KB logo
iti_logo_3.gif


Topografisk indeks


Illustreret Tidende Forside
Hjælp
INDEX for Årgang 1-15

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

B

Baad, en af Staal, bygget for at opsøge Dr. Livingstone nr. 403
Baade; Knud Andreasson, Landskabsmaler nr. 189
Bade, romerske i Malmø nr. 442
Badeanstalt, en projecteret, ved Kjøbenhavn nr. 127
Baden-Baden. Aftenfest foran Conversationshuset nr. 509
Baden-Baden. Brev fra nr. 105
Baden-Baden. Fyrsternes Soupér i det gamle Slot ved nr. 40
Baden-Baden. Lichtenthal Alleen ved nr. 105
Badstrup Ruin i Uggeløse Sogn nr. 49
Baggesen, August, General nr. 292
Baker, Sir Samuel White, Afrikareisende nr. 712
Baldernæs nr. 533
Baldernæs Udsigt fra Rygeværelset paa nr. 533
Balestrand i Sogn, Parti fra nr. 325
Ballin, Samuel Jacob, Professor, Læge nr. 341
Ballon, en, forlader Paris nr. 589
Ballon, en, fra Paris svæver hen over Versailles nr. 580
Ballonen «The daily Graphic's Passageerhus nr. 729
Ballonen «The daily Graphic's Passageerhus Prf. Vise ifærd med at reparere nr. 729
Bancroft, George, Historieskriver nr. 425
Banegaard, om en ved Vestervold nr. 177
Bang, Oluf Lundt, Geheimeconf., Læge nr. 114
Bang, Peter Georg, Geheimeconf., Minister nr. 80
Banholm-Maribo Jernbanen nr. 528
Banketten i Børssalen den 19. Juli 1862 nr. 148
Banquo, Macbeth og Hexene nr. 760
Barbador, af Charles Didier nr. 341
Barberéns Stue i Ems, af J. Plenge nr. 782
Bariatinski, Fyrst nr. 20
Barndomsminder fra Amager, af Aug Bournonville nr. 595
Barnedaab, en, paa Gl. Kongevei, af Adolf Rosenkilde nr. 363
Barnestreger nr. 516
Barnum, Museums Brand, en Scene fra nr. 447
Barnum, P. T., Humbugfyrsten nr. 756
Barnum, nye Circus og Menagerie nr. 755
Barrantes, don Tristan de, Carlistfører nr. 764
Barricader, Forsøg paa at bygge, i Belleville den 7. Februar 1870 nr. 543
Barricader, i Faubourg du Temple i Paris nr. 543
Barrot, Odilon, fransk Politiker nr. 727
Barselvisit, en nr. 746
Barth, Christian Gottlob, Præst nr. 184
Basnæs ved Skjelskør nr. 173
Basrelief-Runestenen i Muren paa Torpa Kirke nr. 752
Basreliefs paa Antoninsøilen nr. 765
Batavia, Opiumsrygere i nr. 589
Batavia, Sporvei i nr. 580
Batavia, en Aftentour i nr. 589
Batavia, en Vagt i nr. 589
Batavia, en malaysk Dandserinde i nr. 589
Batavia, et chinesisk Bryllup i nr. 597
Battaslandsby paa Sumatra nr. 795
Batteri, Stevens' nr. 125
Bauditz, P. J. E, Major nr. 249
Baumgarten & Burmeisters Maskinfabrik paa Christianshavn nr. 53
Bazaine, Dom oplæses i Krigsretten den 10 December 1873 nr. 743
Bazaine, François, Marechal nr. 265
Bazaine, François, Marechal nr. 567
Bazaine, Fængsling nr. 662
Bazaine, Indtog i Mexiko nr. 204
Bazaine, Josepha, Marechalinde nr. 779
Bazaine, Proces nr. 736
Bazaine, for Krigsretten i Versailles nr. 736
Bazeilles, Landsbyen, ved Sedan nr. 577
Beauchamp Taarnet i Tower nr. 500
Beauvois, Eugène, fransk Oldgransker nr. 687
Bech, J. T., Lieutenant nr. 234
