KB logo
iti_logo_3.gif


Topografisk indeks


Illustreret Tidende Forside
Hjælp
INDEX for Årgang 1-15

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

A. S., Skizze af J-i nr. 389
A. S., Skizze af J-i nr. 390
Abd-el-Kader, Emir nr. 740
Abdul Aziz, Sultan af Tyrkiet nr. 410
Abdul Medschid, Sultan nr. 92
Aber i den zoologiske Have i London nr. 449
Abildgaard, Nicolai Abraham, Statue af A. V. Saabye nr. 457
About, Edmond, Forfatter nr. 123
About, og Europas Kort nr. 34
Abracadabra, et astronomisk, for Læfolk nr. 388
Abrahams, Nicolai Christian Levin, Conferensraad nr. 541
Absalon, Erkebisp nr. 88
Abyssinien, Forviklingerne i nr. 413
Achilles, Statue af H. V. Bissen nr. 104
Adam og Eva efter Syndefaldet, Gruppe af A. V. Saabye nr. 342
Adam og Eva efter Syndefaldet, Gruppe af J. A. Jerichau nr. 451
Adam og Eva før Syndefaldet, Gruppe af J. A. Jerichau nr. 451
Adeler, Cort, om, af August Bournonville nr. 546
Adeline, Mademoiselle, paa Springhesten Omar nr. 40
Adressetavler, E. Schmiegelows nr. 68
Afrika, i, Digt af H. C. Andersen nr. 166
Afsted til Port Curtis! nr. 114
Afstemningen i Nordslesvig 1867 nr. 388
Afstøbninger af Mennesker i Pompeji nr. 209
Aftappemaskine nr. 168
Aften i Skoven, Digt af Carl Andersen nr. 627
Aftener, tre, af J-i nr. 369
Aftener, tre, af J-i nr. 370
Afzelius, Arvid Angust, Sognepræst nr. 629
Aggersvold Herregaard nr. 504
Ahlefeldt-Laurvig, E. C. F., Capitain nr. 261
Ahlefeldts, Lensgreve og Grevinde, Sølvbryllup, Gave til nr. 467
Ahlmann, Hædersgave til nr. 440
Ahlmann, Nicolai, sønderjydsk Patriot nr. 388
Ahnfelt, Paul Gabriel, Provst nr. 215
Akershus Fæstning nr. 149
Akvarierne nr. 452
Akvariet paa Verdensudstilliugen i Paris nr. 392
Akvarium i Kjøbenhavn nr. 721
Albanikvarteret i Odense nr. 25
Albert Edward, Prinds af Wales nr. 120
Albert Edward, Prinds af Wales nr. 182
Albert Edward, Prinds af Wales nr. 638
Albert Mindesmærket i Hyde Park nr. 648
Albert og Alexandra, Prindsesse til Danmarks Vielse den 10de Marts 1863 nr. 183
Albert, Prinds, Dronning Victorias Gemal nr. 117
Albert, en Novelle nr. 12
Albrecht, Erkehertug af Østerrig nr. 354
Album, af en Correcturlæsers, af P. Hansen nr. 273
Album, af en Correcturlæsers, af P. Hansen nr. 274
Album, af en Correcturlæsers, af P. Hansen nr. 275
Album, fotografisk, af Christian IV. og hans Samtidige nr. 162
Aldborough Kirkes Bygning, Mindestenen om nr. 644
Alene hjemme, Digt af Carl Andersen. nr. 658
Alexander II. Nikolajewitsch, Keiser af Rusland nr. 55
Alexander, Storfyrste nr. 350
Alexander, og Storfyrstinde Maria Feodorownas Ankomst til Kjøbenhavn den 22de Mai 1867 nr. 400
Alexandra Feodorowna, Enkekeiserinde af Rusland nr. 60
Alexandra, Afreise den 26de Februar 1863 nr. 180
Alexandra, Ankomst til Gravesend den 7de Marts 1863 nr. 182
Alexandra, Brudegave fra Landgreven af Hessen og flere Medlemmer af den hessiske Familie nr. 181
Alexandra, Falsters og Lollands Brudegave til nr. 180
Alexandra, Frederik VII.'s Brudegave til nr. 180
Alexandra, Gjentofte Sogns Brudegave til nr. 179
Alexandra, Indtog i London den 7de Marts 1863 nr. 182
Alexandra, Indtog i London, foran «the mansion house» nr. 184
Alexandra, Prindsesse nr. 57
Alexandra, Prindsesse, Digt ved Afreisen fra Danmark nr. 180
Alexandra, Udstyr Broderier paa nr. 181
Alexandra, Vifte, udført i J. G. Schwartz & Søns Etablissement nr. 186
