KB logo
iti_logo_3.gif


Topografisk indeks


Illustreret Tidende Forside
Hjælp
INDEX for Årgang 1-15

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

D

Dagmar og Valdemar nr. 297
Dagmar, -Ballet i Casino den 9. Novbr. 1866 nr. 373
Dagmar, Afreise, Digt af Fr. Nielsen nr. 365
Dagmar, Ankomst til Kronstadt i 1866 nr. 370
Dagmar, Brudegaver til nr. 302
Dagmar, Brudegaver. En Bibel nr. 303
Dagmar, Bryllupshøitideligheden, Toget fra Vinterpaladset til Antichkoffpaladset nr. 376
Dagmar, Formæling, Illumination i St. Petersborg 1866 nr. 376
Dagmar, Indtog i St. Petersborg den 29. September 1866 nr. 369
Dagmar, Ombord paa Dampskibet Slesvig, ledsaget af de russiske Orlogsskibe Standard og St. Oluf nr. 366
Dagmar, Portrait, Digt af H. C. Andersen nr. 263
Dagmar, Prindsesse til Danmark nr. 263
Dagmar, Reise og Modtagelse i Rusland, af P. F. Giødesen nr. 369
Dagmar, Reise og Modtagelse i Rusland, af P. F. Giødesen nr. 370
Dagmar, gaaer ombord paa Dampskibet Slesvig, den 22 Septbr. 1866 nr. 366
Dahl, Frederik Peter Jacob, Professor nr. 226
Dahl, Niels, Marinemaler nr. 291
Dahl, Thorkild Christian, Stiftamtmand nr. 656
Dahlerup, H. B., Viceadmiral, Baron nr. 682
Daisys Prøvelser, efter det Engelske nr. 598
Daisys Prøvelser, efter det Engelske nr. 599
Daisys Prøvelser, efter det Engelske nr. 600
Daisys Prøvelser, efter det Engelske nr. 601
Daisys Prøvelser, efter det Engelske nr. 602
Daisys Prøvelser, efter det Engelske nr. 603
Daisys Prøvelser, efter det Engelske nr. 604
Dalarne, Mora i nr. 741
Dalarne, Udsigt fra Bergsängsbackarne nr. 739
Dalarne, fra nr. 772
Dalarne, i, af Hother Tolderlund nr. 708
Dalarne, til Kirke paa Julemorgen nr. 745
Dalarö, Badested ved Stockholm nr. 423
Dalfolk nr. 381
Dalkulla, en, der bærer et Barn til Daab nr. 45
Dalslands Canal nr. 525
Dalslands Canal nr. 533
Dalslands Canal nr. 542
Dalslands Canal nr. 543
Dalslands Canal nr. 544
Damascus nr. 46
Dameorchester, Fru Amann Weinlichs nr. 736
Dampbaaden «Svalen» nr. 46
Dampfærge, en, mellem Frankrig og England nr. 559
Dampfærge, over Svendborgsund nr. 709
Dampomnibusser nr. 649
Damporgel nr. 11
Dampskib, Ruthvens nye nr. 224
Dampskib, «Atlantics» Undergang den 2. April 1873 nr. 710
Dampskib, «Titania» nr. 623
Dampskibsselskabs, det forenede, nye Driftslocale i Kvæsthusgade nr. 693
Dampsprøiten i Virksomhed den 11. Februar 1865 nr. 282
Dampsprøiteprøverne i Krystalpaladsets Park ved London nr. 200
Dampvogn til Brug paa almindelige Veie nr. 22
Dampvædder, den nye, fra Armans Værft i Bordeaux nr. 269
Dampvædder, «Manassas» i Kamp med Corvetten «Preble» nr. 114
Dands, geistlig, paa Formosa nr. 20
Dandsekonsten, en Afhandling om, fra 1742 nr. 550
Dandsens Historie i Oldtiden, Smaabidrag til nr. 414
Danebrogsfanens Spids nr. 303
Danevirke, Gjennemskæring af og Udgravning af et Stykke af Valdemarsmuren nr. 71
Danevirke, Grændsevolden, af J. J. A. Worsaae nr. 71
Danevirke, Kaffeselskab foran Barakkerne nr. 228
