkegaard, med Levemonumentet af Bissen nr. 150
Flensborg, Nørretorvet i nr. 196
Flensborg, fra, den 25de Juli 1862 nr. 148
Flensburg, Vilhelm, Biskop nr. 454
Florenz nr. 30
Florenz med Kongens Residensslot Palazzo Pitti nr. 283
Florisdorff ved Wien, Skandsearbeidet udenfor nr. 355
Fluen, en Fortælling, af J. F. nr. 113
Flygare Carlén, Emilia, Forfatterinde nr. 298
Flygel, et Concert-, af Hornung & Mellers Fabrik nr. 131
Flygel, et Concert-, af Hornung & Mellers Fabrik nr. 691
Flyttedag, en, i Kjøbenhavn nr. 135
Flyttedagen, af H. C. Andersen nr. 20
Flyveskrift, et, af Carl Valter nr. 381
Flyveskrift, et, af Carl Valter nr. 382
Flyveskrift, et, af Carl Valter nr. 383
Fodkys paa Sanct Peters Statue i Rom nr. 694
Fodringsfeil som Aarsag til Fordøielseslidelser hos Hesten, af G. Westring nr. 52
Fog, Brun Juul, Provst nr. 661
Folkemøde, det nordiske, ved Stehag den 4de August 1867 nr. 411
Folketro, dansk, fra de seneste Dage, ved Fr. B. nr. 698
Fonnesbech, C. A., Kammerherre, Minister nr. 198
For 150 Aar siden (om Tordenskjold) nr. 76
For hundrede Aar siden, af Carl Andersen nr. 372
Foraar nr. 761
Foraarsblomst, den første nr. 78
Foraarsfest-Minder fra Stockholm den 1ste Mai nr. 762
Foraarsflyttedag, Digt af V. Andresen nr. 655
Foran Khedivens Palads Kasr-el-Ali i Kairo nr. 702
Forbach nr. 569
Forbachs Indbyggere flygte, den 6te August 1870 nr. 570
Forbes, Archibald, «Daily News'» Correspondent nr. 596
Forbindelsesbro, Forslag til en, mellem St. Clemenstorv og Søndergade i Aarhus nr. 650
Forchhammer, Digt af Fr. Nielsen nr. 326
Forchhammer, Johan Georg, Conferensraad, Geolog nr. 42
Foreland, det nye Fyr nr. 9
Forelæsninger nr. 84
Forey, Elie Frédéric, Marechal nr. 668
Forgylderske, den lille, af B. Auerbach nr. 771
Forhal, den store, i Verdensudstillings-bygningen i Paris nr. 396
Forladt! nr. 388
Forlovelseshistorie, en, af C. R. nr. 739
Forlovelseshistorie, en, af C. R. nr. 740
Forlovelseshistorie, en, af C. R. nr. 741
Formæling, Kronprinds Frederiks og Kronprindsesse Lovisas, den 28de Juli 1869 nr. 516
Formælingshøitiden i Christiania den 28de Juli 1869, med Fyrværkeriet paa Ladegaardsøen og Illuminationen af Oscarshal nr. 517
Forposter, vore, ved Jernbanebroen i Rendsborg nr. 227
Forretning, min første ministerielle, ved August Blanche nr. 265
Fortepiano, et taffelformet, af Ludvig Wulff & Co.'s Fabrik nr. 132
Fortid og Nutid, efter Grevinde de Bassanville nr. 151
Fould, Achilles, Minister nr. 116
Foyeren i den store Opera i Paris nr. 701
Fra Morgen til Aften, af Carl Valter nr. 219
Fra Morgen til Aften, af Carl Valter nr. 220
Fra Reisen, af A. M. Glückstad nr. 160
Fra Reisen, af A. M. Glückstad nr. 161
Fra Røgterhytten, Skizze af C. N. nr. 178
Fra en Reise i Norge, af S. Larpent, nr. 174
Fra en Reise i Norge, af S. Larpent, nr. 176
Fra en Reise i Norge, af S. Larpent, nr. 178
