KB logo
iti_logo_3.gif


Topografisk indeks


Illustreret Tidende Forside
Hjælp
INDEX for Årgang 1-15

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

C

Cadix, Parti af nr. 442
Café Boulevard nr. 670
Café chantant udenfor Vesterport, en nr. 428
Café i Rydbergs Hotel i Stockholm nr. 504
Calles klimp ved Ulriksdal nr. 299
Cameron, engelsk Consul i Abyssinien nr. 423
Campden Place nr. 578
Canal, den caledoniske nr. 10
Canale grande i Venedig nr. 210
Canalen gjennem Landtangen ved Suez, Kort over nr. 528
Cancan i la Closerie des Lilas nr. 45
Cancandandsere, af August Bournonville nr. 314
Cancelliraaden, Skizze af Jørgen Dnistel nr. 367
Cancelliraaden, Skizze af Jørgen Dnistel nr. 368
Canning, Charles John, Lord nr. 147
Canrobert, Marechal nr. 567
Canton, den svømmende Stad ved nr. 175
Cantonnementsliv, en Dags, i 1848, af V. Hartvigsen nr. 149
Cantonnementsliv, en Dags, i 1848, af V. Hartvigsen nr. 150
Cantu, Cesare, Historieskriver nr. 579
Capel, St. Johns, i Tower nr. 500
Capellet i Humlebæk nr. 456
Capellet i Jægersborg Dyrehave nr. 239
Capellet i Vedbæk. nr. 610
Capellini, Giovanni, Professor nr. 520
Capitain Garbas, efter det Franske, nr. 450
Capitain Garbas, efter det Franske, nr. 452
Capitain Garbas, efter det Franske, nr. 454
Capitain Garbas, efter det Franske, nr. 455
Capitain Garbas, efter det Franske, nr. 456
Capitain Garbas, efter det Franske, nr. 457
Capitelbjergets Kirkeruin ved Skien nr. 384
Cappelen, Herman August, Maler nr. 288
Carabin, Baglade-, Carlisher og Terrys nr. 7
Carignan, Fægtningen ved, den 30te August 1870 nr. 574
Carl Ankomst til Bellevue den 3die August 1865 nr. 307
Carl Ankomst til Helsingør paa «Slesvig» den 17de Juli 1862 nr. 148
Carl Besøg i 1862 nr. 148
Carl Bisættelse i Stockholms Riddarholmskirke den 9de October 1872 nr. 682
Carl Digt af Carl Andersen nr. 679
Carl Død nr. 678
Carl Fødsel, fra nr. 764
Carl Johan, Kong, Rytterstatue nr. 635
Carl Jordefærd nr. 679
Carl Kaarde paa Rosenborg nr. 290
Carl Lig, Jernbanewaggonen med nr. 679
Carl Mindestøtte i Stockholm, Afsløringen af, den 30te November 1868 nr. 481
Carl Mindestøtte i Stockholm, Fakkeltoget til, den 30te November 1868 nr. 482
Carl Mindestøtterne over, ved Frederikssten nr. 54
Carl XII.'s Dødsmaade nr. 49
Carl XV., Ludvig Eugen, Kong nr. 3
Carl XV., Ludvig Eugen, Kong nr. 679
Carl første Besøg hos Christian IX nr. 307
Carl paa Reisen fra Christiania til Kroningen i Throndhjem nr. 51
Carl slutter Rigsdagen i Stockholm den 22de Juni 1866 nr. 356
Carlistfriskare, Dannelse af en nr. 708
Carlistiske Soldater paa Besøg ved Regeringstroppernes Forposter nr. 764
Carljohansværn, den nye Dok paa nr. 196
Carlsberg, Ny-, Bryggeriet nr. 634
Carlson, C. O., Lientenant nr. 249
Carlson, Frederik Ferdinand, Minister nr. 204
Carlstad i Värmland nr. 298
Carlsten Fæstning nr. 51