Danevirke, Kort over nr. 71
Danevirke, Lille, Slikken Morgensolskin paa et Gjærde ved nr. 231
Danevirke, Lille, med Bustorp Sø nr. 71
Danevirke, Natteleiet paa Lægterne af de halvfærdige Baraktage ved nr. 231
Danevirke, Parti af, med en af de nye Skandser nr. 224
Danevirke, Stillingen, fra nr. 107
Danevirke, Store-, Barakker under Bygning ved nr. 226
Danevirke, bag, 3die og 4de Febr. 1864 nr. 231
Danevirke, bag, Natten mellem 2den og 3die Februar 1864 nr. 231
Daniel, af André Theuriot, bearbeidet af H. P. Holst nr. 466
Daniel, af André Theuriot, bearbeidet af H. P. Holst nr. 467
Daniel, af André Theuriot, bearbeidet af H. P. Holst nr. 468
Danmark Bastion i Fredericia nr. 249
Danmark paa Verdensudstillingen i London 1862 nr. 130
Danmark paa Verdensudstillingen i London 1862 nr. 131
Danmark paa Verdensudstillingen i London 1862 nr. 132
Danmark paa Verdensudstillingen i London 1862 nr. 133
Danmark paa Verdensudstillingen i London 1862 nr. 137
Danmark paa Verdensudstillingen i London 1862 nr. 141
Danmark paa Verdensudstillingen i London 1862 nr. 144
Danmark paa Verdensudstillingen i London 1862 nr. 147
Danmark paa Verdensudstillingen i Paris nr. 422
Danneskjold-Samsøe, Otto Sophus, Grev, Generalpostdirecteur nr. 745
Danske, de, i deres Ordsprog nr. 728
Danske, de, i deres Ordsprog nr. 729
Dante Alighieri, Digter nr. 294
Darboy, Georges, Erkebiskop af Frankrig nr. 613
Darfur og Befolkningen der nr. 264
Darnley og Bothwell nr. 284
Daru, Napoleon, Grev, Minister nr. 538
Darwin, Charles nr. 612
Darwin, Charles nr. 613
Daugaard, Jacob Brøgger, Biskop nr. 385
David, Christian Georg Nathan, Finansminister nr. 281
David, Statue af J. A. Jerichau nr. 72
David, Statue af Th. Stein nr. 504
Dawis, Jefferson, Præsident for Sydstaterne nr. 89
De Faldne, Digt af O nr. 245
Deavens gymnastiske, Invigorator nr. 91
Delacroix, Digt af Holger Drachmann nr. 739
Delacroix, Eugene, Maler nr. 206
Delepierre, Søstrene, Violinspillere nr. 158
Delescluze, Charles, Communens Krigsminister nr. 609
Delingspasser, Proportional nr. 67
Den Lilles Gave, Digt af Carl Andersen nr. 535
Den Sidste de Launay nr. 689
Den Sidste de Launay nr. 690
Den fine Skrædder, af en gammel Herres Optegnelser, meddelt af Carl Bernhard nr. 245
Den fortryllede Kakkelovn, efter det Engelske nr. 353
Den første Faldne, Digt af P. Hansen nr. 228
Den sorte Panther, efter Theodore Pavie ved J.C. Magnus nr. 328
Den sorte Panther, efter Theodore Pavie ved J.C. Magnus nr. 329
Den sorte Panther, efter Theodore Pavie ved J.C. Magnus nr. 330
Den sorte Panther, efter Theodore Pavie ved J.C. Magnus nr. 331
Den svenske Skrædder, af Beatus Dodt nr. 43
Den tydske Vexellerer Meyer jages ud af Børsen i Paris nr. 602
Den usynlige Pige, af Claudius Rosenhoff nr. 320
Denis, Etienne, Hertug af Pasquier nr. 149
Depecheskrift, Napoleon I's nr. 29
Deputation, den græske, til Prinds Vilhelm til Danmark nr. 195