Fra en Reise i Norge, af S. Larpent, nr. 181
Fra en Reise i Norge, af S. Larpent, nr. 184
Fra en Reise i Norge, af S. Larpent, nr. 186
Fra en dansk Søofficeers Reise, af O. I. nr. 289
Fra en dansk Søofficeers Reise, af O. I. nr. 290
Fra en dansk Søofficeers Reise, af O. I. nr. 293
Fra forrige Aarhundrede, af H. Stein nr. 184
Fragmenter af Selskabslivet, af Adolf Rosenkilde nr. 374
Frank, Mrs., efter det Engelske ved P. B. nr. 675
Frankfurt am Mains Domkirke nr. 415
Franklins, Sir John, Skjebne nr. 1
Franklins, sidste Rapport nr. 2
Frankrig efter Krigen nr. 601
Frankrig efter Krigen nr. 602
Frankrig efter Krigen nr. 603
Frankrig efter Krigen nr. 604
Frankrig efter Krigen nr. 605
Frankrig efter Krigen nr. 606
Frankrig efter Krigen nr. 607
Frankrig efter Krigen nr. 608
Frankrig efter Krigen nr. 609
Frankrig efter Krigen nr. 610
Franske Gjester, Festmaaltidet for de, paa Klampenborg den 13de August 1867 nr. 413
Franske Moder nr. 718
Franske Soldater føres bort i Krigsfangenskab nr. 577
Franske Tropper forlyste sig i Moselfloden ved Metz nr. 567
Franske Troppers Indtog i Reims efter Tydskernes Bortmarche nr. 692
Franske de, i Tivoli den 12te August 1867 nr. 412
Franske de, ombord i «Horatio» udfor Helsingor den 14de August 1867 nr. 413
Franske de, paa «Lokes Høi» ved Vedbæk den 13de August 1867 nr. 412
Franskmændenes Bortmarche fra Rom den 11te December 1866 nr. 380
Frants II., Konge af Neapel nr. 46
Franz Ankomst til «Römeren» i Frankfurt nr. 206
Franz Besog i Paris nr. 424
Franz Joseph, Keiser af Østerrig nr. 209
Franz Kroning som Konge i Ungarn nr. 405
Franz complimenterer Marechal Canrobert ved Revuen paa Longchamps nr. 424
Fredensborg nr. 400
Fredensborg Banegaard nr. 245
Fredensborg af Fred. Algreen-Ussing nr. 90
Fredericia Jernbanegaard nr. 551
Fredericia Raadhus nr. 7
Fredericiaslagets Femogtyveaarsdag den 6te Juli 1874, fra Festen i Anledning af nr. 772
Frederik Ankomst til Løgstør den 13de Juli 1861 nr. 98
Frederik Ankomst til St. Johanneskirken den 25de August 1861 nr. 101
Frederik Bisættelse i Roeskilde den 6te Juli 1863 nr. 199
Frederik Bro over Alssund, Levninger af nr. 242
Frederik Canal ved Løgstør nr. 97
Frederik Ferdinand, Arveprinds til Danmark nr. 197
Frederik Grundloven og de faldne Krigere, Mindesmærke for nr. 432
Frederik III.'s Krystalbæger paa Rosenborg nr. 311
Frederik Kong, Digt af C. Ploug nr. 217
Frederik Lig afhentes fra Dampskibet «Slesvig» nr. 220
Frederik Lig føres gjennem Havnen til Christiansborg nr. 220
Frederik Lig føres paa Dampskibet «Slesvig» til Kjøbenhavn nr. 219
Frederik Lig paa Castrum doloris paa Christiansborg nr. 221
Frederik Ligtog den 19de December 1863 nr. 222
Frederik Ligtog, Kong, Digt af C. Ploug nr. 222
Frederik Mindestøtten paa Himmelbjerget for nr. 756
Frederik Monument paa Rytterknægten nr. 102
Frederik Rytterstøtte nr. 648
Frederik Rytterstøtte opstilles paa Slotspladsen nr. 716