Carneval, Ballettens nr. 541
Carneval, det romerske, Billeder af Nicy nr. 337
Carneval, «Fremtidens», i Casino den 11te Marts 1869 nr. 496
Carneval, «Fremtidens», i Casino den 8de Marts, 1866 nr. 338
Carnevalstiden i Wien, fra nr. 490
Caroline Amalie, Dronning, Digt af N. F. S. Grundtvig nr. 144
Caroline Bortførelse til Kronborg den 17de Januar 1772 nr. 643
Caroline Enkedronning nr. 144
Caroline Fængsling, paa Hundredeaarsdagen efter, af Carl Andersen nr. 643
Caroline Mathilde, Dronning nr. 372
Caroline Skrivebord paa Rosenborg nr. 326
Carolineskolen i Kjøbenhavn nr. 90
Carroberee-Dands af Indfødte i Australien nr. 119
Carstens Skriftemaal, af Adolf Rosenkilde, nr. 201
Carstens Skriftemaal, af Adolf Rosenkilde, nr. 202
Carstens Skriftemaal, af Adolf Rosenkilde, nr. 203
Carstens Skriftemaal, af Adolf Rosenkilde, nr. 205
Carstens Skriftemaal, af Adolf Rosenkilde, nr. 206
Carstens Skriftemaal, af Adolf Rosenkilde, nr. 207
Carstens Skriftemaal, af Adolf Rosenkilde, nr. 208
Carstens Skriftemaal, af Adolf Rosenkilde, nr. 209
Carstens, Asmus Jakob, af L. Dietrichson nr. 180
Carstens, Asmus Jakob, af L. Dietrichson nr. 181
Carstens, Asmus Jakob, af L. Dietrichson nr. 182
Casino, Pergola under Konstnercarnevalet den 12te Februar 1874 nr. 752
Casino, Pergolaen i, ved Balletpersonalets Carneval den 27de Januar 1870 nr. 541
Castelar, Don Emilio, spansk Minister nr. 633
Castelar, Don Emilio, spansk Minister nr. 702
Castellholmen i Stockholm nr. 329
Castelsbugten, ved, Morgenen efter Stormen den 22de December 1863 nr. 223
Castenschiold, C. W. B., Lieutenant nr. 240
Cavalleri-Indkvartering i et af Beboerne forladt fransk Slo nr. 598
Cavour, Camillo, Grev, Minister nr. 32
Cederhjelm, Hugo Montgomery, Digter nr. 663
Cellegaarden, i, Digt af H. H. Nyegaard nr. 444
Cervantes' Portrait nr. 308
Chambord, Greven af, see Henri, Hertug af Bordeaux nr. 733
Champia Bjerget paa Java, en Grotte i nr. 177
Charentonfortets Rømning af Bairerne den 20de September 1871 nr. 628
Charleston, Slaget ved nr. 190
Charlotte, Landgrevinde nr. 59
Charlottenburg ved Mälaren nr. 395
Charlottenlund, Indkjørslen til, fra Jægersborg Allee nr. 453
Charlottenlund, Slot nr. 400
Chasles, Philarète, fransk Forfatter nr. 725
Chasseurs Liv og Levnet nr. 690
Chasseurs Liv og Levnet nr. 691
Chasseurs Liv og Levnet nr. 692
Chasseurs Liv og Levnet nr. 693
Chatolskab, et, fra Christian VI.'s Tid, paa Rosenborg nr. 387
Chaudordy, Grev de, Minister nr. 485
Cherbourgs Rhed under Orkanen den 11te Januar 1866 nr. 333
Chevalier, Paul, kaldet Gavarni, Tegner nr. 378
Chicago, Cables' Bygninger nr. 631
Chicago, Domhus nr. 631
Chicago, Fugleperspectiv af, efter Ildsvaaden nr. 632
Chicago, Gader, Billeder fra nr. 399
Chicago, Oplag af Bygningsmaterialier nr. 631
Chicago, Posthus nr. 631
Chicago, Sherman House nr. 631
Chicago, Trinitatis Kirke nr. 728