Beck, Charles, Oberstlieutenant nr. 230
Beckaskog i Skaane nr. 160
Beckwith, General nr. 158
Bedekammeret paa Frederiksborg nr. 20
Bedstemoders Brudekrone nr. 527
Bedstemoders Sax, af Hother Tolderlund nr. 672
Beeren Eiland, Borgemesterporten paa nr. 458
Beethoven, Ludvig van, Componist nr. 586
Begravelse, ved en, udenfor Holmens Kirke nr. 140
Begravelsescapellet paa Assistenskirkegaard nr. 431
Behrens, J. P., Lieutenant nr. 243
Belcredi, Richard, Conseilspræsident nr. 308
Belemtaarnet i Lissabons Havn beskyder de Forenede Staters Orlogsskibe nr. 291
Belfort, Kampen om nr. 596
Belfort, Lampeoptog i, efter Tydskernes Bortmarche den 3. August 1873 nr. 726
Bellevue paa Strandveien, en Søndag ved nr. 730
Bellmans mærkværdigste Manuscript nr. 153
Bellmans-Støtte, den nye, paa Hasselbacken nr. 674
Bellmans-Støtte, den nye, paa Hasselbacken nr. 675
Bellmansbusten i Djurgården ved Stockholm nr. 39
Bellmansro i Djurgården nr. 526
Beltespændere, Gruppe af J. P. Molin nr. 164
Benedek, Ludvig, Generalfelttøimester nr. 347
Benedetti, Vincent, Greve, Minister nr. 568
Bentkowski, General, og hans Stab nr. 187
Berg, Theodor, Greve, Polens sidste Statholder nr. 752
Bergen nr. 683
Bergen nr. 684
Bergen Digt nr. 221
Bergen Fiskeriudstillingen i nr. 309
Bergen Torv nr. 221
Bergen den 17. Mai 1868 nr. 451
Bergen en Aften i, af M. Thoresen nr. 120
Bergen seet fra Walkendorfs Taarn nr. 221
Bergh, Edvard, svensk Landskabsmaler nr. 607
Bergsøe, Vilhelm: «Fra den gamle Fabrik», af G. Brandes nr. 530
Beriderforestilling, en, ombord paa «Hekla» nr. 152
Berlins nye Rigsdagsbygning nr. 699
Berlioz, Hector, Componist nr. 495
Bernadotte, en Anekdote om, af M. J. Crusenstolpe nr. 196
Bernstorff, A., Oberst nr. 245
Bernstorff, Albrecht, Greve, Udenrigsminister i Preussen nr. 110
Bernstorff, Prindsen og Prindsessen af Wales' Ankomst til, den 14. September 1864 nr. 260
Bernstorff, Slot nr. 254
Bernstorff, Slot nr. 400
Bernstorff, under Prindsen og Prindsessen af Wales' Ophold paa nr. 261
Bernstorffs Støtte, ved, paa Hundredaarsdagen for Hoveriets Afløsning nr. 357
Berry, Marie Caroline Fernanda, Hertuginde af nr. 556
Berryer, Antoine Pierre, Deputeret nr. 482
Berthelot, Abbed, efter La comédie de l'amour nr. 100
Berthelot, Abbed, efter La comédie de l'amour nr. 101
Berthelot, Abbed, efter La comédie de l'amour nr. 102
Berwald, Franz, Componist nr. 448
Beskow, Bernhard von, Forfatter nr. 475
Besøg, Kongen og Dronningen af Begge Siciliers, i et Batteri i Gaëta nr. 68
Besøg, et, i Luftskibet «La ville de Copenhague» nr. 681
Besøg, et, i Smaaland nr. 695
Besøg, et, i en Straffeanstalt, af B. C. nr. 564
Bethlehem, af Henrik Scharling nr. 691
Betragtninger over det høitydske Sprog nr. 240
Betzholz, P. J. C., Lieutenant nr. 261
Beust, Friedrich Ferdinand, Baron, Minister nr. 373
Biancas Eventyr, efter en fransk Novelle nr. 185
Biancas Eventyr, efter en fransk Novelle nr. 186
Biancas Eventyr, efter en fransk Novelle nr. 187