Frederik Rytterstøtte paa Christiansborg Slotsplads nr. 735
Frederik Statue i Odense nr. 456
Frederik Telt i Leiren ved Flensborg 1859. nr. 1
Frederik V.'s Pistol paa Rosenborg nr. 290
Frederik VII's Bro over Alssund nr. 135
Frederik VII., Konge til Danmark nr. 217
Frederik modtager Lykønskninger i det store Throngemak den 6te October 1861 nr. 106
Frederik paa Castrum doloris paa Glücksborg nr. 218
Frederik Æreport for Kong, i Fredensborg nr. 116
Frederik, Kronprinds nr. 57
Frederik, Kronprinds nr. 462
Frederiks, H. K. H. Kronprinds, Ankomst til St. Petersborg den 20de Januar 1874 nr. 750
Frederiks, Kronprinds, Svea Lifgardets Fest paa Hasselbacken den 13de September 1868 nr. 470
Frederiks, Kronprinds, og Kronprindsesse Lovisa, Digt af Carl Andersen nr. 462
Frederiks, Prinds, og Prindsesse Alexandras Confirmation i Slotskirken den 19de October 1860 nr. 57
Frederiksberg Allee, fra nr. 386
Frederiksberg en Søndag i Alleegaden paa nr. 141
Frederiksberghave Smørrebrødsplainen, Pintsemorgen. nr. 453
Frederiksberghave i 1786, af Cax nr. 347
Frederiksborg Fæstning ved Stockholm. nr. 492
Frederiksborg, Banegaard nr. 245
Frederiksborg, Brand den 17de December 1859 nr. 13
Frederiksborg, Digt af Fr. Reinhardt nr. 13
Frederiksborg, Dør foræret til Kirken nr. 109
Frederiksborg, Gjenopførelse nr. 65
Frederiksborg, Kongens Pavillon ved Badstuen nr. 109
Frederiksborg, Ringrendingsporten ved nr. 702
Frederiksborg, Rosen eller Ridderstuen paa nr. 17
Frederiksborg, Slotskirke, af J. P. F. Kønigsfeldt. nr. 251
Frederiksborg, Slotskirkes Indre nr. 251
Frederiksborg, Stutteri nr. 651
Frederiksborg, Stutteri, arabiske Heste i nr. 161
Frederiksborg, indre Slotsgaard nr. 771
Frederiksborg, indre Slotsgaard, Portgalleriet i nr. 776
Frederiksborg, seet fra Jernbanestationen nr. 247
Frederiksborg, under Bygning nr. 109
Frederiksdalsveien, Gjennemskæring ved nr. 245
Frederikshaab, Prospect af nr. 142
Frederikshald nr. 395
Frederikshald nr. 557
Frederikshavn nr. 185
Frederikshavn Parti fra nr. 326
Frederikskirken Plan til Bebyggelse af Pladsen om nr. 140
Frederikskirken Plan til Fuldforelse af nr. 140
Frederikskirken Professor Jardins Plau til. nr. 113
Frederikskirken i Kjøbenhavn nr. 113
Frederikskirken paa Christianshavn nr. 9
Frederikslund paa Fyen nr. 439
Frederikssted paa St. Croix, fra nr. 446
Frederikssten Fæstning nr. 168
Frederikssunds Hilsen til Frederik VII. ved Forbiseilingen til Jægerspris nr. 58
Frederiksværk nr. 99
Frederiksværn og Staværn, Parti af nr. 335
Fregatskib, det sorte, efter det Engelske nr. 737
Fregatskib, det sorte, efter det Engelske nr. 738
Fregatten «Enosis», blokeret af den tyrkiske Flaade nr. 490
Frejs Høi ved Gamle Upsala, Gjennemskæring af nr. 779
Fremmede, den elegante, efter det Engelske nr. 779
Fremmede, den elegante, efter det Engelske nr. 780