Chicago, Udsigt fra Kuppelen paa Raadhuset nr. 631
Chicago, Vandværk nr. 631
Chicago, den store Ildsvaade i nr. 631
Chicago, sydlige Jernbanegaard nr. 631
Chillon ved Genfersøen nr. 191
Chinesere paa Kjøbenhavns Gader nr. 524
Chinesernes Nyaarsglæde i Hong-Kong nr. 588
Chinesisk Jernbanenet, Kort over nr. 291
Chiselhurst, Mariecapellet i nr. 696
Christensen, Christian Thomsen, General nr. 510
Christensen, G., Rustmester nr. 665
Christi Nedtagelse fra Korset, efter Rembrandts Radering nr. 707
Christian Ankomst til Reykjavik den 30te Juli 1874 nr. 780
Christian Ankomst til Svallerup den 1ste November 1866 nr. 372
Christian Bro over Guldborgsund nr. 407
Christian Capel i Roeskilde Domkirke nr. 439
Christian Capel i Roeskilde Domkirke, Decorationen af nr. 384
Christian Capel i Roeskilde Domkirke, Decorationen af nr. 421
Christian Dom over Christopher Rosenkrantz i Roeskilde Domkirke nr. 384
Christian Faddergave til sin Dattersøn Albert Victor nr. 266
Christian Forgemak paa Rosenborg nr. 118
Christian Hjemkomst efter Islandsreisen, den 23de August 1874 nr. 779
Christian II.'s Hof-Instrux, Udtog af nr. 75
Christian III.'s Gravmæle i Roeskilde Domkirke nr. 117
Christian IV.'s Arbeidsværelse paa Rosenborg nr. 120
Christian IX.'s Ankomst til Kjøbenhavns Rhed den 23de August 1874 nr. 779
Christian IX., Konge til Danmark nr. 254
Christian Islandsfærd nr. 777
Christian Kaarde paa Rosenborg nr. 295
Christian Ridderslag-Sværd nr. 215
Christian Sovekammer paa Rosenborg nr. 124
Christian Sten i Indelukket ved Frederiksborg nr. 216
Christian Sten i Indelukket ved Frederiksborg nr. 217
Christian Sværd i Roeskilde Domkirke. nr. 439
Christian VII.'s Dage, fra, af Carl Andersen nr. 295
Christian efter Carl van Manders Portrait nr. 162
Christian gaaer i Land ved Thorshavn, den 25de Juli 1874 nr. 777
Christian modtager Hosebaandsordenen den 25de April 1865 nr. 293
Christian modtager Islændernes Adresse paa Thingvalla den 7de August 1874 nr. 781
Christian og Caroline Mathildes Bryllupspokal paa Rosenborg nr. 295
Christian og Dronning Louise paa Veien til Solvbryllups-Soireen paa Christiansborg den 26de Mai 1867 nr. 401
Christian og Dronning Louises Sølvbryllupsfest, ved, Digt af H. P. Holst nr. 400
Christian overværer Gudstjenesten i Reykjavik den 2den August 1874 nr. 780
Christian paa «Trefoldigheden», Maleri i Roeskilde Domkirke nr. 421
Christian som Ringrender, Drikkebæger paa Rosenborg nr. 185
Christian ved Strokkurs Udbrud den 5te August 1874 nr. 781
Christiania, Carljohans-Gade nr. 472
Christiania, Forstad «Sagene» nr. 391
Christiania, Frederiks Universitets Bygninger nr. 101
Christiania, gamle Universitetsbygning nr. 101
Christiania, seet fra Høiderne bag Byen nr. 3
Christiania-Drammens II. Valstad Bro nr. 706
Christiania-Drammens III. Parti ved Lier Tunnel nr. 708