Biarritz nr. 211
Bibel, en svensk, Brudegave til Kronprindsessen nr. 518
Bibel, en, Brudegave til Kronprindsen og Kronprindsessen fra nørrejydske Kvinder nr. 537
Bibel, en, see Dagmars Brudegaver nr. 302
Bibliothek, Dronning Victorias, i Windsor nr. 518
Bifader, en hannoversk nr. 103
Bilbao, Indre, Prospect af nr. 764
Bilbao, Kampen ved nr. 764
Billault, Auguste AdolpheMarie, Minister nr. 214
Bille, Carl Steen Andersen, Redacteur nr. 650
Billeder, nogle, tagne fra illuminerede Haandskrifter fra den tidlige Middelalder nr. 120
Billingsfors Bruk ved Laxsjøn nr. 542
Bindesbøll, Biskop, Mindesmærke over nr. 649
Bing & Grøndahls Porcellainsfabrik nr. 64
Biskopsudden ved Stockholm nr. 318
Bismarck-Schönhausen, Carl von, Rigscansler nr. 159
Bispbergs Grube i Dalarne nr. 720
Bispegraven paa Sjørring Kirkegaard nr. 541
Bispen paa Børglum og hans Frænde, af H. C. Andersen nr. 70
Bissen, Herman Vilhelm, Billedhugger nr. 44
Bissen, Konstakademiets Mindefest for, den 29. Marts 1868 nr. 445
Bissen, Skizze til et Monument for Kong Frederik VII nr. 220
Bissen, V., Atelier med Dele af Kong Frederik VII's Rytterstøtte nr. 648
Bjergkanon, den franske Gardes nr. 635
Bjergskred i Thelemarken nr. 288
Bjernede Kirke ved Sorø nr. 188
Bjølstad i Hedalen i Vaage Præstegjeld nr. 167
Bjørkman, Alf, Major, Skoleforstander nr. 670
Bjørkøn Dr. Stolpes Foredrag over Udgravningerne nr. 779
Bjørkøn i Mälaren, Udgravning afKjøkkenmøddingerne nr. 779
Bjørne i «Jardin des Plantes» nr. 151
Bjørnefamilier i den zoologiske Have paa Frederiksberg nr. 718
Bjørnejagt, en nr. 554
Bjørnson, Bjørnstjerne, Digter nr. 54
Blanche, August, Forfatter nr. 364
Blanche, en Samtale mellem, og Statsfangen i Ham nr. 354
Blanchs Café i Stockholm nr. 485
Blankenese ved Elben nr. 146
Blechingberg, Otto Carl, Høiesteretsadvocat nr. 173
Blixen-Finecke, Baron Carl nr. 696
Bloch, Carl, Professor, Maler nr. 301
Blodtaarnet i Tower nr. 500
Blokhus, Stranden nord for nr. 318
Blokhus, det Indre af et nr. 107
Blokhus, en Klit, nord for nr. 320
Blokhus, et, under Bygning nr. 107
Blom, Christian, Skibsrheder i Drammen nr. 85
Blom, Hans Jørgen, Oberst, Landsthingsmand nr. 239
Blomsterpige, en, Statue af Th. Stein nr. 18
Blondin, Linedandser nr. 90
Bluhme, C. A. V., Lieutenant nr. 234
Bluhme, Christian Albrecht, Minister nr. 379
Blumenthal, General nr. 570
Blå-Porten ved Stockholm, Ildsvaaden paa nr. 503
Blædel, Nicolai Gottlieb, Sognepræst nr. 769
Bocciaspilleren, Statue af Chr. Freund nr. 52
Bockmann, Frantz, Flensborgeren nr. 321
Bockmanns, Frantz, Kaarde nr. 321
Boehms, Hanna, Illustrationer til H. C. Andersens «Billedbog uden Billeder» nr. 697
Boehms, Hanna, Illustrationer til H. C. Andersens «Billedbog uden Billeder» nr. 699
Boehms, Hanna, Illustrationer til H. C. Andersens «Billedbog uden Billeder» nr. 702
Boehms, Hanna, Illustrationer til H. C. Andersens «Billedbog uden Billeder» nr. 722