Friaredans, efter Maleri af J. W. Wallander. nr. 326
Friedrich Carl, Prinds af Preussen nr. 228
Friedrich Wilhelm Ludvig, Prindsregent i Preussen nr. 43
Friedrich Wilhelm, Kronprinds af Preussen nr. 569
Friedrich det tydske Riges Kronprinds nr. 726
Friedrichsanlage ved Rumpenheim i Hessen nr. 59
Fries, Elias, Professor nr. 161
Frihed, fra, til Fængsel, af J. Plenge nr. 654
Frijs-Frijsenborg, Juel Wind, Lensgreve, Conseilspræsident nr. 320
Frijsenborg nr. 421
Frijsenborg to Loftsmalerier fra, af Otto Bache nr. 747
Frimurerlogen i Kjøbenhavn nr. 471
Frisk Luft, af O. Bang nr. 744
Frithiofs Gravhøi ved Sognefjord i Norge nr. 159
Fritsø Jernværk i Laurvig nr. 527
Fritsøhus ved Laurvig nr. 527
Frivillige indøves i Louvre nr. 571
Frodes Høi og Værebromølle nr. 419
Frogmore ved Windsor, det kongelige Mausoleum i nr. 193
Frogner Præstegaard og Kirke i Lier nr. 449
Frohsdorf i Nedreøsterrig, Mødet i nr. 726
Frokostscene, en nr. 577
Frokoststue, en, i Glasgow nr. 38
Frossard, General nr. 567
Frydendal i Holbæk Amt nr. 250
Fryxell, Anders, Historieskriver nr. 762
Frösön i Storsjön i Jemtland nr. 340
Frösön med Kungsgården i Jemtland nr. 342
Frøbelske Børnehave, den nr. 611
Frøkongens Brud, af Forf. til «Rettroende Eventyr» nr. 13
Frølich, Lorenz, Maler nr. 324
Fuglebjerget paa den færøske Holm Troldhoved nr. 290
Fugleburscrinolinen i Cranford. Efter «All the year round» nr. 221
Fuglereder, spiselige, Indsamling paa Java nr. 219
Fugleskydningen ved Julianehaab den 14de Juli 1862, af Carl Møller nr. 158
Fuglevennen i Tuilerihaven nr. 258
Fuldblodshesten «King Alfred» nr. 687
Fuldblodshingsten «Loke» nr. 617
Fuldbyrdelsen af Standrettens Dom over Førerne af de med «Virginius» til Cuba bestemte Frivillige nr. 741
Fyrstehuses, de nuregerende, Medlemsantal nr. 328
Fyrvækeriet paa Nørrefælled den 26de Mai 1867 nr. 401
Fyrvækeriet paa Rosenborg Exerceerplads den 11te August 1869 nr. 518
Fægtningen, efter nr. 234
Fængslet paa Hammershus, Fortælling af J. Paulli nr. 317
Fænø, Udsigt mod Hindsgavl nr. 272
Færder, Fyrtaarn ved Christianiafjordens Munding nr. 436
Færgebaad, den japanske nr. 764
Færgefart over en Flod i Ostindien nr. 764
Fæstningsterrainet udfor Halmtorvet, Plan af nr. 711
Fæstningsværkernes Bebyggelse ved Kjobenhavn nr. 478
Fætter Andreas, af Conradi nr. 509
Fætter Anthonys Testamente nr. 565
Fætter, vor amerikanske, af Forf. til «Familien Gorm» nr. 772
Fætter, vor amerikanske, af Forf. til «Familien Gorm» nr. 773
Fætter, vor amerikanske, af Forf. til «Familien Gorm» nr. 774
«Fanatikerne», Maleri af A. Tidemand. nr. 412
«Fangedandsen» i Grønland nr. 771
«Figaro» i Foyeren, af L. Dietrichson nr. 258
«Figaro» i Foyeren, af L. Dietrichson nr. 259
«For silde» nr. 782
«Freia», Postdampskibet nr. 178
«Fremtidsmusik» nr. 731
«Før Stormen», af Carit Etlar, Skizze af Slutningsscenen nr. 75

G

© Det Kongelige Bibliotek 2002 Om Copyright