Derby, Edward Geoffrey Stanley, Greve af, Minister nr. 529
Derovrefra (Slesvig) nr. 224
Derovrefra (Slesvig) nr. 226
Derovrefra (Slesvig) nr. 227
Derovrefra (Slesvig) nr. 238
Desor, Edouard, Geolog nr. 520
Det Skjønnes Tilbeder, efter Nathaniel Hawthorne ved J. C. Magnus nr. 5
Det bærer Frugt, af J. F. nr. 195
Det er kun en Sky! af Anton Nielsen nr. 432
Det første Skud, Digt af R. nr. 228
Det gamle Hus, af Carl Andersen nr. 350
Det lukkede Hus, af Beatus Dodt nr. 56
Det lukkede Hus, af Beatus Dodt nr. 57
Det lukkede Hus, af Beatus Dodt nr. 58
Det skal være galt, inden det kan blive godt, af Anton Nielsen nr. 333
Det skulde saa være nr. 652
Det skulde saa være nr. 653
Det skulde saa være nr. 654
Deák, Franz, magyarsk Patriot nr. 330
Diakonissestiftelse, den nye, paa Frederiksberg nr. 735
Diamantsmykke, et, af Juveleer J. C. Thorning nr. 137
Diamanttyveri i Kairo, et nr. 758
Dickens, Charles, Forfatter nr. 119
Dickens, Charles, Forfatter nr. 562
Dickens, Hunde nr. 581
Dickens, Hunde nr. 582
Dieppe, Slottet i nr. 590
Diligencen, ved, en Skizze af Forf. til «Et Ungdomsliv» nr. 4
Disraeli, Benjamin, Conseilspræsident nr. 442
Diupafos ved Ronneby nr. 377
Divantæppe, et broderet, Sølvbryllups gave til D. M. Kongen og Dronningen fra slesvigske Damer nr. 405
Djurgårdsplainen ved Stockholm den 1. Mai nr. 553
Dockum, Charles Edouard van, Admiral nr. 244
Dolk, en Elfenbens nr. 753
Dolk, fra Museet for de nordiske Oldsager, Copi af en nr. 8
Dolk, udført til Frederik VIl's Fødselsdag 1858 nr. 3
Dombrowski, Jaroslaw, Pladscommandant i Paris nr. 605
Donato, Juliano, den enbenede Dandser nr. 278
Donna Jacintha, af A. Fabricius nr. 722
Donnell, O', spansk Marechal nr. 12
Donners, B., Landsted i Neumühlen nr. 44
Dordrecht, ved nr. 388
Dorian, P. F., Minister nr. 599
Dorregaray, Don Antonio, Carlistfører nr. 708
Doré, Gustave, Maler nr. 340
Douay, Felix, General nr. 568
Dr. Peregrines Page, efter «All the year round» nr. 250
Dr. Peregrines Page, efter «All the year round» nr. 251
Drabet i Rue d'Auteuil nr. 540
Dragsholm, Prospecter af, før Branden 1658 nr. 123
Dragshøi-Fundet, af J. J. A. Worsaae nr. 83
Dragter fra Slutningen af afvigte Aarhundrede nr. 371
Dragter fra Slutningen af afvigte Aarhundrede nr. 385
Dragter fra den ældre Broncealder i Danmark nr. 643
Dragter fra den ældre Broncealder i Danmark nr. 644
Drammen nr. 694
Drammen nr. 730
Drammen fra nr. 371
Drastrup, A. H., Lieutenant nr. 261
Dreierarbeider, tvende, af Magnus Stenbock, paa Museet for de nordiske Oldsager nr. 333
Drewsen, Michael, Fabrikant nr. 754
Dreyschock, Alexander, Pianist nr. 136
Dreyse, J. N. Tændnaalsgeværets Opfinder nr. 432
Drikkehal, en i Frederiksberg Allee nr. 680
Drikkehorn af Sølv, Gave af Landsmænd i England til de danske Skytteforforeninger nr. 162
Drikkehorn et, Sølv-, af Guldarbeider A. N. Dragsted nr. 122
Drikkehorn et, af J. G. Schwartz & Søn nr. 141
Dronningens Theater i London, Erindringer fra nr. 257