Boehms, Hanna, Illustrationer til H. C. Andersens «Billedbog uden Billeder» nr. 723
Boehms, Hanna, Illustrationer til H. C. Andersens «Billedbog uden Billeder» nr. 743
Boeuf, en, paa Feltfod nr. 234
Bog, den røde nr. 313
Bogesunds Slot nr. 516
Boggs Led nr. 25
Bogskab, et, Brudegave til Storfyrstinde Maria Feodorowna fra danske Mænd og Kvinder nr. 417
Bogtrykkeri, det Schultziske, i Kjøbenhavn nr. 92
Bohave til Dukkestuer nr. 639
Bohave til Dukkestuer nr. 642
Bohus Fæstning nr. 50
Bojesen, Ernst Fred. Christ., Etatsraad nr. 275
Bolbjerg og Skarreklint nr. 319
Bonaparte, Pierre, Prinds nr. 540
Bonaparte, blodige Sammenstød med Victor Noir og Fonvielle nr. 540
Bonarphede, Kongeteltet i Leiren paa nr. 40
Bondebryllup, et, i det sydlige Jylland nr. 328
Bondehave, en nr. 78
Bondehus, et hallandsk nr. 166
Bondehytte paa en Gravhøi ved Vedsted nr. 35
Bondestue paa Bolkesjö i Thelemarken nr. 298
Bondestue, det Indre af en, paa Dovre nr. 291
Booth, Jay Wilkes, Skuespiller nr. 292
Booths Fader, af Rob. Watt nr. 298
Bord, et, fra Christian V's Tid, paa Rosenborg nr. 314
Bord, et, fra Sophie Amalies Tid, paa Rosenborg nr. 316
Bordeaux' Rhed under Ildsvaaden den 28de September 1869 nr. 525
Bordeaux, seet fra Østsiden nr. 598
Bordopsats, en Sølv-, fra Juveleer P. Hertz nr. 130
Bordopsats, en, Brudegave fra Sverig til D. K. H. Kronprindsen og Kronprindsessen nr. 567
Bordopsats, en, Gave til Hans Kryger fra Nordslesvigerne nr. 491
Bordopsats, en, Sølvbryllupsgave til D. M. Kongen og Dronningen nr. 402
Bordopsats, en, af Sølv, fra Hofguldsmed A. Michelsen nr. 114
Bordopsats, en, af Sølvvarefabrikant Christesen nr. 141
Bordopsats, en, fra Møllers Etablissement for galvanoplastiske Arbeider nr. 64
Borgerlighed, bestandig, af B. C. nr. 724
Borgerlighed, bestandig, af B. C. nr. 725
Borgunds Kirke i Lærdals Præstegjeld nr. 246
Bormio i Veltlin, det nye Curhus i nr. 606
Bornemann, Frederik Christian, Prof. nr. 107
Bornholm, fra nr. 494
Bornholm, fra nr. 497
Bornholm, fra et Besøg paa, af A. Rosenkilde nr. 364
Bornholm, lidt mere om, af A. Rosenkilde nr. 377
Bornholm, lidt om nr. 102
Bornholms Echodal nr. 377
Borreby ved Skjelskør nr. 164
Bortlodning af indenlandske Konst- og Konstflidsarbeider nr. 112
Bosco, General nr. 51
Bosquet, Pierre Joseph Francois, fransk Marechal nr. 78
Botanisk Have med Væxthusene, Parti af den nye nr. 684
Bothwells Grav i Faareveile Kirke nr. 123
Bothwells Kiste nr. 123
Bothwells Lig nr. 123
Bothwells Segl nr. 123
Bothwells Underskrift nr. 123
Boulevard Arago i Paris nr. 441
Boulevard og Barrierebilleder fra Paris nr. 24
Boulevarderne i Paris, Scene paa nr. 592
Boulogne-sur-mer, Havnen i nr. 723
Bourbaki, General nr. 568
Bourke Street i Melbourne nr. 210
Bournonville, August, Balletdigter nr. 295
Boutikshal paa Christianshavn, Forslag til nr. 411
Braatekullen ved Humledal i Ringerike nr. 754
Bragernæs Kirke, Levningerne efter Branden 1866 nr. 371
Brahe, Stol i Museet for nordiske Oldsager nr. 325