Alexandra, af Wales nr. 182
Alexandra, en Episode af Indtoget i London. nr. 184
Alexandra, en Guldopsats som Brudegave fra Melbournes Damer nr. 215
Alexandra, et Lommetørklæde fra L. C. Levysons Etablissement nr. 182
Alexandra-Vasen, Brudegave til Prindsesse Alexandra fra Danske i England nr. 227
Alexandria, Gadescene fra nr. 76
Alfred, Prinds af England, Hertug af Edinburgh nr. 749
Algier nr. 85
Algier, Brev fra en dansk Reisende nr. 414
Algiers Arcader, under nr. 414
Alhambra Forlystelsesstedet nr. 50
Alhambra ved Kjøbenhavn, Concertsalen i nr. 299
Allen, Carl Ferdinand, Professor nr. 513
Alliances, den evangeliske, Møde i Genf nr. 106
Alliances, den evangeliske, Møde i Genf nr. 107
Allinge Havn, fra nr. 689
Almanakken, Nøgle til, nr. 745
Almanakken, Nøgle til, nr. 746
Almanakken, Nøgle til, nr. 747
Almanakken, Nøgle til, nr. 748
Almanakken, Nøgle til, nr. 750
Almanakken, Nøgle til, nr. 751
Almanakken, Nøgle til, nr. 752
Almanakken, Nøgle til, nr. 753
Almanakken, Nøgle til, nr. 754
Almanakken, Nøgle til, nr. 755
Almanakken, Nøgle til, nr. 756
Almanakken, Nøgle til, nr. 757
Almanakken, Nøgle til, nr. 758
Almanakken, Nøgle til, nr. 759
Almanakken, Nøgle til, nr. 761
Almanakken, Nøgle til, nr. 762
Almanakken, Nøgle til, nr. 764
Almanakken, Nøgle til, nr. 765
Almanakken, Nøgle til, nr. 766
Almanakken, Nøgle til, nr. 767
Almanakken, Nøgle til, nr. 768
Almanakken, Nøgle til, nr. 769
Almanakken, Nøgle til, nr. 770
Almanakken, Nøgle til, nr. 771
Almanakken, Nøgle til, nr. 772
Almanakken, Nøgle til, nr. 773
Almanakken, Nøgle til, nr. 774
Almanakken, Nøgle til, nr. 775
Almanakken, Nøgle til, nr. 776
Almanakken, Nøgle til, nr. 777
Almanakken, Nøgle til, nr. 778
Almanakken, Nøgle til, nr. 780
Almanakken, Nøgle til, nr. 781
Almanakken, Nøgle til, nr. 782
Almanakken, Nøgle til, nr. 783
Almannagjá i Island nr. 415
Almind Bakker, fra, under Leirtroppernes Øvelser nr. 565
Almqvist, Carl Jonas Ludvig, Rector nr. 371
Alnarp Landbohøiskole nr. 170
Alter, det gamle, fra Kirken i Lisbjerg nr. 609
Amadeo Attentatet paa, den 18de Juli 1872 nr. 672
Amadeo I., Konge af Spanien nr. 587
Amadeo og hans Efterfølger Don Estanislao Figueras nr. 701
Amagerport, af Dr. Bloch Suhr nr. 6
Amagertorv nr. 437
Amagertorv og Nikolai Kirke paa Holbergs Tid nr. 743
Amalienborg nr. 400
Amalienborg Vagtparaden paa nr. 507
Amalienborg den store Selskabssal nr. 289
Amalienborg før og nu nr. 507
Ambassade, den chinesiske, til de nordiske Hoffer nr. 523
Ambitioner, forunderlige, af B. C. nr. 569
Amerika, til nr. 740
Amoy, det store nordiske Telegrafselskabs Station paa nr. 720
Amsterdam, Fiskertorv, Opkjøb af Fisk til Paris nr. 596
Amsterdam, «Buitenkant» med «Schrijers» Taarn i nr. 190
Amsterdam, «Prinzengracht» med Raadhuset i. nr. 190
Anckarsvärd, Carl Henrik, Greve af nr. 280
Ancker, J. A. P., Lieutenant nr. 240
Andalusiske Eventyr nr. 99
Andersen, Barndomshjem nr. 432
Andersen, Billedbog uden Billeder, illustr. af Hanna Boehm nr. 697
Andersen, Billedbog uden Billeder, illustr. af Hanna Boehm nr. 699
Andersen, Billedbog uden Billeder, illustr. af Hanna Boehm nr. 702
Andersen, Billedbog uden Billeder, illustr. af Hanna Boehm nr. 722
Andersen, Billedbog uden Billeder, illustr. af Hanna Boehm nr. 723
Andersen, Billedbog uden Billeder, illustr. af Hanna Boehm nr. 743