Drottningholms Park, den chinesiske Pavillon i nr. 429
Drottningholms Slot ved Stockholm nr. 429
Dublins Industriudstillingsbygning nr. 297
Duborg ved Flensborg, i Begyndelsen af forrige Aarhundrede og nu nr. 150
Dumas, Alexandre, Forfatter nr. 588
Duncker, Bernhard, Høiesteretsadvocat nr. 160
Dupin, André, Præsident for det franske Deputeretkammer nr. 322
Dupuy de Lômes Luftskib nr. 647
Duruof, Luftskipperparret, reddes af en Fiskersmakke nr. 782
Dustman, the og dustyard, the, i London nr. 677
Dybbøl, Artilleriværn nr. 240
Dybbøl, Banke, Redoute Nr. VI nr. 100
Dybbøl, Høien, ved nr. 91
Dybbøl, Kirke, ved, den 17. Marts 1864 nr. 236
Dybbøl, Skandsearbeide ved nr. 235
Dybbøl, Skandsen Nr. 4, Levningerne af Krudtkammeret nr. 270
Dybbøl, Skandser, paa Post i nr. 235
Dybbøl, bjerg, en Officeers Barak paa nr. 235
Dybbøl, fra Forposterne ved nr. 237
Dybbøl, i en Skandse ved nr. 238
Dybbøl, Øster-, en musicerende Cavalleri-Piket 1864 nr. 233
Dybbølfestpladsen, ved, den 5te Juni 1861 nr. 91
Dybeck, Herregaard, ved Ystad nr. 627
Dybeck, Mælkekjæder nr. 628
Dykkerklokken ved Knippelsbro, et Besøg i nr. 482
Dykkerskib, Narciso Monturiols nr. 216
Dyr, en Rudel, efter L. Frølichs Maleri nr. 121
Dyrefjorden paa Island nr. 42
Dyrehave, Skovløberhuset i, paa Veien mellem Klampenborg og Fortunen nr. 429
Dyrehave, de Fattiges, ved Strandpromenaden nr. 422
Dyrehave, et Blik i nr. 252
Dyrfortælling, en, som Bidrag til Aandsevnernes Bedømmelse nr. 74
Dyrskuet ved Horsens den 5. Juli 1861 nr. 95
Dystlegen i Nyborg den 30. Januar 1866 nr. 334
Dæmningen langs Themsen fra Sommerset House til Blackfriars Bridge nr. 649
Døbefont, den kongelige, paa Rosenborg nr. 322
Døbefont, en, Gave fra Grækenland til Kronprinds Konstantins Daab nr. 474
Dødsdømte, den, efter «All the year round» nr. 495
Dødsdømte, den, efter «All the year round» nr. 496
Düsseldorf, Fragment af et Brev nr. 33
«Dagmars», Skruecorvetten, Afløbning paa Nyholm nr. 111
«Dalen» i Thelemarken nr. 747
«Danebrog», Pansercorvetten nr. 237
«Danmarks Værn», Digt af C. Ploug nr. 73
«Danmark», Fortælling af Bendix Hansen nr. 582
«Danmark», Fortælling af Bendix Hansen nr. 583
«Danmark», Fregatten, under en Storm i Atlanterhavet i October 1869 nr. 526
«Danmark», Panserfregatten nr. 266
«De Fattiges Dyrehave» nr. 156
«Defence», Panserfregatten nr. 154
«Den Fattiges eneste Lam» nr. 302
«Den gamle Manddraber», efter «All the year round» ved L. Moltke nr. 347
«Den gamle Manddraber», efter «All the year round» ved L. Moltke nr. 348
«Den gamle Manddraber», efter «All the year round» ved L. Moltke nr. 349
«Den gamle Manddraber», efter «All the year round» ved L. Moltke nr. 350
«Det uendeligt Smaa» og «det uendeligt Store» i Poesien, af G. Brandes nr. 522
«Diana», Skrueskonnert, Afløbning den 11. November 1863 nr. 219
«DronningMarie», det Indre af Logisskibet nr. 86
«Dæk!» nr. 237

E

© Det Kongelige Bibliotek 2002 Om Copyright