Brahe, Tycho nr. 18
Brahesborg i Fyen nr. 287
Brahesholm i Fyen nr. 685
Brahetrolleborg i Fyen nr. 253
Braidwood, James nr. 94
Branden i Nørresundby, seet fra Aalborg nr. 301
Branden i Southwark i London den 22. Juni 1861 nr. 94
Brandredningsredskaber nr. 44
Brandtomt, en, i Prindsessegade i Fredericia nr. 240
Brarup Mose, Oldsager fra nr. 81
Brattingsborg, den nye, paa Samsø nr. 585
Braun, Vilhelm, von, paa Gustafsberg nr. 169
Braun, svensk Digter nr. 53
Bredahl, Christian Hviid, Digter nr. 18
Bredahl, Digt af B. S. Ingemann nr. 19
Bregendahl, L. N., Etatsraad nr. 578
Bregentved nr. 654
Bregnegaarden, efter det Engelske nr. 264
Bregnegaarden, efter det Engelske nr. 265
Bregninge Kirkebakke paa Thorseng, Udsigt fra nr. 81
Bremer, Frederikke, Forfatterinde nr. 174
Bremer, Ungdomsliv, af Fr. Algreen-Ussing, nr. 463
Bremer, Ungdomsliv, af Fr. Algreen-Ussing, nr. 464
Brev fra en dansk Konstner i Granada nr. 330
Brev fra en dansk Reisende nr. 218
Brevdue, den franske nr. 584
Brevduernes Afrettelse nr. 670
Breve fra Holland, af Henrik Scharling nr. 170
Breve fra Holland, af Henrik Scharling nr. 175
Breve fra Holland, af Henrik Scharling nr. 176
Breve fra Holland, af Henrik Scharling nr. 190
Breve fra Holland, af Henrik Scharling nr. 191
Breve fra Paris, af Erik Bøgh nr. 37
Breve fra Paris, af Erik Bøgh nr. 39
Breve fra Paris, af Erik Bøgh nr. 42
Breve fra Paris, af Erik Bøgh nr. 45
Breve fra Paris, af Erik Bøgh nr. 47
Breve fra Paris, af Erik Bøgh nr. 49
Breve fra Paris, af Erik Bøgh nr. 51
Brevene, af J-i nr. 491
Brevene, af J-i nr. 492
Brevene, af J-i nr. 493
Brevkasse, Potts nr. 590
Briggen «Christians» Sammentræf med Kaperen «Florida» nr. 202
Bright, John, Reformven nr. 349
Bright, og den engelske Parlementsreform, af Emil Elberling nr. 349
Bright, og den engelske Parlementsreform, af Emil Elberling nr. 350
Bright, og den engelske Parlementsreform, af Emil Elberling nr. 351
Brinck-Seidelin, Ludvig Christian, Conferensraad nr. 306
Bro, Jernbane-, over Floden Lek nr. 491
Bro, Kronprinds Frederiks, ved Frederikssund nr. 457
Bro, en mellem Calais og Dover nr. 444
Bro, en ny, mellem Kjøbenhavn og Christianshavn nr. 323
Bro, en projecteret, for Fodgængere mellem Kjøbenhavn og Christianshavn nr. 507
Broadway, under nr. 550
Broager Kirkespir som preussisk Udkigspost nr. 238
Broager i Sundeved nr. 229
Brockenhuus Schack, Greve og Grevinde, Mindestøtte for, i Giesegaards Have nr. 669
Broen over Nørreportsgab med Decorering den 25. August 1861 nr. 101
Broglie, Albert, Hertug af, Minister nr. 741
Bronceskrin, et, i den kongelige Antiksamling nr. 718
Brougham, Henry, Lord, Minister nr. 453
Brudefærd, en norsk nr. 287
Brudegave til Kronprindsen og Kronprindsessen fra det danske Folk nr. 531
Brudesmykke, Dronning Dorotheas, paa Roscnborg nr. 286
Brudetog, et, paa Hjemveien fra Kirken, i Herresta Herred i Skaane nr. 339
Brudstykke af en Reise i Schweitz, af H. C. Andersen (Løvemonumentet i Luzern) nr. 77