Christiania-Drammens Jernvei. I. Klippeport ved Røken Tunnel nr. 705
Christiansborg, Hoffesten paa, den 7de Sept. 1866 nr. 364
Christiansborg, Høiesteretssal, under Sagen mod Redacteur Bille nr. 385
Christiansborg, Omgivelser, Forslag til Regulering af nr. 631
Christiansdal ved Odense nr. 114
Christiansdals Kloster paa Næsbyholms Gods nr. 606
Christianshoi i Almindingen paa Bornholm nr. 620
Christiansminde ved Svendborg nr. 342
Christianssand, de danske Orlogsskibe landsætte deres Døde fra Affairen ved Helgoland nr. 244
Christiansstads Kirke nr. 428
Christiansø, Havnen og Indseilingen nr. 175
Christiansø, og Frederiksholm nr. 657
Christiansø, store Brønd paa nr. 657
Christie, Storthingspræsident, Statue i Bergen nr. 451
Christine, Datter af Christiern, Konge af Danmark nr. 507
Christne, de i Tyrkiet, af Chr. H. Kalkar nr. 46
Chéri, Rose nr. 10
Cialdini, Enrico, Marechal, sardinsk Generallieutenant nr. 77
Cigarfoderal nr. 9
Circus, Levninger af en romersk, opdagede i Mongegaden i Paris nr. 554
Cissey, Ernest Louis Octave Courtet de, General, Minister nr. 611
Cissey, Ernest Louis Octave Courtet de, General, Minister nr. 767
Citater, de brugeligste nr. 497
Civilisationens Overdrev, fra nr. 756
Clara Ravn, af Th. Thorson nr. 155
Clara Ravn, af Th. Thorson nr. 156
Clara Ravn, af Th. Thorson nr. 157
Claras Minde, af Beatus Dodt nr. 189
Claras Minde, af Beatus Dodt nr. 190
Clarence fra Hofvognfabrikant Henry Fife nr. 13
Clarendon, George, Lord, Minister nr. 331
Claret, Pater, Dronning Isabellas Skriftefader nr. 477
Classelotteri, det Kongelig danske nr. 562
Classenske Boliger, de, ved Frederiksberg nr. 386
Claude Gueux, af Victor Hugo nr. 515
Clausen, Henrik Nikolai, Professor nr. 82
Clausen, Henrik Nikolai, Professor nr. 83
ClementCarew, efter «All the year round» ved L. Moltke nr. 278
ClementCarew, efter «All the year round» ved L. Moltke nr. 279
ClementCarew, efter «All the year round» ved L. Moltke nr. 280
ClementCarew, efter «All the year round» ved L. Moltke nr. 281
Clifton, Hængebroen ved, i Nærheden af Bristol nr. 275
Clothilde og Medicineren af J. Krohn nr. 432
Clothilde og Medicineren af J. Krohn nr. 433
Clure, Robert John le Mesurie M', Admiral nr. 737
Cluseret, General nr. 605
Clyde, George Campbell, Lord, Feltmarechal nr. 207
Cobden, Richard nr. 290
Cochrane, Lord Thomas, Greve af Dundonald nr. 61
Colbjørnsen, Chr., og P.A. Heiberg nr. 593
Collin, Jonas, Geheimeconferensraad nr. 101
Colonne, en russisk, paa Marche i de Lesghiske Bjerge nr. 332
Colporteur, en londonsk nr. 647
Colson, General nr. 569
Cometens Gang gjennem den store Bjørn fra 3die til 9de Juli 1861 nr. 94
Communehospitalet i Kjøbenhavn nr. 205
Communehospitalet seet fra Volden nr. 92
Communens Koryfæer, tre af nr. 609
Communitetets Spisesal, nu Helliggeistes Kirkes Begravelsescapel nr. 502