Andersen, Eventyr, af G. Brandes nr. 511
Andersen, Eventyr, af G. Brandes nr. 512
Andersen, Eventyr, af G. Brandes nr. 513
Andersen, H. C., Digter nr. 13
Andrassy, Julius, Greve, Premierminister nr. 522
Andrassy, Julius, Greve, Premierminister nr. 642
Andrea, Giromalo d', Cardinal nr. 284
Anemonen, Fortælling af H. Larsen nr. 403
Anemonen, Fortælling af H. Larsen nr. 404
Angelstad Kirke i Smaaland nr. 695
Anholts Fyrtaarn nr. 88
Ansgar, Biskop nr. 279
Ansgarii Monument paa Bjørkøn, Frokost ved nr. 779
Ansøgning, en, om Klokkertjeneste nr. 412
Antonelli, Cardinal nr. 22
Antvorskov, Festen paa nr. 15
Apostelkirken i Ørkenen mellem Jerusalem og Jericho, af Henrik Scharling nr. 700
Apothekeren i Nibe, af Beatus Dodt nr. 145
Araberne, blandt, efter det Engelske ved L. Moltke nr. 130
Arbeidernes Byggeforenings Boliger ved Amagerbro nr. 387
Arbeidertog, Afsked fra det danske i Paris nr. 410
Arbeidertog, Afskedssexa i Paris for nr. 410
Arbeidskærrer i Paris nr. 39
Arbeidskærrer i Paris nr. 146
Arbeidsvogn til svære læs, Keifflers nr. 269
Architektur, Tegninger af ældre nordisk nr. 595
Arendal, Ildsvaaden i, den 12te Juli 1868 nr. 464
Arildsleie ved Kullen nr. 436
Arildsleie ved Kullen nr. 565
Arm, den væbnede, Ridderorden nr. 184
Armbaandet, Digt af Jul. Chr. Gerson. nr. 49
Armeecorps, det andet franske, paa Tilbagetog. Bønder flygte for den fremtrængende Fjende nr. 571
Armod og christelig Kjærlighed i Paris, af Chr. H. Kalkar nr. 33
Armod og christelig Kjærlighed i Paris, af Chr. H. Kalkar nr. 34
Armstage, en Sølv-, af Guldsmed Dahlgren i Malmø nr. 105
Armstrongs nye 600-pundige Kanon «Big Will» nr. 224
Arpi, Oscar, og Upsalasangerne nr. 416
Asbjørnsen, Peter Christian, Forfatter nr. 326
Ascension-Øen med Georgetown nr. 148
Asgaardsrejen, Maleri af P. N. Arbo nr. 704
Askepot, Lorenz Frølichs Tegninger til nr. 430
Askepot, Lorenz Frølichs Tegninger til nr. 431
Askepot, et islandsk Eventyr, ved Carl Andersen nr. 430
Askepot, et islandsk Eventyr, ved Carl Andersen nr. 431
Assens Kirke, seet fra Anlæget nr. 277
Assistenskirkegaarden paa Nørrebro nr. 431
Asylet i Rigensgade nr. 365
Atchinlandsby paa Sumatra nr. 765
Athen, Videnskabernes Akademi nr. 29
Athen, det kongelige Slot med Omgivelser nr. 191
Athen, det moderne nr. 638
Atlanterhavet, i nr. 526
Auber, D. F. E., Componist nr. 608
Auction, en, i en norsk Bondegaard nr. 749
Audiens, de fremmede Gesandters, hos Chinas Keiser nr. 735
Auerbach, Berthold, Forfatter nr. 781
Auersperg, Adolf, Fyrste, Ministerpræsident nr. 644
August, Prinds af Sverig og Norge nr. 703
August, den 15de, af Erik Bogh nr. 203
Augustenborg nr. 229
Aumont, Henry, Blomstermaler, Menig nr. 241
Aurelle de Paladines, General nr. 601
Australien, Kamp mellem Indfødte nr. 202
Australien, den kongelige Postbefordring i nr. 194
Australien, et Hotel i det Indre af nr. 197
Australien, «lost in the bush» nr. 202
Avissælgerne i London nr. 636
Azeglio, Massimo Taparelli, Marchese de, Conseilspræsident nr. 332
«Absalon», Panserskonnerten nr. 145
«Adressecontoiret», en Vintermorgen nr. 388
«Alexander Newskys» Stranding ved Harboøre nr. 473
«Aurora Borealis», det danske Barkskib, og Redningsbaaden «Bradford» nr. 383
«Aus dem Felde der Litteratur» nr. 62
«Axelhus» ved Vesterbroes Passage, Udkast til nr. 711

B

© Det Kongelige Bibliotek 2002 Om Copyright