Bruhn, E. A., Lieutenant nr. 241
Brunkebjergstorvet i Stockholm nr. 546
Brunsvigs Slots Brand d. 24. Februar 1865 nr. 288
Bruun, F. W., Lieutenant nr. 234
Bruun, Peter Daniel, Høiesteretsassessor nr. 248
Bryllup; et, paa Samsø nr. 744
Brylluppet paa Liregaarden, af Magdalene Thoresen nr. 287
Brylluppet paa Liregaarden, af Magdalene Thoresen nr. 288
Brændekjørsel paa Blasieholmen i Stockholm nr. 495
Brændekniven nr. 606
Brændevinskrigen i Ohio nr. 754
Brændingsplads, en, i Calcutta nr. 45
Bræstrup, Christian Jacob Cosmus, Geheimeconferensraad nr. 64
Brøduddeling til Fattige nr. 544
Brøndcuranstalten paa Frederiksberg, den store Sal nr. 716
Brünn, Brev fra en dansk Reisende, fra nr. 255
Brünn, Prospect af nr. 255
Brüssels nye Børsbygning nr. 750
Buarbræen i Hardanger nr. 774
Bucher, Lothar, Legationsraad nr. 776
Buffet af Egetræ, af Malermester Schrøder i Middelfart nr. 130
Buffetskab af Egetræ, af Snedkermester J. G. Lund nr. 133
Bukarest nr. 338
Bulgaris, Conseilspræsident nr. 163
Bull, Ole Bornemann, Violinvirtuos nr. 34
Bulls Run, Slaget ved nr. 100
Bulwer, Edvard, Lord Lytton, Forfatter nr. 697
Bulwers Herresæde Knebworth i Grevskabet Hertford nr. 697
Burgoyne, Sir John Fox, Feltmarechal nr. 631
Burmeister & Wains Jernskibbyggeri paa Christianshavn nr. 328
Burmeister Maskinværksted nr. 328
Burmeister, Carl Christian, Maskinbygger nr. 761
Burns, Kit nr. 382
Burnside, Ambroise Everit, General nr. 171
Bustorp, Skandsearbeide ved nr. 227
Bygdebarnet, af Ivar Ring nr. 575
Bygdebarnet, af Ivar Ring nr. 576
Bygdebarnet, af Ivar Ring nr. 577
Bygdebarnet, af Ivar Ring nr. 578
Bygeveir i Sundet ved Kronborg nr. 371
Byggeforening, Arbeidernes nr. 387
Bygningsformer, primitive nr. 765
Byströms Villa paa Djurgården ved Stockholm nr. 330
Byward Taarnet i Tower nr. 500
Bæger, et, første Præmie ved Præmieskydningen i Sønderborg nr. 213
Bækken fortæller, efter George Sand ved J. C. Magnus nr. 270
Bæverdalen, Parti i nr. 178
Bødtcher, Ludvig Adolph, Digter nr. 376
Bøffeljagt paa Pacificbanen nr. 488
Bøger og Boghandlere, om, i det gamle Rom nr. 235
Bøgh, Erik, Forfatter nr. 675
Bønder begrave de Faldne paa Valpladsen nr. 571
Bønder som ride Sommer i By nr. 405
Bønder svenske, paa Veien til Markedet nr. 489
Bønsvig Strand, fra nr. 689
Børglum Kloster nr. 70
Børnehospitalet i Kjøbenhavn, af Fred. Algreen-Ussing nr. 293
Børnelivet, Scener af, Lorenz Frølichs nr. 254
Børsbygning, den nye, i Berlin nr. 215
Bøttiger, Carl Wilhelm, Digter nr. 564
Bügel, C. P. D., Capitain nr. 251
Bülow, Frederik Rudbeck Henrik, Buste af nr. 7
Bülow, Monument paa Dybbøl Kirkegaard nr. 91
«Befordringen» lidt om, i det Neapolitanske nr. 471
«Bindstouv, e» nr. 769
«Blod», af B. C. nr. 764
«Blod», af B. C. nr. 765
«Blomme», af Hother Tolderlund nr. 552
«Bradford», Redningsbaaden, redder Mandskabet af «Aurora Borealis» ved Ramsgate nr. 383

C

© Det Kongelige Bibliotek 2002 Om Copyright