Communitetets Trehundredaarsdag i 1869 nr. 502
Communitetets Trehundredaarsfest, fra nr. 506
Compteur-Mechanismer nr. 121
Concerter og Musikforeninger i Kjøbenhavn paa Holbergs Tid nr. 438
Concerter og Musikforeninger i Kjøbenhavn paa Holbergs Tid nr. 439
Concha, General, holder en Tale til de indkaldte Soldater ved Alcazar de San Juan nr. 332
Concha, don Manuel de la, Marechal nr. 764
Conchas Død i Slaget ved Monte Muro den 27. Juni 1874 nr. 774
Concilium, det økumeniske, i Rom 1869 nr. 538
Congres', Taffel for Archæologerne paa Christiansborg, den 3. September 1869 nr. 520
Congres', Udflugt til Kjøkkenmøddingen ved Sølager nr. 519
Congres', den archæologiske, Aabningsmøde i Universitetets Høitidssal, den 27. August 1869 nr. 519
Congres', i Stockholm i August 1874 nr. 778
Congres', i Stockholm i August 1874 nr. 779
Congres', i Stockholm i August 1874 nr. 780
Congres', i Stockholm i August 1874, Aabningsmødet nr. 778
Congres', i Stockholm i August 1874, Festen paa Hasselbacken nr. 779
Congres', udenlandske Medlemmer af nr. 518
Congres', udenlandske Medlemmer af nr. 520
Congres', udenlandske Medlemmer af nr. 521
Coninck, Adolphe Louis Charles de, Justitssecretair nr. 645
Constantinopel, Ildsvaaden i, den 5te Juni 1870 nr. 563
Consulens Kone, efter det Franske ved J. C. Magnus nr. 573
Consulens Kone, efter det Franske ved J. C. Magnus nr. 574
Controlapparat for Hoteller nr. 111
Conversationslexikon, nordisk, Prøver udarbeidede til 2den Udgave nr. 520
Corfu, en Sviptour i Land paa nr. 325
Corfu, Øen nr. 213
Cornelius, Peter, Maler nr. 394
Correspondenter, to engelske nr. 596
Costumeballet hos D. M. Kongen og Dronningen den 10. Marts 1874 nr. 758
Cottrely, Professor, og hans Akrobater nr. 105
Cox' Dagbog, af, af W. M. Thackeray, ved Rob. Watt nr. 334
Cox' Dagbog, af, af W. M. Thackeray, ved Rob. Watt nr. 335
Cox' Dagbog, af, af W. M. Thackeray, ved Rob. Watt nr. 336
Cox' Dagbog, af, af W. M. Thackeray, ved Rob. Watt nr. 337
Creolerinde, en, af W. Carstensen nr. 425
Creolerinde, i Mexiko, Skizze af H. von Eggers nr. 340
Cricket nr. 350
Cricketkamp mellem kjøbenhavnske og jydske Spillere den 22. Septbr. 1867 nr. 418
Crowther, Samuel Adschai, Biskop nr. 657
Crusenstolpe, Magnus Jakob, Forfatter nr. 293
Crusifix, fundet i Roeskilde Domkirke nr. 328
Crusifix, i Dovercourt, efter det Engelske nr. 379
Cupido i Tasken, af H. F. Ewald nr. 216
Curara, den amerikanske Giftplante, efter Claude Bernard nr. 324
Custozzas Indtagelse af Østerrigerne den 24de Juni 1866 nr. 355
Cøln, en Søndag i, Reiseskizze af Henrik Scharling nr. 44
Cølns Domkirke nr. 446
«Carls, Kung, sista hvilobädd» nr. 679
«Christi Daab» af Adolf Tidemand, Digt af A. Munch nr. 503
«Christian den Andens Harnisk» i Stockholm nr. 382
«Connector», «the», det ledede Jerndampskib nr. 203

D

© Det Kongelige Bibliotek 2002 Om Copyright